Lite bättre i Sverige. I utbyte vid Linnéuniversitet

Xamkin geronomikoulutus panostaa pohjoismaiseen yhteistyöhön.

Ruotsalaisessa kulttuurissa ihmiset ovat keskiössä.

Pohjoismainen yhteistyö on keskeinen kehittämiskohde ja tavoite monissa valtakunnallisissa strategioissa. Yhteistyötä vahvistetaan niin puolustus-, talous-, kuin työvoimapolitiikan saroilla, samoin kuin kulttuuri- ja koulutusyhteistyön areenoilla kaikkien Pohjoismaiden ja erityisesti Ruotsin kanssa.

Geronomikoulutusta vastaavaa koulutusta ei Pohjoismaissa eikä muissakaan maissa ole. Siksi geronomikoulutuksella on paljon annettavaa, mutta myös opittavaa eri maiden seniori- ja vanhustyön käytänteistä ja tutkimuksesta.

Pohjoismaiden samankaltaisen demografisen tilanteen ja kehityskulun takia koulutusyhteistyö Pohjoismaiden välillä on antoisaa. Pohjoismaissa toimintaympäristöt, arvot ja terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemisen tavoitteet sopivat hyvin toisiinsa.

Linnæus-yliopisto sopiva yhteistyökumppani

Matkalaiset Marja-Liisa ja Sari yhteiskuvassa.

Soveltuvan kumppaniorganisaation löytyminen Ruotsista on ollut työn alla jo joitain vuosia. Geronomikoulutus on herättänyt kiinnostusta, mutta tarpeitamme vastaavan monialaiseen yhteistyöhön soveltuvan yhteistyökumppanin löytyminen on ollut työlästä ja vaatinut perehtymistä useiden oppilaitosten koulutusohjelmiin ja TKI-toiminnan painopisteisiin.

Geronomitutkinto on sosiaali- ja terveysalan yhteinen tutkinto, johon Xamkissa on liitetty liikuntapainotteisuus. Ideaalina olisi siis löytää yhteistyökumppani, jolla on kaikkiin näihin aloihin liittyvää opetusta ja tutkimusta. Linnæus-yliopisto Ruotsista osoittautui sellaiseksi.

Linnæus on Ruotsin uusin ja kuudenneksi suurin yliopisto. Se on perustettu vuonna 2010 kun Kalmarin korkeakoulu ja Växjön yliopisto yhdistettiin.

Linnæuksessa on 34 000 opiskelijaa, henkilökuntaa on 2000. Sen vuotuinen liikevaihto on 250 miljoona dollaria ja tutkimusbudjetti 60 miljoonaa dollaria. Linnæuksen KV-vaihto on Ruotsin yliopistoista kolmanneksi suurin. Heillä opiskelee 1100 ulkomaalaista opiskelijaa. Englanninkielisiä maisteriohjelmia on noin 20 ja englanninkielisiä kursseja on tarjolla yli 400.

Tutkimustoiminta on laajaa ja kansainvälisesti arvostettua. Koska yliopisto sijaitsee Smålandissa Ingvar Kampradin (Ikea) synnyinseudulla, on Kamprad Family Foundation merkittävä monipuolisen tutkimustoiminnan mahdollistaja. Kampradin liiketoimintaperiaatteet, joissa korostuvat ihmisen inhimillisyys, empatia ja oppiminen virheiden kautta, näkyvät myös yliopiston hengessä. Ihmiseen keskitytään ja häntä kuunnellaan.

Ledarskapsprinciper av Kamprad:

1) Ingen är perfekt, allra minst du. Anställ personal som är bra på det du är dålig på.

2) Brinner du för ditt arbete som chef? Då vet du också att arbetsdagen inte tar slut bara för att det har gått åtta timmar.

3) Du måste lyssna på medarbetarna. Kom ihåg: Det finns alltid någon som kan mer än du. Du som chef ansvarar för besluten men för att fatta dem måste du lyssna på personer runt omkring dig.

4) Ordning och reda i organisationen. Du måste se till att alla på företaget vet vilken roll de har och hur viktiga de är. Det utgör grunden för trivsel på arbetsplatsen.

5) Var ett gott exempel.  Kritik ska föregås av något positivt och du som chef måste vara ett motiverande och gott exempel.

6) Var aldrig nöjd! Blir ni nöjda så slutar ni att utvecklas – så stanna aldrig helt.

7) Var inte rädd för att göra fel. Ingvar Kamprad och Ikea har genomlidit flera skandaler men misstag kan innebära lärdomar och framgångar.

Källa: chef.se/ingvar-kamprad-ledarskap-chef.

