Näyttö ja osaaminen käyttöön

Hoitotieteiden tutkimusseuran (HTTS) 12. kansallinen hoitotieteen konferenssi järjestettiin Oulussa 21-23.9.2022. Konferenssin teemana oli Hoitotieteellinen näyttö ja osaaminen käyttöön.

Konferenssiin osallistui lähes 300 hoitotieteen ja hoitotyön edustajaa, mikä tarjosi erinomaisen mahdollisuuden verkostoitua hoitotieteen koulutuksen, hoitotyön johtamisen ja hoitotyön kliinisen työn näkökulmasta.

Xamk esillä konferenssissa

Niina Ervaala

Xamkia konferenssissa edustivat akuuttihoitotyön yamk-tutkinnon opiskelija Sara Laine ja yliopettaja Niina Ervaala. Sara Laine esitteli opinnäytetyöstään tekemänsä posterin, jonka aiheena oli kliinisen asiantuntijasairaanhoitajan rooli ja työnkuva yliopistosairaalan teho-osastolla. Opinnäytetyössä oli haastateltu sairaanhoitajia ja esihenkilöitä. Aineisto analysoitiin sisällön analyysillä.

Saran tulokset osoittavat asiantuntijasairaanhoitajan roolin ja työnkuvan olevan laaja kokonaisuus sisältäen hoitotyön kehittämisen, hoitotyön osaamisen kehittämisen ja kliinisen työn hallinnan. Opinnäyte osoitti myös, että kliinisen asiantuntijasairaanhoitajan toiminta tuottaa organisaatiolle etuja, jotka saattavat jopa lisätä organisaation veto- ja pitovoimaa.

Niina Ervaala esitti konferenssissa e-posterin, jossa tarkasteltiin sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluhakijoiden eettisiä taitoja ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Amk-valintakokeiden tuloksista tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että iällä, aikaisemmalla koulutuksella ja syntymäpaikalla on yhteys valintakokeen eettisten taitojen osion pistemäärään.

Näyttöön perustuva hoitotyö

Konferenssin pääpuhujat keskittyivät näyttöön perustuvuuteen, sen erilaisiin vastuualueisiin sekä käytäntöön implementointiin. Pääpuhujat edustivat laajasti eri terveydenhuollon alueita, mukana oli edustajia ministeriöstä, hoitotyön johdosta, hyvinvointialueilta ja hoitotyön käytännöstä.

Hoitotyön tutkimusseura (HOTUS) sekä Joanna Briggs Instituutti olivat myös hyvin edustettuina. Kyseiset organisaatiot laativat hoitotyön suosituksia ja voidaan sanoa, että nämä organisaatiot ovat näyttöön perustuvan hoitotyön aallon harjalla.

Konferenssi toi esiin monta näkökulmaa, joita voimme hyödyntää hoitotyön koulutuksissa.

Ensimmäisenä näyttöön perustuvan toiminnan vastuualueet: HOTUKSEN esittelemän FinAME-mallin mukaan sairaanhoitajan tehtäviin kuuluvat ennen kaikkea näyttötiedon soveltaminen ja levittäminen, ei niinkään sen tuottaminen. Tämän mallin hyödyntäminen voisi keventää sairaanhoitajatutkinnoissa opinnäytetyön empiirisiä osia ja jopa nopeuttaa opinnäytetyöprosesseja.

Toisena näkökulmana tuli esiin sairaanhoitajan uramalli: Suomen sairaanhoitajat esittelivät työn alla olevaa uramallia sairaanhoitajille, jossa erilaisilla osaamisilla pystytään vastaamaan väestön terveys- ja hoitotarpeisiin, sekä lisäämään hoitotyön heikentynyttä veto- ja pitovoimaa. Tässä Xamk onkin jo ottanut ensimmäisiä askeleita lähtiessään rakentamaan erilaisia urapolkuja yhdessä yhteistyösairaaloiden kanssa.

Opiskelijana tieteen parissa

Sara Laine
Sara Laine

Konferenssi oli yamk-opiskelijalle mahtava tilaisuus päästä kurkistamaan tiedemaailmaan. Näkymä antoi perspektiiviä ja faktaa ajatusten taustaksi tulevaisuutta ajatellen. Aiheet ja ihmisten kohtaamiset herättivät ajatuksia ja näkemysten laajentumista niin yleisesti, kuin omaan tutkimusaiheeseen liittyen. Se antoi myös hienon mahdollisuuden päästä esittelemään omaa opinnäytetyötä. Tapahtuma oli kaiken kaikkiaan monipuolinen ja antoisa.

Konferenssi mahdollisti tieteellisen keskustelun harjoittelemisen. Keskustelut vahvistivat oman osaamisen tunnistamista, antoivat uskallusta kysyä ja kyseenalaistaa, ja toisaalta tunnistaa erinomainen tieteellinen esitys ja antaa kaikki kunnia tieteelle ja tieteentekijälle. Keskusteluissa nimet saivat kasvot, ja konferenssissa opiskelijalla oli mahdollisuus keskustella mm. tulevasta artikkelistaan valitun lehden päätoimittajan kanssa.

Konferenssi mahdollisti myös antoisat keskustelut opettajan ja opiskelijan välillä. Kerrankin oli kunnolla aikaa vaihtaa ajatuksia yhdessä tärkeiksi koetuista aiheista kuten koulutuksesta, hoitotyöstä, tieteestä ja tutkimuksesta.

Verkostoitumisen voima näkyy myös konferenssin jälkeen. Keskustelut opinnäytetyön aiheesta ovat jatkuneet Suomen Sairaanhoitajien asiantuntijan kanssa ja artikkelin lähettäminen lehteen on helpompaa, kun vastassa on tuttu päätoimittaja.

Pin It on Pinterest