Hyvinvointi katsoo tulevaisuuteen

Hyvinvointiala ja sen tulevaisuus ovat juuri nyt erityisen mielenkiinnon kohteena. Sote-uudistus elää ratkaisun vaihetta, jossa yhteydessä hyvinvointialan rakenteille ennakoidaan ennennäkemätöntä muutosta julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien kilpailun lisääntyessä. Samassa yhteydessä yksittäisen kansalaisen valinnanvapaus hakeutua mieleiseensä palveluun paranee merkittävästi. Rakenteiden uudistuessa tarvitsemme myös koulutuksessa monipuolista tietoa toimintaympäristömme muuttumisesta.

Koulutuksen järjestäjälle tulevaisuuden ymmärtäminen on välttämätöntä. Xamkista työelämään valmistuvien näkökulmasta keskeisiä kysymyksiä itsellemme koulutuksen järjestäjinä ovat: kuinka seikkaperäisesti tunnemme hyvinvoinnin koulutuksessa työ- ja elinkeinoelämän odotukset tai kuinka hyvin olemme perillä esimerkiksi aluetalouden, väestökehityksen ja kulttuurin muutoksista. Entä miten hyvin olemme perillä eri väestöryhmien, kuten nuorten ja eläkeläisten kulutuskäyttäytymisen kehityksestä. Tarvitsemme siis enenevästi tietoa Xamkista valmistuvien opiskelijoiden osaamisen laadusta ja määrästä suhteessa työelämän tarpeisiin.

Tulevaisuustyöskentelyn avulla pyrimme hahmottamaan toimintaympäristössämme ennakoitavissa olevia muutostekijöitä sekä suunnittelemaan omaa toimintaamme ja asettamaan tavoitteitamme paremmin.

Haasteeseen tarttumiseksi hyvinvoinnin koulutusalalla on tämän vuoden alussa käynnistynyt tulevaisuustyöskentely. Tulevaisuustyöskentelyn keskeisin tavoite on oman toimintamme vaikuttavuuden parantaminen. Tulevaisuustyöskentelyn avulla pyrimme hahmottamaan toimintaympäristössämme ennakoitavissa olevia muutostekijöitä sekä suunnittelemaan omaa toimintaamme ja asettamaan tavoitteitamme paremmin. Työskentely auttaa meitä kohtaamaan erilaisia tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja. Tulevaisuustyöskentely kautta on tarkoitus tuoda entistä näkyvämmin esille hyvinvoinnin erityistavoitteita, saada aineksia henkilöstön työn sisältöjen kehittämiselle sekä kanavoida opiskelijoiden ja sidosryhmien näkemyksiä osaksi koko koulutusalan kehittämistä. Tulevaisuustyössä rakennetaan yhteistä tietopohjaa tulevaisuuden ymmärtämisestä, pohditaan omia painotuksiamme tulevaisuuden kehitysnäkymissä sekä myös viestitään niistä laajasti.

Hyvinvointialan tulevaisuustyöskentelyllä on tavoitteena luoda eri yksiköille Xamkin strategiaa tukevat tiekartat tukemaan ja suuntaamaan toimintaa. Tiekartan pohjaksi tarkastellaan tulevaisuuden muutosilmiöitä ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joihin koulutusalan on varauduttava. Tulevaisuustyöskentely etenee oheisessa kuvassa esitettyjen vaiheiden mukaisesti. Työn aikana yhteiset työskentelytavat ja toimintakulttuuri kehittyvät niin talon sisäisissä prosesseissa kuin yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Työskentely vahvistaa ennakoivaa työoteta. Työskentely on kaikissa vaiheissa osallistavaa ja koskee meitä jokaista. Koko henkilöstö on mukana starttipäivässä ja yksikkökohtaisissa työskentelyissä. Työskentelyä fasilitoivat Seija Kiiskilä Futures Gardenista sekä Tiina Häkkinen IYnetwork´ista.

Kuva: Tulevaisuustyöskentelyn eteneminen

 

 

Pin It on Pinterest