”Ketju kannattelee” lastensuojelupäivillä

Valtakunnallisten lastensuojelupäivien 2019 teemana oli ”Ketju kannattelee”, mikä viittaa yhdessä tekemiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Päivien viesti sopii hyvin myös ammattikorkeakoulun toimintaympäristöön.

Olin osallistunut Valtakunnallisille lastensuojelupäiville edellisen kerran noin vuosikymmen sitten. Muutos oli silmiinpistävä varsinkin näyttelyalueella. Aiemmin näyttelyssä esiteltiin työmenetelmiä ja -välineitä, nyt Tampereella 1.-2.10.2019 pidetyillä valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä pääosassa olivat yritysesittelyt.

Yhteistyötä esittelemässä

Kuva: Marjukka Heikkilä.

Monet ohikulkijat pysähtyivät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun – Xamkin – ständille hämmästelemään, mitä ammattikorkeakoulu tekee lastensuojelupäivillä, kunnes huomasivat siihen olevan monta syytä.

Olimme yhteistyössä sosiaalialan osaamiskeskuksen (SOCOM) kanssa varautuneet koulutusten esittelyyn. Useiden avoimen- ja täydennyskoulutuskeskustelujen lisäksi loimme verkostoja niin yrityksiin kuin julkisiin hallinnollisiin toimijoihin. Xamkin tutkimus-kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimintaa esittelimme ”Siä päätät”-hankkeessa kehiteltyjen työvälineiden kautta, joka herätti kiinnostusta ja positiivista huomiota.

Yhdessä tekemistä ja yhteistyötä

Lastensuojelupäivien teemana oli ”Ketju kannattelee”, mikä viittaa yhdessä tekemiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Päivien viesti sopii hyvin myös ammattikorkeakoulun toimintaympäristöön. Yksin selviämisen sijaan on tärkeä viestittää, että toisia ihmisiä ja asiantuntijoita on lupa tarvita rinnalle. Luottamus toisiin vahvistaa yhdessä toimimisen maaperää. Ilman yhteistyötä jumitumme toimintatapoihin ja käyttäytymismalleihin. (Heinonen & Pitkänen 2019.)

Ständillämme kävi myös useita Xamkista valmistuneita sosionomeja ja yhteisöpedagogeja tervehtimässä. Erityistä kiitosta Xamkin avoimen ja eCampuksen opinnoista antoivat muissa ammattikorkeakouluissa opiskelleet ja opiskelevat. Oli miellyttävää ottaa vastaan hyvää palautetta ja yhteistyöpyyntöjä.

Lähde

Heinonen, H. & Pitkänen, M. 2019.Tervetuloa 55. Valtakunnallisille lastensuojelupäiville® Tampereelle. Esipuhe esitteessä: Lastensuojelun keskusliitto. Ketju kannattelee. Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® 1.-2.2019 Tampere.

Pin It on Pinterest