Podiatrain–hanke – kansainvälistä verkostoyhteistyötä

Multiplier Event Savonlinnassa 21.9.2017.

Kansainvälisen Podiatrain-hankkeen tarkoituksena on tuottaa alaraajojen tutkimiseen liittyvää verkko-opetusmateriaalia englanniksi ja espanjaksi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on mukana kansainvälisessä Podiatrain-hankkeessa (2016-I-ES01-KA203-024997). Podiatrain, ”Open online course in new technologies for diagnosis and treatment of foot pathologies”, on kolmivuotinen EU-hanke (2016-2019), jossa kehitetään englannin- ja espanjankielistä alaraajojen tutkimiseen liittyvää verkko-opetusmateriaalia.

”Open online course in new technologies for diagnosis and treatment of foot pathologies” – Verkko-opinnot jalkaterapian uusista teknologioista, diagnostisoinnista ja hoidosta. Sisällöt ja tuottamisvastuut.

Hanketta koordinoi Valencian yliopisto Espanjasta ja lisäksi mukana on Valencian Biomekaniikan instituutti sekä Maltan yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun jalkaterapeuttikoulutukset. Jokaisella korkeakoululla on hankkeessa eri rooleja ja opetusmateriaalia verkkokurssille on tuotettu yhteistyössä.

Verkkokurssin sisältö rakennettiin kevään 2018 aikana koordinoijan (Valencian yliopisto) ohjaamana. Kurssia pilotoi kesän 2018 aikana eri maiden opiskelijoita ja ammattilaisia (n=104).

Palautteiden perusteella verkkokurssia on kehitetty syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Pääasiassa kurssi oli koettu toimivaksi. Moodle-alusta oppimisympäristönä ja videoiden äänityksen taso ja kuvanlaatu saivat eniten kehittämisehdotuksia.

Yhteiset tapaamiset

Hankkeessa on neljä virallista kokousta. Aloituskokous, ”Kick off Meeting” oli syksyllä 2016 Valenciassa ja seuraava tapaaminen Maltalla keväällä 2017. Suomessa, Savonlinnassa järjestettiin kokous keväällä 2018 ja päätöskokous pidetään helmikuussa 2019 Valenciassa.

Lisäksi hankkeessa on säännöllisin väliajoin verkkokokouksia suunnitelmista ja etenemisestä.  Hankkeen sen hetkisestä tilanteesta kaikissa maissa järjestetään Multiplier Event -tapahtumat.

Suomessa Multiplier Event toteutui syyskuussa 2017 jalkaterapeuttikoulutuksen 20-vuotisjuhlan yhteydessä. Maltalla Multiplier Event järjestettiin lokakuussa 2018 ja Espanjassa Valenciassa tapahtuma järjestetään maaliskuussa 2019.

Kansainvälisen yhteistyön merkitys jalkaterapeuttikoulutukselle

Kansainvälinen yhteistyö on laajentanut näkökulmaa eurooppalaisista jalkaterapian hoitokäytänteistä ja menetelmistä, uusista teknologioista ja yhteisistä haasteista. Hanke on tuonut myös uusia kumppaneita ja mahdollistanut opiskelijoiden harjoitteluvaihtoa uusissa kohdemaissa. Hankkeen aikana syntyneet ja syventyneet henkilökohtaiset suhteet helpottavat yhteistyön rakentamista jatkossakin.

Maltan Multiplier eventin 12.10.2018 osallistujia ja puhujia.

Espanjan Moodle-verkkoalusta kopioidaan korjausten jälkeen hankkeeseen osallistuneiden korkeakoulujen omiin verkko-oppimisympäristöihin. Tämä lisää englanninkielisen opetuksen tarjontaa jalkaterapeuttikoulutuksessa.

Päätöskokouksessa 28.2.2019 Valenciassa sovitaan vielä tarkemmin tekijänoikeuksista ja keskustellaan EU-hankkeessa tuotetun materiaalin maksuttomuudesta.

Pin It on Pinterest