Opinnäytetyö TKI-hankkeessa

Hanketyön näkökulmasta on hyödyllistä ja inspiroivaa, että mukana on myös opiskelijoita. Opiskelijat avaavat omilla kysymyksillään ja havainnoillaan tärkeitä näkökulmia ja linkittävät hankkeita tiiviimmin myös opetuksen puolelle.

Xamkin ensimmäisenä toimintavuotena 2017 tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatio (TKI) – hankkeita on ollut noin 160. Xamk on ulkopuolisen rahoituksen määrällä mitattuna Suomen suurin TKI-ammattikorkeakoulu. Hankkeissa työskentelee monialainen joukko eri alojen asiantuntijoita. Xamkin TKI-toiminnan kärjet ovat:

  • digitaalinen talous
  • metsä
  • ympäristö ja energia
  • kestävä hyvinvointi
  • logistiikka ja merenkulku sekä
  • luovat alat.

TKI-yksiköissä tehdään nimensä mukaisesti tutkimusta ja kehittämistyötä. Opiskelijoille TKI-yksiköt tarjoavat mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö. TKI-hankeen kautta opiskelija voi samalla luoda verkostoja, oppia projektityöstä, kehittää tiimityötaitoja ja oppia uutta monialaisessa tiimissä.

Time2Grow -hanke

Luovilla aloilla kehitetään Time2Grow -nimisessä hankkeessa muun muassa hoitotyöntekijöiden työhyvinvointia vuorovaikutustaitoihin pureutumalla. Samalla pyritään kehittämään keinoja burnoutin ehkäisemiseksi. Yksi hankkeen keskeinen metodi on simulaatiopedagogiikan ja palvelumuotoilun yhdistäminen työpajoissa.

Simulaatiotyöpajoihin ovat osallistuneet myös kaksi Xamkin terveyden edistämisen ylemmän ammattikorkeakoulu (YAMK) -tutkinnon opiskelijaa, jotka molemmat tekevät opinnäytetyönsä hankkeelle. Opiskelijat Jaana Lehto ja Mikko Kotola aloittivat opintonsa Xamkissa syksyllä 2017.

Haastattelu

Projektityöntekijä Angelika Polak haastatteli Jaanaa ja Mikkoa opinnäytetyön tekemisestä TKI-hankkeessa.

Odotukset opinnäytetyön tekemiselle ja opinnäytetyön ohjaajille?

Jaana Lehto (kuva Angelika Polak).

Jaana: Opinnäytetyön tekeminen tuli itselleni aika äkkiä, sillä olin suunnitellut aloittavani opinnäytetyön tekemisen syksyllä 2018. Minulla ei ollut aikaisemmin ideaa mistä tekisin opinnäytetyöni ja Time2Grow -hankkeeseen tutustuin hanke-esittelyssä. Simulaatiopedagogiset työpajat (simupajat) olivat mielenkiintoisia ja niitä oli kiva nähdä ja katsoa sivusta. Vuorovaikutus aiheena kiinnosti minua.

Mikko: Jännittävää, koska kyseessä on ihan oikea hanke, minkä pohjalta aloin tekemään omaa opinnäytetyötäni. Hankkeessa työskentelee asiantuntijoita ja hieman jännitti myös se, yllänkö omalla työlläni heidän vaatimustasolleen.

Mitä teet TKI-hankkeessa ja miltä tuntuu olla osana sitä?

Jaana: Osallistun sillä tavalla, että materiaali josta teen opinnäytetyön, on simupajojen jälkipuinti. Simuapajassa oleville hoitajille annetaan caset, joiden jälkeen on debriefing (jälkipuinti) mikä nauhoitetaan ja saadaan materiaalia. Me opiskelijat emme osallistuneet keskusteluun mitenkään, kuunneltiin sivusta, nauhoitettiin ja kirjoitetiin. Se oli mielenkiintoista.

Mikko Kotola. (Kuva Angelika Polak)

Mikko: Minä tutkin resilienssiä eli yksilön kykyä palautua nopeasti haastavasta, stressaavasta tai ahdistavasta tilanteesta. Tutkin sitä työhyvinvoinnin kannalta, sillä Time2Grow -hanke pyrkii myös vaikuttamaan työhyvinvointiin.

