Amerikkalaisten ja suomalaisten yhteistä hoitotyön simulaatio-oppimista

Simulaatio-oppimista

Amerikkalaiset Brigham Young Universityn (Utah, USA) opettajat Leslie Miles, Debra Wing ja Curtis Newman ja 12 sairaanhoitajaopiskelijaa kävivät toukokuussa 2017 Xamkin Savonlinnan kampuksella. Tämä oli jo seitsemäs amerikkalaisten vierailu Suomeen.

Tänä vuonna opiskelussa uutta oli yhteinen simulaatioharjoitus, jonka aiheena oli hoitotyön etiikka. Yhteistyötä on tehty aikaisemminkin englannin kielen opintojaksolla, mutta nyt englanti integroitiin osittain ammatillisen kasvun opintojaksoon simulaatiota varten. Aikaisempien vuosien tapaan amerikkalaiset tutustuivat avoterveydenhuoltoon käytännön harjoittelussa (neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, kotihoito ja vanhusten palvelutalo). Lisäksi järjestettiin opintokäynnit Savonlinnan terveyskeskukseen, Punkaharjun Kruunupuiston kuntoutussairaalaan ja Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Simulaatioon osallistui 34 opiskelijan suomalaisryhmä. Me opettajat aloitimme yhteistyön valmistelun syksyllä 2016.

Simulaatio tukemassa sairaanhoitajaopiskelijoiden eettistä pohdintaa ja englannin opiskelua

Tänä vuonna kehitimme yhteistyötä erityisesti simulaatio-oppimisen suuntaan, kielenä oli englanti. Brighamin yliopistolla on kokemusta simulaatio-opetuksesta jo 15 vuoden ajalta ja siellä sairaanhoitajaopiskelijat pääsevät harjoittelemaan satoja tunteja erilaisissa simulaatiotilanteissa.

Opettaja Debra Wing aloitti englanninkielisen End of life (breast cancer patient) -aiheisen simulaation käsikirjoituksen. Simulaatiossa hoidettiin 85-vuotiasta rouvaa, jolla oli parantumaton syöpä ja hän oli nyt saattohoidossa kotona. Käsikirjoitusta muokattiin meidän simulaatio-opettajamme kanssa molemmille opiskelijaryhmille sopivaksi (suomalaiset 2. lukukausi, amerikkalaiset 7. lukukausi). Toteutimme simulaation uudessa, syksyllä 2016 käyttöön otetussa Savonlinnan kampuksen kotihoitosimulaatiotilassa. Vaikka Brighamissa on paljon simulaatio-opetusta, siellä ei ole käytössä kotihoito-simulaatioympäristöä.

Simulaatio-oppimista

Ammatilliseen kasvuun kuuluvilla etiikan tunneilla suomalaiset opiskelijat käsittelivät potilaan oikeutta inhimilliseen kuolemaan ja hoitotahdon toteutumiseen. Englannin opintojaksolla käytiin läpi sanastoa simulaatio-casen aihepiiriin liittyen. Englanninkielen opetusta palveli parhaiten käytännön harjoitus, jossa puhuttiin paljon ja siten voitiin keskittyä hoitotyön osaamisen lisäksi kommunikointiin vieraalla kielellä.

Simulaatiossa jokainen opiskelija sai oman roolikortin, jossa kuvattiin pääpiirteissään hänen roolinsa ja tehtävänsä. Tämä helpotti heidän orientaatiotaan caseen ja rohkaisi suomalaisia opiskelijoita puhumaan englanniksi. Amerikkalaiset opiskelijat johtivat hoitotilannetta ja vastasivat suomalaisten opiskelijoiden kysymyksiin asiantuntevasti. Opiskelijat huomioivat ja tukivat toisiaan hyvin tiimityössä ja toiminnassa oli näkyvissä jo kollegiaalisuuden piirteitä. Potilaan ja hänen läheistensä kohtaaminen oli arvostavaa, ystävällistä ja rauhallista. Hoidossa painottui hyvä kivun hoito ja kärsimyksen lievittäminen läsnäololla.

Yhteenveto ja tulevaisuudensuunnitelmia

Opiskelijaryhmien välinen yhteistyö aloitettiin tammikuussa 2017, jotta pienryhmät tulisivat jo tutuiksi keskenään (sähköposti, Skype, videot). Simulaation suunnittelu käynnistyi pari kuukautta ennen vierailua. Onnistuneet etukäteisvalmistelut ja opiskelijoiden tutustuttaminen toisiinsa johti hyvään lopputulokseen.

Simulaatiotilanteessa puheeksi tulivat oikeat ammattiin liittyvät asiat kuten elvytyskielto, omaisten huomioiminen ja kivun hoito. Amerikkalaisilta opiskelijoilta tuli paljon positiivista palautetta suomalaisten kielitaidosta. Suomalaiset opiskelijat kokivat yhteistyön hyväksi myös simulaatio-oppimistilanteessa amerikkalaisten opiskelijoiden kanssa.
– Pärjäsin kielitaidollani ihan hyvin! oli monesta suusta kuultu toteamus, vaikka tilanne jännitti etukäteen kovasti. Tämä oli hyvä alku tulevaisuuden yhteistyölle myöskin simulaation osalta.

Amerikkalaiset opiskelijat kokivat saaneensa käytännön harjoittelun ja opintokäyntien avulla kattavan kuvan suomalaisesta terveydenhuoltojärjestelmästä, hoitotyöstä ja suomalaisesta kulttuurista. He kiinnittivät huomiota hoitotyön kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja ihmisen elämänkaaren huomioimiseen suomalaisessa terveydenhuollossa vauvasta vaariin. Amerikkalaiset opiskelijat sanoivat oppineensa suomalaisesta terveydenhuollosta – mutta samalla myös USA:n terveydenhuoltojärjestelmästä vertailun kautta.

Yhteistyöhön Savonlinnassa osallistui kaksi englannin opintojaksoa suorittavaa suomalaisryhmää, toinen ryhmä osallistui simulaatioon (34 opiskelijaa) ja toinen (32 opiskelijaa) keskittyi vertailemaan suomalaista ja amerikkalaista terveydenhoitojärjestelmää. Asiapitoisen ohjelman lisäksi meillä oli mm. nyyttärit, piknik Kasinonsaarella ja osallistuimme Savonlinnan katuviestiin.

Järjestäville osapuolille tällainen projekti toki teettää työtä – mutta on samalla erittäin palkitseva kokemus! Ensi vuonna yhteistyöhön liittyy kolmanneksi osapuoleksi Kuopion yliopistollinen sairaala.

 

Linkit:

Pin It on Pinterest