Uusia tuulia Valko-Venäjä -yhteistyössä

Minskissä kannattaa tutustua vanhaan kaupunkiin.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Belarusian State University Institute of Business Management Technologies SBMT BSU, ovat tehneet koulutusyhteistyötä jo vuodesta 2014.

Hyvin toiminut yhteistyö sai uutta pontta, kun yhteistyön kehittämishankkeen Erasmus-sopimus allekirjoitettiin Minskissä 15.11.2017. Allekirjoitusmatkalla olivat mukana kv-koordinaattorit Sari Pieviläinen ja Grigory Budin sekä lehtori, logistiikan koulutusvastaava Eeva-Liisa Kauhanen.

Sopimuksen allekirjoitusta edelsi kahden päivän sopimusehtojen muokkaamistyö SBMT BSU:n kampuksella. Sopimusehdoista ja sopimuksen muodoista keskustelivat SBMT BSU:n kv-koordinaattori Aliaksandr Pyko sekä Xamkin kv-kooridaattorit Sari Pieviläinen ja Grigory Budin allekirjoittaneen toimiessa opetukseen liittyvien kysymysten asiantuntijana.

Sari Grigory ja Aliaksandr tuliaisten parissa.

Yhteistyön kehittämishankkeen aikana pyritään luomaan pohjaa entistä tiiviimmälle yhteistyölle ja muovaamaan kestäviä yhteistyökäytänteitä. Opiskelijoita kannustetaan vaihto-opiskeluun normaalia suuremmalla vaihto-opiskelustipendillä.

Kouvola Innovation auttoi alkuun

Yhteistyö sai alkunsa huhtikuussa vuonna 2014 kun projektipäällikkö Raija Salo ja tuolloin suunnittelijana työskennellyt Raimo Päivärinta sekä allekirjoittanut koulutusvastaavan ominaisuudessa osallistuimme Kouvola Innovationin järjestämälle matkalle, jonka tarkoituksena oli edistää maidemme välistä yritysyhteistyötä. Matkaan osallistui lähes 10 yritystä, joille valkovenäläiset isäntämme olivat järjestäneet tapaamisia potentiaalisten yhteistyökumppanien kanssa.

Tapaamiseen osallistui suuri määrä valkovenäläisiä yrityksiä ja ainakin muutama tapaaminen johti jatkokeskusteluihin. Meitä silloisen Kymenlaakson ammattiko

Sari ja Vladimir Apanasovich vahvistavat sopimuksen.

rkeakoulun edustajia tuli tapaamaan kaksi paikallisten oppilaitosten edustajaa. Toisen kanssa emme löytäneet yhteistyöpotentiaalia, mutta Belarusian State Univesityyn kuuluva Institute of Business and Management Technologies (SBMT BSU) vaikutti mahdollisesti sopivalta opiskelija- ja henkilöstövaihtokumppanilta.

Oppilaitoksen logistiikan koulutuksesta vastannut Anatoliy Molokovich järjesti meille vierailun kampukselle, jossa tapasimme dekaani Vladimir Apanasovichin ja esittelimme koulutuksiamme puolin ja toisin. Oppilaitos ja sen koulutusohjelma tekivät hyvän vaikutuksen ja sovimme jatkokeskusteluista.

Seuraava tapaaminen oli vuoden 2014 lokakuussa, jolloin vierailimme Minskissä. Tällöin dekaani Apanasovich allekirjoitti kaksoistutkintosopimuksen, joka avasi molempien oppilaitosten opiskelijoille mahdollisuuden kaksoistutkinnon suorittamiseen.

Opiskelijavaihto alkaa vilkkaasti

Odotetusti kaksoistutkinto kiinnosti heti alussa valkovenäläisiä opiskelijoita ja ensimmäiset vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijat saapuivatkin meille jo syksyllä 2015. Tähän mennessä kaksoistutkinto-opiskelijoita on Minskistä tullut meille 13 ja vaihto-opiskelijoita yksi.

Mikäli aikaa on kannattaa vierailijan tutustua myös Valko-Venäjän maaseutuun.

Xamkista on Minskissä ollut vaihdossa kaksi logistiikkainsinööriopiskelijaa. Parhaiten vaihto-opiskelu SBMT BSU:n IBMT-koulutuksessa sopii liiketoiminnan logistiikan ja liiketalouden opiskelijoillemme.

Valkovenäläiset kaksoistutkinto- ja vaihto-opiskelijat ovat olleet motivoituneita opiskelijoita ja opinnäytetyöt ovat valmistuneet esimerkillisesti. Xamkin Logistiikkaverstaalla toteutettujen työelämälähtöisten opiskelijaprojektien kautta he ovat myös saaneet suoraa tuntumaa suomalaiseen yritysmaailmaan. Myös osa heidän opinnäytetöistään tarkastelee suomalaista logistiikka-alaa, josta opiskelijat ovat olleet hyvin kiinnostuneita.

Myös henkilöstövaihto on käynnistynyt varsin vilkkaana. Aliaksandr Pyko ja Anatoliy Molokovich osallistuivat Kyamkin kv-viikkoon maaliskuussa 2015. Helmikuussa 2017 viisi SBMT BSU:n opettajaa osallistui Kotkan kampuksella järjestettyyn verkko-oppimisen ja verkkopalveluiden koulutus- ja kokemustenjakamistilaisuuteen.

SBMT BSU:n kv-koordinaattori Aliaksandr Pyko luonnehtii yhteistyötämme innostavaksi ja uskoo sen kehittyvän edelleen. Uskomme ja panostamme pitkäkestoiseen, tulokselliseen ja hyväntuuliseen yhteistyöhön. Opettajavaihto tuo opintojen sisältöihin uusia näkökulmia ja lisää erilaisen yrityskulttuurin ja kansainvälisen yhteistyön ymmärrystä.

Yhteistyön kehittämishankkeen aikana pyritään saamaan alulle säännöllistä opettajavaihtoa ja integroimaan vaihto-opettajien opetuksen sisältöjä osaksi opetussuunnitelmia. Näin voidaan tu

levaisuudessa tarjota englanninkielisessä koulutuksessa entistäkin mielenkiintoisempia ja vaihtelevampia ajankotaisia sisältöjä.

 

Hanke: ERASMUS+ Global project 2017-1-FI01-KA107-034551:  South-Eastern Finland UAS ( XAMK) – School of Business and Management in Technology of Belarusian State University (SBMT BSU), 1.6.2017-31.7.2019

Kumppani: Belarusian State Univesity –  Institute of Business and Management Technologies (SBMT BSU)

ERASMUS SBMT BSU-hanke

Hankeaika: 1.6.2017 – 31.7.2019.
Hankkeen yleistavoite: yhteistyön kehittäminen oppilaitosten Xamk ja SBMT BSU välillä
Henkilöstövaihtotavoite: 10 opetus- ja muuta henkilöä luennoitsijoiden, seminaarien ja opetuksen yhteistyöprojektien muodossa
Opiskelijavaihtotavoite: 8 opiskelijaa, joista 4 Xamkista Minskiin ja 4 SBMT BSU:sta Suomeen

Pin It on Pinterest