Opiskelijoiden elämää Xamkin Snapchatissa ja Instagramin tarinassa

Xamkin Snapchat ja Instagramin tarina kertovat opiskelijoiden silmin opiskelusta Xamkissa. Tässä yhdistyy luontevasti opiskelijamarkkinointi siihen, että opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia hyödyllisiä taitoja työelämää varten.

Snapchat ja Instagramin tarina ovat älypuhelimella käytettäviä sosiaalisen median palveluita, joihin käyttäjät tuottavat päiväkirjamaista koostetta eli tarinaa omasta päivästään. Tarinat voivat sisältää lyhyitä videoita ja kuvia täydennettynä esim. tekstillä. Tarinat ovat katsottavissa vuorokauden.

Xamkissa Snapchatia on käytetty alkuvuodesta 2016. Instagramin tarina otettiin laajemmin käyttöön vuotta myöhemmin. Tavoitteena kummassakin kanavassa on luoda positiivista kuvaa Xamkista opiskelupaikkaa miettivien kannalta. Kanavat soveltuvat tähän hyvin, sillä 88 % alle 23-vuotiaista nuorista käyttää näitä molempia (Nuorten sometutkimus 2017).

Snapchat ja Instagramin tarina Xamkissa

Kumpikin kanava annetaan viikoksi kerrallaan opiskelijalle tai muutaman opiskelijan ryhmälle. Kanavissa opiskelijat kertovat arkensa kautta Xamkista, koulutuksestaan ja opiskelijaelämästään myös koulupäivän ulkopuolella. Opiskelijan oman koulutuksen lisäksi seuraajalle tulee tutuksi myös kampus ja sen palvelut, kaverit, opiskelijakämppä, harrastukset, opiskelijatapahtumat, kaupunki – koko opiskelijan elämä viikon ajan.

Opiskelijat on haluttu tuottamaan sisältöjä, koska vain opiskelijat itse osaavat kertoa, millaista opiskelu Xamkissa oikeasti on, miten he sen kokevat. He osaavat puhua asioista nuorten kielellä. He tietävät, mitkä asiat opiskelupaikkaa miettiviä nuoria askarruttavat. Heiltä nuoret uskaltavat kysyä asioita, joita eivät muuten kysyisi. Heidän kauttaan saadaan sisältöjä Snapchatiin ja Instagramin tarinaan isosta määrästä koulutuksia, mikä muuten olisi vaikeaa. Heidän kauttaan tavoitetaan myös heidän omaa ystäväpiiriään, jota muuten ei tavoitettaisi.

Kuvakaappauksia Xamkin Snapchatista ja Instagramin tarinasta.

Snapchatin ja Instagramin tarinan kautta monista asioista on mahdollista kertoa syvällisemmin, henkilökohtaisemmin, monipuolisemmin ja vuorovaikutteisemmin kuin millään muulla tavalla kasvokkain tapaamista lukuun ottamatta. Viikon kuluessa sisältöä tuottava opiskelija tulee jo seuraajille tutuksi ja toisaalta viikon kuluessa opiskelija pystyy jo antamaan oikeasti hyvän kuvan siitä, millaista opiskelu on.

Mukana on ollut opiskelijoita Xamkin kaikilta neljä kampukselta ja lähes kaikista koulutuksista. Noin kolmannes sisällöstä on tullut vaihdossa ja harjoittelussa ulkomailla olevilta opiskelijoilta. Toisaalta taas Xamkin englanninkielisten koulutusten ulkomaiset opiskelijat ovat kertoneet kokemuksistaan opiskelusta ja elämisestä Suomessa. Lisäksi kanavissa on voinut seurata esimerkiksi, miten huippu-urheilija yhdistää opiskelun ja urheilun, millaista on opiskella töiden ohessa monimuotona, minkälaista on opiskelu nopeutetulla oppimisväylällä tai millä tavalla opiskelijat ovat olleet mukana Emma Gaalan, Studia-messujen ja monen muun tapahtuman toteutuksessa.

Vuositasolla aitoa, rehellistä ja vuorovaikutteista sisältöä opiskelijoiden elämästä ja opiskelusta Xamkissa syntyy satoja tunteja.