Kalmarin ja Växjön kampukset

Upouusi Kalmarin kampus saa vieraat vihreiksi kateudesta.

Linnæuksessa on kuusi tiedekuntaa. Yhteistyö geronomikoulutuksen kanssa liittyy terveys- ja elämätieteiden (Health and Life Sciences) tiedekuntaan ja sosiaalitieteiden tiedekuntaan. Muut tiedekunnat ovat: Arts and Humanities, Natural sciences, Technology ja Business and Economics. Tiedekuntien lisäksi Linnæus vastaa rehtorien ja poliisien koulutuksesta.

Kampukset sijaitsevat kahdessa Etelä-Ruotsin kaupungissa. Kalmar on lumoavan kaunis merenrantakaupunki, joka on tunnettu 1100-luvulla rakennetusta linnastaan ja Pohjoismaiden liitosta, Kalmarin Unionista. Huikean historian ja ehyenä säilyneen ”uuden” 1600-luvulla rakennetun idyllisen keskustan lisäksi Kalmar on myös moderni ja eläväinen opiskelijakaupunki. Kalmarin syksyllä 2019 valmistunut uusi kampus saa vierailijan vihertämään kateudesta. Lite bättre!

Växjö on vanha kaupunki sekin, isompi kuin Kalmar ja yleisilmeeltään vaihteleva. Växjön kampus sijaitsee hieman kauempana keskustaa kuin Kalmarin, mutta sekin on moderni ja hyvät puitteet opiskelulle tarjoava ympäristö. Työntekijöillä on omat viihtyisät työhuoneensa, jotka sijaitsevat eri kerroksissa kuin luentosalit tai muut opetus- ja oppimisympäristöt.

Linnæus-yliopistossa yhteisöllisyys ja yhteistyö ovat arvossaan. 

Henkilökunnan työrauhan turvaamiseksi opiskelijat tapaavat opettajia sovituissa tiloissa sovittuina aikoina. Yhteisöllisyyden ja yhteistyön mahdollistavat viihtyisät tilavat kahvihuoneet, jotka on varusteltu toimiviksi ja mahdollistavat niin fyysisen kuin psyykkisen virkistymisen erikoiskahviautomaatteineen sekä suolaisine ja makeine välipaloineen. Kulttuuriin kuuluvat myös yhteiset after work –tapaamiset.

Elokuisen vierailumme tavoitteena oli saada aikaan sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä yliopistojen kesken. Kuten meidän niin myös Linneæuksen opiskelijat yleensä haluavat vaihtoon mahdollisimman kauas, mutta kokemuksemme mukaan moni omista opiskelijoistamme haluaa vaihtoon tai harjoittelemaan lähelle ja nimenomaan Ruotsiin.  Toivottavasti tämä toteutuu. Ainakin muutamat opiskelijat ovat osoittaneet jo kiinnostustaan harjoittelua kohtaan.

Myös asiantuntijavaihdot ovat varmasti mahdollisia, vaikka verkon välityksellä. Opettajille on opettajavaihdon lisäksi tarjolla mielenkiintoisia hankkeita TKI-yhteistyöstä kiinnostuneille ja pitkäkestoisiakin (2+1 vuotta) opettaja/tutkijavaihtoja voidaan suunnitella.

Lopuksi

Kaiken kaikkiaan vierailu vahvisti käsitystä siitä, että ruotsalais-suomalainen yhteistyö kiinnostaa sekä opettajia sekä opiskelijoita ja että pohjoismaisten kielien ja kulttuurin tuntemus on tärkeää. Ruotsia on hyvä osata edes vähän, se helpottaa ymmärtämistä ja yhteistyötä, vaikka englannilla kuitenkin pärjää suurimmaksi osaksi.

Ruotsalaisten kanssa on mutkatonta tehdä yhteistyötä, onhan siihen pitkät perinteet ja yhteinen historia. Ruotsiin on myös helppo matkustaa ja ruotsalaisten kanssa helppoa ja välitöntä asioida, ei tarvitse miettiä arvohierarkioita tai teitittelyjä ja puhuttelumuotoja.

Vaikka maamme sijaitsevat lähekkäin, on tärkeää nähdä myös pieniä eroavaisuuksia ja oppia niistä, esimerkiksi ruotsalaiset osaavat monia arkisia asioita paremmin ja esteettisemmin ja ihminen on aina keskiössä. Tämä korostuu konkreettisesti kampuksella ja kaupungilla esillä olevissa kylteissä.

 

Vierailu auttoi myös näkemään yhteistyön merkityksen yhteistyökumppanien välillä ja ennen kaikkea meidän oppilaitoksemme sisällä.

Pin It on Pinterest