Terveydenhoitajaopiskelijat rokotustaitoja oppimassa

Rokotukset ovat maailmanlaajuisesti ravinnon ja puhtaan veden jälkeen tärkein terveyteen vaikuttava tekijä. Tällä hetkellä Suomessakin keskustellaan tuhkarokkorokotusten tarpeellisuudesta ja rokotuskielteisyydestä.

Jotta tuhkarokkoon ei sairastuttaisi, täytyy rokotuskattavuuden olla vähintään 95 prosenttia. Etelä-Savossa tuhkarokkorokotuskattavuus on 98 prosenttia, joka on korkein luku koko maassa. Terveydenhoitajilla on merkittävä rooli rokotuskattavuuden saavuttamisessa, koska he tapaavat lähes kaikki suomalaiset lapset perheineen neuvolassa ja koulussa.

Terveydenhoitajaopiskelijoiden rokotusopinnot

Terveydenhoitajaopiskelijat suorittavat koulutuksensa aikana verkko-opintoina valtakunnallisen rokotuskokonaisuuden, jota ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja kolme ammattikorkeakoulua. Opiskelijat opiskelevat kahden opintopisteen rokotusosaamisen perusteet ja yhden opintopisteen rokotusosaamisen syventämisen opintokokonaisuuden. Näitä opintoja tarjotaan tällä hetkellä lähes kaikissa ammattikorkeakouluissa. Tämän lisäksi laboraatiotunneilla harjoitellaan rokottamista ja syvennetään verkkokursseilla opittuja asioita. Rokottamista harjoitellaan myös terveydenhoitajatyön käytännön harjoitteluissa opintojen viimeisenä vuotena.

Rokotustaitoja oppimassa Omatorilla

Essoten opetusylihoitajalta Pia Leppäkummulta ja apulaisosatonhoitajalta Pekka Väänäseltä tuli pyyntö yhteistyöstä influenssarokotuksiin osallistumisesta Omatorilla syksyllä 2018. Omatori on uusi Mikkelin ydinkeskustassa sijaitseva paikka, joka tarjoaa saman katon alla asiakkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimintaa julkisen, yksityiseen ja kolmannen sektorin toimesta. Erityisenä kohdejoukkona ovat ikääntyvät ja vammaiset henkilöt sekä omaishoitoperheet.

Kahden viikon aikana 29 kolmannen vuoden terveydenhoitajaopiskelijaa osallistui influenssarokotuksien antamiseen Omatorilla, kukin opiskelija neljä tuntia kerrallaan. Jokaisella opiskelijalla oli oma työpari, joka oli sairaan- tai terveydenhoitaja.

Opiskelijoitten kokemuksia Omatorilta

Opiskelijoilta (N = 28) kysyttiin palautetta osallistumisesta Omatorin rokotustapahtumaan. Opiskelijat kokivat saaneensa lukuisin toistojen kautta vahvistusta rokotustaitoihinsa ja oppineensa rokotustekniikkaa, asiakkaan ohjaamista ja rokotteiden kirjaamista. Pistettävän influenssarokotteen lisäksi osa oli antanut lapsille influenssarokotteen nenäsumuterokotteena ja aikuisille pneumokokkirokotteita.

Opiskelijat kertoivat kokemuksistaan seuraavasti:

”Rokotustekniikka kehittyi hyvin. Opin myös kirjaamista. Ohjaajat antoivat tehdä hyvinkin itsenäisesti mikä oli hyvä asia.”

” Sain hyvän ”tatsin” rokottamiseen.”

”Opin erilaisten asiakkaiden kohtaamista.”

Yhteistyön jatkaminen

Essoten edustajien mielestä yhteistyötä kannattaa jatkaa, koska rokotustapahtumat toistuvat vuosittain ja apua tilaisuuksien järjestämiseen tarvitaan. Opiskelijoiden palautteesta ilmenee toive siitä, että tulevilla ryhmillä olisi sama mahdollisuus oppia rokottamista käytännössä, aidoissa asiakastilanteissa.

Näin opiskelijat kommentoivat kokemuksistaan:

” Erittäin hyvä kokemus siis ja sitä mieltä, että ehdottomasti seuraavatkin ryhmät mukaan”

” Todella opettavainen päivä kaikenkaikkiaan, ehdottomasti jatkossakin näin”

” Kannattaa jatkaa, kiitos mahdollisuudesta!”

Essoten toimijoiden ja opiskelijoiden palautteiden pohjalta kehitämme yhteistyötämme vielä paremmaksi. Opiskelijoiden olisi hyvä kerrata ja harjoitella vielä tarkemmin lihakseen pistämistä ennen joukkorokotuksiin osallistumista. Jotta Suomen rokotuskattavuus pysyisi korkeana ja tarttuvat taudit eivät leviäisi, tarvitaan terveydenhoitajakoulutuksessa laadukasta rokotusopetusta ja tilaisuuksia harjoitella rokottamista aidoissa asiakastilanteissa.

Lähteet

Omatori – sinua varten. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://omatorille.fi/omatori/ [viitattu 5.12.2018].

Opinto-opas. Xamk. Terveydenhoitajakoulutus. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op. WWW-dokumentti. Saatavissa: http://opinto-opas.xamk.fi/index.php/fi/28/fi/127616[viitattu19.11. 2018].

Terveydenhoitajan ammatillisen osaamisen kuvaus. Terveydenhoitajakoulutuksesta valmistuvien osaamisalueet, tavoitteet ja keskeinen sisältö. WWW-dokumentti. Saatavissa:https://www.metropolia.fi/fileadmin/user_upload/Sosiaali_ja_terveys/Terveydenhoitoty%C3%B6/Terveydenhoitajan_ammatillisen_osaamisen_kuvaus.pdf [viitattu 19.11.2018]. THL. 2018a. Rokottaminen. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://thl.fi/web/rokottaminen [viitattu 19.11.2018].

THL. 2018b. Valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus. WWW-dokumentti. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/rokottaminen/kaytannon-ohjeita/rokottaminen-askel-askeleelta/rokottaja-ja-rokotusosaamisen-osoittaminen/valtakunnallinen-rokotusosaamisen-koulutuskokonaisuus. [viitattu 19.11.2018].

Pin It on Pinterest