Miksi halusit tehdä opinnäytetyön TKI-hankkeessa?

Jaana: Se tuli itselleni sopivaan aikaan. Xamkia kiitän siitä, että tämmöisiä mahdollisuuksia on tarjolla. Olen tykännyt ympärillä olevasta joukosta ja tukihenkilöistä.

Mikko: Meillä YAMK-opiskelijoilla on aikataulu vähän nopeampi kun AMK-tutkintoa suorittavailla opiskelijoilla. Opinnäytetyöprosessi alkoi heti opintojen alussa. Noin kuukausi opintojen aloittamisen jälkeen projektipäällikkö tuli esittelemään Time2Grow -hanketta ja sen perusteella aihe valikoitui itselleni. Kysyin projektipäälliköltä mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyö hankkeessa. Ohjaava opettaja oli hankkeessa mukana ja se auttoi myös aiheen valikoitumiseen.

Mitä opit?

Jaana: Opettajat ottivat hyvin ja mukavasti mukaan toimintaan ja ryhmässä oli hyvä olla. Ryhmän keskusteluista opin paljon, ulkopuolelta katsominen oli opettavaista ja herätti erilaisia ajatuksia.

Mikko: Time2Grow -hanke asetti ajalliset raamit opinnäytetyön tekemiselle. Kun tämä on kolmivuotinen hanke, en voi venyttää minun omaa lopputyötäni, koska hanke ehtii loppua siellä taustalta. Projektipäällikkö totesi, että aikataulut ja deadlinet ovat ystäviä – se on tullut tutuksi tässä. Mutta se kyllä motivoi antamaan täyden panoksen opinnäytetyöhön, kun hanke kulkee siellä taustalla.

Suosittelisitko opinnäytetyön tekemistä TKI-hankkeessa?

Jaana: Kyllä, suosittelisin. Mukavat henkilöt ottivat hyvin mukaan hankkeeseen. Oli osaavia asiantuntijoita kaikin puolin.

Mikko: Minulla ei ollut mitään aiempaa kokemusta TKI-hankkeista. Kyllä suosittelen osallistumista, jos vain hankkeen aihe itseä kiinnostaa. Huomasin, että opinnäytetyön aihe tai idea mitä alkaa tehdä ei tule heti. Kun hankkeeseen pääsee tutustumaan lähemmin se saattaa puhutella todellakin paljon.  Se vaatii, että hankkeen työntekijöiden kanssa vaihtaa muutaman sanan ennen kuin aihe alkaa omassa päässä muokkautua. Mutta kyllä, oli todella mielenkiintoista.

Minkälainen opiskelupaikka Xamk on ollut ?

Jaana: Xamk on ollut ihan hyvä paikka opiskella. Ei minulla ole valittamista.

Mikko: Olen aikaisemmin valmistunut Mamkista eli Mikkelin ammattikorkeakoulusta eli onhan Xamk nyt sellainen tuttu ja turvallinen opiskelupaikka. Olen ollut aina sitä mieltä, että Mamkissa oli todella selkeää ja laadukasta opiskella ja sama on periytynyt tähän Xamkiin, että on laadukas ja miellyttävä opiskelupaikka. Selkeät nettisivut ansaitseva myös kiitosta. Opinnoissa huomioidaan tosi paljon opiskelijan vahvuuksia, eli tehtäviä pystyy monella eri tavalla ratkaisemaan – essee ei ole ainoa vaihtoehto.

Hankkeen näkökulma

Hanketyön näkökulmasta on hyödyllistä ja inspiroivaa, että mukana on myös opiskelijoita. Opiskelijat avaavat omilla kysymyksillään ja havainnoillaan tärkeitä näkökulmia ja linkittävät hankkeita tiiviimmin myös opetuksen puolelle. Jos olet kiinnostunut tekemään opinnäytetyön, harjoittelun tai hankkimaan opintopisteitä osana koreakoulun tutkimus- ja kehitystyötä, ota rohkeasti yhteyttä TKI-yksikköön oman ideasi kanssa, tai mietitään yhdessä mahdollisuuksia.

Lisätietoa:

Pin It on Pinterest