Tanssi ja keholliset harjoitukset vahvistavat nuorten tulevaisuustaitoja

Avoin ryhmä, Kuopio 2020. kuva: Pekka Mäkinen / ANTI-festivaali

Tanssilla ja ylipäätään liikkeellä on merkittävä vaikutus meidän psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Heikoimmassa asemassa olevien nuorten hyvinvointia sekä elämäntaitoja vahvistetaan Huuma -tanssityöpajojen luovien menetelmien ja liikkeen kautta vuosina 2019 – 2021.

Työskentely paperin kanssa, avoin ryhmä 2020, Kuopio. kuva: Pekka Mäkinen / ANTI-festivaali

Toimintaan osallistuvat kantasuomalaiset ja maahanmuuttajataustaiset nuoret (16 – 29 v.), jotka ovat vailla työ- tai koulutuspaikkaa. Tanssityöpajat toteutettavat mahtavat kumppanit kolmessa paikkakunnissa:

Olemme haastatelleet kahta Huuma -taitelijaohjaajaa Kuopion ANTI -festivaalista sekä heidän kokemuksiaan nuorten työskentelystä Huuma -hankkeen erilaisissa ryhmissä sekä maahanmuuttajien että kantasuomalaisten kanssa.

Työpajoihin osallistuvat nuoret ovat hyvin erilaisia taustoiltaan, sen takia myös ryhmien tarpeet ja ohjelmat erottuvat toisistaan. Yhteisenä ytimenä kaikissa ryhmissä on tanssin ja luovan liikkeen käyttö työskentelyssä nuorten kanssa ja sitä kautta heidän elämän taitojen vahvistaminen.

Pitkänlinjan freelancetaiteilijat, Anna-Maria Väisänen, tanssitaiteilija sekä Kaisa Ritola, esitystaiteilija (TeM), ovat Lasten ja nuorten säätiön vetämään Huuma-hankkeen Kuopion taiteilijaohjaajat.

Heillä on vankka työkokemus lukuisten eri ryhmien ohjaamisesta esittävän taiteen kontekstissa. Heidän työparityöskentelynsä Huuma -työpajojen parissa alkoi vuosi sitten, kun Väisäsen alkuperäinen työpari muutti toiselle paikkakunnalle. Tuolloin hän kysyi työparikseen Ritolaa.

Huuma -tanssityöpajoja ohjatessaan heidän erilaiset ammattitaustansa tukevat loistavasti toisiaan ja he nauttivat yhdessä työskentelystä.  Huuma -tanssityöpajoissa tehdään erilaisia nykytanssiin pohjautuvia liike- ja keho – improvisaatioharjoituksia sekä teatteri-ilmaisun harjoitteita. Työpajat koostuvat sekä ennalta suunnitelluista kokonaisuuksista että hetkessä tapahtuvan dialogin myötä.

Huuma -tanssityöpajat mahdollistavat nuorille tärkeän väylän kuulluksi tulemiselle, rutiinia arkeen, sosiaalisen kontaktin, turvallisen itseilmaisun ympäristön sekä kannustavan ja luovan yhteisön ympärilleen.

Huuma -tanssityöpajat ovat joillekin nuorille ainoa paikka, mihin he saapuvat säännöllisesti. Osallistuvat nuoret pystyvät mahdollisesti vahvistamaan sosiaalisen vuorovaikutuksen kannalta tärkeitä taitoja: uskallusta, rohkeutta, luottamusta itseen ja muihin, sekä kokemusta, että “minä osaan ja pystyn”.

Avoin ryhmä, Kuopio 2020. kuva: Pekka Mäkinen / ANTI-festivaali

Näitä taitoja on näkynyt myös Huuma-tanssityöpajojen ulkopuolella, esimerkiksi kouluympäristössä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Maahanmuuttajataustaisille nuorille Huuma tarjoaa mahdollisuutta tutustua suomen kieleen, yhdessä tekemiseen ja keholliseen ilmaisuun luovalla tavalla.

Viimekeväinen covid19-pandemia ei ole vaikuttanut Kuopion tanssityöpaja toimintaan kovinkaan paljon, koska heillä on ollut avarat tilat, joissa turvaväli- ja maskisuositus toteutui. Taiteilijaohjaajat ovat sopeutuneet pandemiasta aiheutuviin yllättäviin sekä vaihteleviin tilanteisiin aivan erinomaisesti.

Hyvinvoiva yhteiskunta koostuu hyvinvoivista yksilöistä, sen takia tämä toiminta tuo merkitystä yhteiskunnallisella tasolla. Niin kuin yhden perhosen siivenisku voi aiheuttaa myrskyä maapallon toisella puolella, niin vaikutus yhdelle nuorille on merkityksellinen.

Tällainen työ luo ihan uutta arvoa erityisesti heikoimmassa asemassa oleville nuorille ja viime kädessä koko yhteiskunnalle.

Pin It on Pinterest