Tuleeko älykkäästä oppimisympäristöstä kohta tekoälykäs?

Viimeaikaiset loikat tekoälysovellusten kehityksessä voivat mullistaa oppimisympäristöt – voisiko oppiminen tapahtua tekoälyn ohjauksessa?  

Älykkäät oppimisympäristöt ovat oppimisympäristöjä, jotka käyttävät teknologiaa tukemaan oppimista. Ne voivat sisältää esimerkiksi interaktiivisia oppimismateriaaleja, oppimistehtäviä ja -harjoituksia, sekä järjestelmiä, jotka seuraavat oppijoiden edistymistä ja tarjoavat henkilökohtaista ohjausta. Näiden järjestelmien tarkoitus on tehdä oppimisesta tehokkaampaa ja mielekkäämpää oppijoille. Viimeaikaiset loikat tekoälysovellusten kehityksessä voivat mullistaa oppimisympäristöt – voisiko oppiminen tapahtua tekoälyn ohjauksessa?  

Seuraa oppijan edistymistä ja valitsee sopivat tehtävät  

Lähitulevaisuudessa tekoälyn käyttäminen oppimisympäristöissä yleistyy erilaisten koneoppimismenetelmiin perustuvien keskustelumoottorien kehityksen ansiosta. Tekoälyn hyödyntäminen oppimisympäristössä voi näkyä erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi tekoäly voi auttaa luomaan oppimateriaaleja, jotka on räätälöity yksilöllisten oppijoiden tarpeisiin ja edistymistason mukaan. Tekoäly voi myös auttaa seuraamaan opiskelijoiden edistymistä ja tarjota henkilökohtaista ohjausta, jotta oppiminen olisi tehokkaampaa ja mielekkäämpää. Lisäksi tekoäly voi olla hyödyllinen käyttäjien viestinnässä ja oppimisympäristön hallinnoinnissa, esimerkiksi auttamalla opettajia ja opiskelijoita löytämään tarvitsemansa tiedot ja materiaalit.  

Tekoäly voi analysoida oppijoiden edistymistä ja valita tehtävän, joka sopii parhaiten heidän taitotasonsa mukaan.

Tekoäly voi analysoida oppijoiden edistymistä ja valita tehtävän, joka sopii parhaiten heidän taitotasonsa mukaan. Jos oppijan edistymistä seurataan jatkuvasti, tekoäly voi päivittää tehtävän tasoa säännöllisesti sen mukaan, miten oppija on tehtävään vastannut. Näin tekoäly voi tarjota jatkuvasti haastavampia tehtäviä oppijoille, jotka ovat valmiita edistymään, mutta tarjota helpompia tehtäviä niille, jotka tarvitsevat enemmän tukea. Tällä tavoin autetaan opiskelijoita saavuttamaan parhaan mahdollisen edistymisen ja tehdä oppimisesta mielekkäämpää ja tehokkaampaa. 

Tekoäly voi myös auttaa luomaan tehtäviä opiskelijoille, mutta se ei pysty luomaan niitä vielä täysin itsenäisesti. Se osaa valita tehtäviä, jotka ovat sopivia eri tasoisille oppijoille ja auttaa seuraamaan oppijoiden edistymistä, jotta tehtäviä voitaisiin tarvittaessa päivittää ja muokata sopivaksi. Tehtävien lopullinen muotoilu ja sisältö tulee kuitenkin ihmisen arvioitavaksi, sillä tekoäly ei välttämättä erota oikeita ratkaisuja vääristä tai muotoile kysymystä tarpeeksi yksikäsitteisesti.  

Antaa esimerkkejä ja selittää tehtäviä oppijoille 

Puutteistaan huolimatta tekoäly on erityisen hyvä luomaan sisältöä, vaikka ihmisen tulisikin käyttää kriittistä harkintaa sen luomusten arvioinnissa. Tekoälysovellukset pystyvät kokoamaan internetistä valtavan määrän tietoa, ja tiivistää sitä uusiksi kuviksi tai tekstiksi. Esimerkiksi DALL-E 2 osaa luoda tyhjästä kuvituskuvia ja ChatGPT asiantuntijatekstiä.  

Tekoäly oppimisympäristöissä on joka tapauksessa tullut jäädäkseen, muistuttavat älykkäiden oppimisympäristöjen tutkijat (Hellas ym. 2022). Tutkijaryhmä käytti tekoälyä luomaan uusia harjoituksia ja esimerkkejä ohjelmoinnin opinnoissa, ja tuotokset olivat lähes yhtä hyviä kuin (ihmis-)opettajien. Jatkossa opiskelija voisi esimerkiksi kysyä tekoälyavusteiselta keskustelubotilta apua tehtävän ratkaisuun tai pyytää tekemään täysin uuden esimerkin jostakin käsiteltävästä ilmiöstä. Opintojakson sisältö voisi myös muuttua jokaiselle opiskelijalle räätälöidyksi: Esimerkiksi pesäpalloa harrastava opiskelija voisi saada opintojaksolla tehtäväksi myös pesäpalloon liittyviä tehtäviä.  

Lähteet

Arto Hellas, Juho Leinonen, Sami Sarsa. Get with the program – AI-assisted coding is here to stay. Aalto University Newsletter, 2022. Saatavilla: https://www.aalto.fi/en/news/get-with-the-program-ai-assisted-coding-is-here-to-stay

OpenAI ChatGPT. https://chat.openai.com/chat  

OpenAI DALL-E 2. https://openai.com/dall-e-2/  

Pin It on Pinterest