Työelämäläheistä oppimista Gdanskissa

Liiketalouden lehtorit Aarni Ahtola, Päivi Auvinen ja Hannele Lappalainen kävivät tutustumassa Gdanskissa suomalaisiin yrityksiin ja yhteen puolalaiseen yliopistoon kesäkuun alussa vuonna 2018. Vierailu liittyy OKM:n rahoittamaan valtakunnalliseen hankkeeseen, TOTEEMI – Työstä oppimassa, työhön, jossa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) liiketalouden Kouvolan ja Mikkelin yksiköt ovat osatoteuttajana 15 muun ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston joukossa.

TOTEEMI-hankkeen päätavoitteena on luoda tehostettuja rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä ja työllistyvyyttä. Yksi hankkeen tavoitteista on verkottua kansainvälisesti tutustumalla eurooppalaisiin hyviin käytäntöihin ja lisätä näin kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Suomalaiset palvelukeskukset tradenomiopiskelijoiden harjoittelu- ja työpaikkoina

Idea matkasta sai alkunsa Xamkin Mikkelin liiketalouden alumnin Simo Tantun yhteydenotosta keväällä 2018. Metsä Groupin Gdanskin palvelukeskuksen johtaja Simo Tanttu oli kiinnostunut rekrytoimaan harjoittelijoita yksikkönsä taloushallinnon tehtäviin. Rekrytointi tuotti tulosta, ja sopivat harjoittelijat löytyivät sekä Kouvolasta että Mikkelistä. Kun kävi ilmi, että Gdanskin suomalaisissa palvelukeskuksissa on myös muita Xamkin opiskelijoita sekä harjoittelussa että työsuhteessa, koimme mielekkääksi lähteä tutustumaan Puolassa oleviin suomalaisiin yrityksiin ja yliopistoihin.

Vierailu ajoitettiin kesäkuun alkuun, jolloin opiskelijat olivat jo päässeet alkuun harjoittelussa. Ensimmäinen vierailukohteemme oli Metsä Group SSC (Shared Service Center), jossa General Manager Simo Tanttu otti meidät ystävällisesti vastaan ja esitteli johtamaansa 125 työntekijän palvelukeskusta. Simo Tantun mukaan palvelukeskusten menestystekijöitä ovat osaava henkilöstö, hyvä työilmapiiri ja mahdollisuudet edetä uralla organisaation sisällä. Puolalaisella palkkatasolla ei pystytä kilpailemaan osaavasta työvoimasta, jolloin henkilöstöjohtamisen merkitys korostuu.

Metsä Group SSC:n urapolkumalli Gdanskin palvelukeskuksessa

Simo Tantun uralla eteneminen avustavista taloushallinnon tehtävistä palvelukeskuksen johtajaksi noin kuudessa vuodessa on oivallinen esimerkki urapolusta Metsä Groupissa.

Xamkin harjoittelijat Jonas Breiling ja Eelis Litmanen olivat tyytyväisä työtehtäviin perehdytykseen ja saamaansa apuun matka- ja asumisjärjestelyissä. Taloushallintopalvelukeskuksen työtehtävät soveltuvat hyvin tradenomiopiskelijoille ja vahvistavat heidän työelämätaitojaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Ilahduttavaa oli myös kuulla, että Simo Tanttu oli tyytyväinen Xamkin harjoittelijoiden työpanokseen ja asenteeseen. (Pääkuva)

Toisena yrityskohteena oli Kemira. Kemiran Gdanskin yksikössä työskentelee noin 230 henkilöä, jotka edustavat 40 eri kansalaisuutta. Suomalaisia heistä on 15 henkilöä. Palvelukeskuksessa hoidetaan kirjanpito-, it-tuki- ja ostotehtäviä. Kemirassa meidät vastaanottivat Harri Riihimäki ja Maria Darnell, jotka molemmat opiskelevat Xamkin Kouvolan kampuksella. Harri työskentelee Kemiralla ostotehtävissä Procurement Officerina ja Maria suoritti siellä työharjoitteluaan it-tuessa.