Vuosittain sisällöntuottajina on reilu sata opiskelijaa. Kaksi kanavaa ovat käytössä lähes vuoden ympäri – vain kesällä on viikkoja, jolloin opiskelijoita ei ole sisältöjä tekemässä. Vuositasolla aitoa, rehellistä ja vuorovaikutteista sisältöä opiskelijoiden elämästä ja opiskelusta Xamkissa syntyy satoja tunteja. Osaa tästä hyödynnetään videoiksi editoituna myös muissa sosiaalisen median kanavissa.

Vaikka kanavien pääkohderyhmä ovat potentiaaliset hakijat, saavat myös nykyiset opiskelijat niiden kautta paljon tärkeää tietoa opiskeluun liittyvistä asioista. Esimerkiksi vaihdossa ulkomailla olevat Snapchatin ja Instagramin tarinan tekijät saavat paljon kysymyksiä omaa vaihto- tai harjoittelujaksoaan suunnittelevilta opiskelukavereilta.

Hyvää näkyvyyttä Xamkille, hyvää oppia opiskelijoille

Snapchatin ja Instagramin tarinoiden katsojamäärät kasvavat jatkuvasti. Samalla kummatkin kanavat ovat usein varattuna jopa kuukausia etukäteen. Toiminnan organisoinnin kannalta viikon pätkissä sisällöntuottajien hankkiminen, vuorojen jakaminen ja perehdytys tehtävään sujuu kohtuullisen pienellä työmäärällä. Malli on osoittautunut toimivaksi.

Opiskelijat ovat mukana vapaaehtoisesti. Jotkut saattavat saada sisällytettyä sen esim. projektiopintoihin, jos viestintä liittyy toteutettavaan projektiin. Opiskelijat saavat viikon jälkeen työstään myös erillisen todistuksen, josta voi hyvinkin olla hyötyä myöhemmin työelämässä.

Kuvakaappauksia Xamkin Snapchatista ja Instagramin tarinasta.

Opiskelijoilta saadun palautteen mukaan monet ovat kokeneet viikon opettavana, mutta samalla haastavampana ja rankempana kuin olisivat etukäteen osanneet kuvitella. ”Opin, että on ihan eri asia tuottaa sisältöä suurelle yleisölle kuin käyttää omaa tiliä, jossa seuraajina on vain omat kaverit.”

Poikkeuksettta opiskelijat ovat pyrkineet tekemään homman mahdollisimman hyvin. Yksi opiskelija tiivisti tämän muotoon: ”Yritin opetella, kuinka tehdä itsestä kiinnostava ja tehdä kiinnostavaa sisältöä.”

Jotkut ovat kertoneet nauttineensa joka hetkestä ja toivovat, että työelämässä pääsisivät tekemään vastaavaa. Toisaalta jotkut ovat kokeneet viikon henkisesti raskaaksi. Hekin ovat kuitenkin pitäneet kokemusta opettavana. Lyhyeen kyselyyn vastanneet kaikki 10 opiskelijaa olivat kaikki valmiita suosittelemaan viikkoa myös opiskelijakavereilleen.

Mitä seuraavaksi?

Opiskelijoiden ottaminen mukaan Snapchatiin ja Instagramin tarinaan on siis tuottanut paljon mielenkiintoista ja seuraajien arvostamaa sisältöä. Sen lisäksi se on tehnyt opiskelijoille tutuksi mahdollisuuden tuottaa sisältöjä laajemminkin Xamkin sosiaalisen median kanaviin. Jatkossa ei olekaan mitään estettä sille, etteikö opiskelijoiden ääni kuuluisi entistä vahvempana kaikkialla Xamkin sosiaalisessa mediassa.

Xamkin Snapchat ja Instagramin tarina löytyvät nimellä @xamkfi.

Lähteet:
Nuorten sometutkimus 2017. Pdf-dokumentti. Saatavissa: https://viestintaliiga.fi/sometutkimus/ [viitattu: 6.3.2018]. Viestintäliiga.

Pin It on Pinterest