Yhdessä tulevaisuuden kansainvälisyysosaamisen äärellä

Kuva: Pixabay

Yhteissuunnittelun työpaja International Competences of the Future järjestettiin Kouvolan kampuksella 9.11.2023 osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kouvolan kampuksen Boosting International Talent – International Days -tapahtumaa ja Talent Boost -työtä.

Työpajassa viidentoista osallistujan joukko kokoontui pohtimaan pienryhmissä Sitran Tulevaisuustaajuus-menetelmää mukaillen, mitä on tulevaisuuden kansainvälisyysosaaminen ja millaisissa tilanteissa sitä voi syntyä.

Mukana pienryhmätyöskentelyssä oli edustaja Kouvolassa toimivasta yrityksestä sekä kaupungilta, Xamkin henkilökuntaa ja opiskelijoita sekä International Days -vieraita partnerikorkeakouluistamme.

Työpajan fasilitaattoriksi kutsuttiin Tulevaisuustaajuus-osaaja ja MOMENTUM – Moninaistuvat urapolut -hankkeessa työskentelevä Xamkin TKI-asiantuntija Enni Jaatinen.

Tulevaisuudessa kulttuurienvälisen ymmärryksen ja sujuvan vuorovaikutuksen tärkeys korostuu entisestään

Pienryhmät lähestyivät tulevaisuutta eri näkökulmista, keskittyen esimerkiksi kestävyyteen ja tekoälyyn. Työskentelyn aikana esiin nousi kuitenkin samantyylisiä havaintoja: kolme neljästä pienryhmästä mainitsi kulttuurienvälisen tietoisuuden ja keskinäisen kunnioituksen tärkeyden tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa (”understanding of different countries and cultures and being emphatic to each other to reduce conflicts between people”, ”respectful and peaceful societies”).

Kielitaito on tärkeä osanen kansainvälisyystaitojen palapelissä ja siihen liittyvät kysymykset nousivatkin esiin pienryhmätyöskentelyssä (”What if we would speak one shared language?”, ”What if there were no language barriers?”).

Koulutus ja koulun ohella esimerkiksi kotona tapahtuva oppiminen tunnistettiin avaimeksi tulevaisuuden muovaamiseen halutunlaiseksi.

Pienryhmistä yhdessä innostuttiin myös pohtimaan tekoälyn mahdollisuuksia ihmisten välisen vuorovaikutuksen tukemisessa: ”AI will positively assist reading and communicating others, showing intentions through body language, expressions to define right + wrong… educate and save time, reduce arguments, to shape a better future!

Kaiken kaikkiaan monipuolinen osallistujajoukko toimi erilaisten näkökulmien ja lähestymistapojen mahdollistajana työpajatyöskentelyssä.

Osallistujat tunnistivat, että tulevaisuudessa kulttuurienvälisen ymmärryksen ja sujuvan vuorovaikutuksen tarve kasvaa edelleen ja että tähän tarpeeseen voidaan vastata tarjoamalla eri paikoissa ja elämänvaiheissa mahdollisuuksia näiden taitojen opetteluun.

Osallistujien työpajatyöskentelyn aikana esiintuomat tarpeet ja oivallukset kerätään talteen, jotta niitä voidaan hyödyntää tukena kansainvälisyysosaamisen osaamistavoitteiden määrittelyssä sekä työssä eri sidosryhmien kansainvälisyysvalmiuksien vahvistamiseksi.

Yhteissuunnittelullista työpajatyöskentelyä on tarkoitus jatkaa Xamkin kampuskaupungeissa ensi vuonna.

Pin It on Pinterest