Harri ja Maria esittelivät asiantuntevasti Kemiran Gdanskin yksikön toimintaa ja kertoivat myös Puolan kasvavasta taloudesta. Kemiran ja Metsä-Groupin lisäksi Nordealla, Nokialla, Baronalla ja UPM:llä sekä lukuisilla kansainvälisillä yhtiöillä on palvelukeskuksia Puolassa. Palvelukeskuksiin siirretään tukitoimia ja toimintoja, joiden ei ole välttämätöntä sijaita kalliimpien työntekijäkustannusten maissa.

Harri ja Maria kertomassa työtehtävistään Kemiran Gdanskin yksikössä

Molemmissa yritysvierailuissa tuli esille kova kilpailu osaavasta työvoimasta.  Headhuntereiden yhteydenotot ovat viikoittaisia. Englannin kielen osaaminen on perusedellytys, muu kielitaito on eduksi. Suomen kielen osaajat ovat hyvässä neuvotteluasemassa. Myös suomalainen työmoraali on arvossaan.

WSB University in Gdansk – työelämäläheinen korkeakoulu

WSB Universityssä yritysyhteistyö on arkipäivää

Yritysvierailujen lisäksi ohjelmaamme kuului vierailu toiseen Gdanskin kahdesta yliopistosta. WSB University in Gdansk on Puolan suurimpaan yliopistoryhmittymään kuuluva yksityinen yliopisto, jonka tarjonnassa on sekä kokopäiväisiä että osa-aikaisia Bachelor-, Master- ja MBA-ohjelmia sekä kursseja talouden ja rahoituksen, johtamisen IT:n aloilla. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto yhdessä kolmesta ulkomaisesta partneriyliopistosta. Meidät vastaanotti Irena Bach-Dabrowska (PhD, Vice Dean of Finance and Management Faculty) yhdessä yliopiston kv-palveluiden edustajan kanssa.

WSB:n toimintaa leimaa työelämäläheisyys ja siihen liittyvä vahva yritysyhteistyö. Yliopiston double learning -ohjelmassa teoriaa opiskellaan yliopiston ja käytäntöä yhteistyöyritysten tiloissa. Yliopiston tiloissa on myös mahdollista simuloida todellisia tilanteita. Siellä on muun muassa oikeussali ja laboratorio graafisen suunnittelun ja multimediamateriaalin tuottamiseen. Yliopiston kehittämiskohteena on virtuaaliopetuksen lisääminen, jonka osuus on tällä hetkellä noin 30 % kurssitarjonnasta.

Ponnahduslauta kansainväliselle uralle

Toteemi-hanke mahdollisti meille Xamkin toimijoille opettavaisen tilaisuuden tutustua Itämeren rannikon kauniiseen kolmoiskaupunkiin: Gdanskiin, Gdyniaan ja Sopotiin. Gdanskista on kasvanut suosittu matkailukaupunki – kaunis vanha keskusta, moderneine pilvenpiirtäjineen houkuttelevat turisteja laajalti ympäri Eurooppaa ja kauempaakin. Gdansk on kansainvälisten suuryritysten palvelukeskusten tyyssija, joka vetoaa yrityksiin kehittyneellä infrastruktuurilla, kielitaitoisella työvoimalla ja edullisilla työvoima- ja elinkustannuksilla.

Vierailu osoitti meille, että korkeakoulujen ja työelämän yhteistyöhön panostetaan Gdanskissa. Yhteistyö yritysten ja korkeakoulujen välillä on arkipäivää. Kansainvälisten suuryritysten palvelukeskukset tarjoavat ponnahduslaudan korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille uralla etenemiseen. Suomalaiset harjoittelijat ovat kilpailukykyisiä hyvän työmoraalinsa, laajan kielitaitonsa sekä substanssiosaamisensa perusteella. Olimme ylpeitä Xamkin opiskelijoista, joiden osaamista arvostettiin laajasti.

Teksti: Päivi Auvinen ja Hannele Lappalainen
Kuvat: Aarni Ahtola, Päivi Auvinen ja Hannele Lappalainen

Gdanskin kaunis vanha keskusta
Sopotin pitkä silta

Pin It on Pinterest