Basics of Social Welfare Work läpäisi koronatestin

Vaihto-opiskelu onnistuu pandemia-aikanakin. Näin ainakin Kotkan kampuksen sosionomikoulutuksessa, jonka vieraskielisessä opintojaksokokonaisuudessa opiskeli kuluneen lukuvuoden aikana ryhmä aktiivisia ja motivoituneita vaihto-opiskelijoita suorittaen yhteensä 340 opintopistettä.

Part of exchange students of last semester

Basics of Social Welfare Work on vaihto-opiskelijoille suunnattu opintojaksokokonaisuus Kotkan kampuksen sosionomikoulutuksessa. Kokonaisuus sisältää yhdeksän sosionomikoulutuksen opintojaksoa, käytännöllisen harjoittelun sekä kieliopintoja.

Kullekin opintojaksolle on rakennettu vieraskielinen opintopolku, joilta löytyy niin vaihto-opiskelijoille eriytettyjä osioita kuin yhteistäkin tekemistä yhdessä suomalaisten opiskelijoiden kanssa.

Nimensä mukaisesti opintojaksokokonaisuus sisältää sopivassa suhteessa sosiaalialan perusopintoja, arvoja ja ammattietiikkaa, asiakastyötä sekä käytännön harjoittelua. Kokonaisuuden opiskelleet saavat laaja-alaisen ymmärryksen suomalaisesta sosiaalialasta ja sen toimintaympäristöstä.

Xamkin linjaus arvelutti, mutta turhaan

Xamk linjasi syksyn 2020 vaihdoista niin, että tulevat vaihto-opiskelijat joutuivat aloittamaan lukukautensa ensin etänä ja mahdollisuus matkustaa paikan päälle tuli vasta syysloman jälkeen. Vieraskielisen tarjontamme vastuuopettajana olin skeptinen linjauksen suhteen. Kuka haluaisi vaihto-opiskella etänä ja kuka haluaisi matkustaa vaihto-opiskelemaan ulkomaille vain vajaan puolen lukukauden tähden?

Tämä huoli osoittautui aiheettomaksi. Metsolaan syksyksi hakeneista puolet päätti toteuttaa vaihtonsa rajoituksista huolimatta ja suurin osa halusi pidentää vaihtoaan kevätlukukauden puolelle.

Myöskään kevätlukukaudelle 2021 tulleet uudet vaihto-opiskelijat eivät kokeneet matkustusrajoituksia ja karanteenia esteiksi vaihtojensa toteutumiselle.

…in relation to what we have heard from our fellow students at home,
we feel lucky and privileged that we are here…

Sosiaalisten kontaktien tärkeys

Korona-aika pakottaa opettajat miettimään entistä tarkemmin lähi- ja etäopetuksen suhdetta ja tasapainoa. Lähikontaktit ovat erityisen tärkeitä vaihto-opiskelijoille, joille suhde toisiin opiskelijoihin sekä opettajiin on merkityksellistä uuteen opiskeluympäristöön kiinnittymisen kannalta.

Opintojen suunnittelun tämä tarkoitti erilaisten sosiaalisten elementtien lisäämistä osaksi opintojaksoja. Hyvänä esimerkkinä ovat perinteisten tehtävien osaksi lisätyt ryhmäkeskustelut.

Opiskelijapalautteen mukaan keskustelut olivat tarpeellisia kahdella eri tasolla. Ne nivoivat yhteen opittuja asioita ja toivat samalla tunteen siitä, että vaihto-opiskelijoista sekä heidän oppimisestaan välitetään.

Tutoriaalit oppimisen kohokohtina

Tutoriaalit ovat keskeinen osa ongelmaperustaista oppimista ja sen syklistä mallia. Sykliseen malliin kuuluu kaksi ryhmäistuntoa eli tutoriaalia. Tutoriaaleissa ovat oleellisia opiskelijoiden väliset keskustelut.

Syklin ensimmäisessä istunnossa opiskelijat määrittelevät itselleen oppimistarpeen tietystä ennalta annetusta aiheesta ja etsivät siihen lisätietoa. Jälkimmäisessä istunnossa – ja edelleen ryhmänä keskustellen – jaetaan löydetty tieto kaikkien ryhmäläisten kesken.

Tänä lukuvuonna kokosimme tutoriaaleja varten ryhmiä, joissa olivat mukana niin vaihto-opiskelijamme kuin myös suomalaisia opiskelijoita. Ryhmissä toteutunut aktiivinen vieraan kielen käyttö sekä rikas monikulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus hyödyttivät molempia ryhmiä.

…tutorials were really good, because everyone searches information from
different viewpoints….. so the discussion is wider and I can learn more…

Vastuuopettajan kokemus on, että haastavista sisällöistä ja vieraan kielen käytöstä huolimatta opiskelijoiden keskustelut olivat monipuolisia ja korkeatasoisia.

Kokonaisuus toimii

Lukuvuonna 2020-2021 kaikki vieraskielisen tarjonnan opintojaksomme olivat nk. koronatestissä. Testien tulokset olivat siinä mielessä positiiviset, että kullekin jaksolle suunniteltu vieraskielinen opintopolku osoitti toimivuutensa myös koronarajoitusten puitteissa. Eniten kehityshaasteita aiheutti lähi- ja etäopetuksen tasapainon sekä toimintatapojen miettiminen.

Vastuuopettajaa mietitytti etukäteen eniten työelämän harjoittelupaikkojen löytyminen, sillä pandemiatilanne tuntui aiheuttavan erityisesti sosiaalialalle suuria toiminnan rajoituksia.

Vaihto-opiskelijoiden harjoittelupaikat löytyivät kuitenkin vaivatta paikallisesta englanninkielisestä päiväkodista, koulusta sekä monikulttuurikeskuksesta. Näissä paikoissa toiminta jatkui pandemiaoloissakin niin, että harjoittelijoille soveliaista oman alan tekemistä oli joko suoraan tai pienin järjestelyin tarjolla.

Lopuksi

Se mitä Suomessa ja erityisesti Kymenlaaksossa on tähän asti koettu koronan puitteissa, ei vielä estä meillä toteutuvaa lukukauden tai lukuvuoden mittaista vaihto-opiskelua. Lyhyet, pelkästään harjoitteluihin pohjautuvat vaihdot ovat asia erikseen.

Edellä mainitussa onnistuminen edellyttää vaihto-opiskelijat vastaanottavalta organisaatiolta asennetta, jossa tunnistetaan ja nähdään ennen kaikkea mahdollisuuksia erilaisten haasteiden ja esteiden sijaan.

Ammattikorkeakoulujen kansainvälistyminen pitää sisällään moni asioita. Pitäkäämme kaikki huolta myös siitä kansainvälisen toimintamme perustasosta, jossa yksittäinen opiskelija kansainvälistyy tai ”kotikansainvälistyy”.

Pin It on Pinterest