Tietoa terveydestä kokemuksellisesti

Tiesittehän, että Xamkin Savonlinnan kampuksen fysioterapeuttiopiskelijat laulavat, runoilevat, maalaavat, tanssivat, räppäävät, pelaavat lätkää, kuntoilevat, lukevat ja kirjoittavat. Ai niin, ja tietysti opiskelevat fysioterapia-alan asiantuntijoiksi!

Tänä keväänä suomen kielen ja viestinnän 2 op:n opintojaksolla haluttiin tuoda opiskelijoiden harrastuneisuus ja luovat vahvuudet esille. Johtotähtinä olivat sekä humaani, kokemuksellinen oppimiskäsitys että opetussuunnitelmassa kuvattu sisältö:

  • Miten syvennät tiedonhankinnan ja työvälineohjelmien taitojasi ja perehdyt oppilaitoksen raportointitapaan sekä sähköisiin oppimisympäristöihin?
  • Miten osaat hakea, arvioida ja soveltaa opiskelussa ja ammattialallasi tarvittavaa tietoa?
  • Miten osaat tuottaa laadukkaita tekstejä opiskelua ja työelämän asiantuntijatehtäviä varten?
  • Miten käytät kieltä ammatillisesti, tavoitteellisesti ja olennaista painottaen?
  • Miten toimit tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti esiintymis-, neuvottelu-, kokous- ja päätöksentekotilanteissa?

Aiheenamme oli terveyden edistäminen. Opiskelijat tutkivat aihetta eri näkökulmista ja valitsivat tekstilajin tai tuotoksen muodon: kirja-analyysi, henkilöhaastattelu, päätöksenteko-raportti tai jokin luova tuotos. Kriteerit tuotokselle olivat seuraavat: sen piti perustua faktatietoon ja sen tuli olla sisällöltään terveyden edistämiseen liittyvää.

Jokainen teki työtään yksilöllisesti, mutta myös eri tuotosmuodon valinneista muodostetut ryhmät pitivät prosessin aikana yhteyttä ja valmistelivat yhteistä koostetta.

Yhteinen esitystilaisuus oli menestys

Mikäs sen mukavampi tapa kertoa ryhmälle sairaanhoitopiirin päätöksenteosta kuin Kahoot-tietovisa!

Varsinainen luovuus puhkesi kukkaan viimeistään siinä vaiheessa, kun ryhmät yhdistivät tuotoksensa yhtenäiseksi esitykseksi.

Kirja-esittelyt (jotka oli yhdistetty 12 henkilön yksilötöistä) olivat visuaalisia tarinoita ihmisten selviytymisestä, kuntoutumisesta ja antoivat hyviä lukuvinkkejä kuulijoille. Olipa yksi selviytymistarina antanut lukijalleen motivaation rästissä olleiden opiskelutehtävien tekemiseen! Kiitos ”Bull” Mentula!

Henkilöhaastattelut, joita oli14 kappaletta, poikivat poiki paitsi mielenkiintoisia lehtijuttuja, myös koskettavia hetkiä haastattelijan ja haastateltavan välille. Opiskelijat kertoivat harvinaisista juttutuokioista äitinsä, siskonsa tai vaikkapa mummonsa kanssa. Haastatteluissa käsiteltiin esimerkiksi ikääntyneen terveyttä, kunnon ylläpitämistä ja elämänkaareen liittyviä valintoja ja niiden seurauksia. Näissä tilanteissa oli mahdollisuus yhdistää omaa ammatillista kasvua ja ihmisen kohtaamista syvällisellä tasolla. Haastatteluista opiskelijat työstivät kelpo lehtijuttuja kuvineen ja oivaltavine otsikoineen. Jutut yhdistettiin lehdeksi. Sen julkaisukanavaa mietimme vielä.

Tylsältä vaikuttava tehtävänanto Selvitä asuinkuntasi / sairaanhoitopiirin päätöksentekoprosessia terveydenhuollon ja kuntoutuksen näkökulmasta tuotti kaksi mainiota selvitystyötä.

Onnistuneessa presentaatiotilaisuudessa, jossa yhteisiä tuotoksia käytiin läpi, kuulimme myös Nuorten kunto –aiheisen räpin, omakohtaisen kuntoutumista ja selviytymistä käsittelevän laululyriikan sekä saimme kokea maalaustaide-elämyksen.

Vastuuta ja vapautta samassa paketissa

Opiskelija Johanna Ylösen näkemys fysioterapian vaikutuksesta ihmisen toimintaan.

Pelkkä kokeminen ei ole oppimisen tae. Siksi tehtävässä edellytettiin pohjatiedon etsimistä teemasta ja myös tuotoksen muotoon liittyen. Tuotokset ja esitystilanne sekä keskustelu ja reflektointi niihin liittyen toimivat ilmiöiden käsitteellistäjinä.

Opiskelijoiden näkökulmasta katsottuna menetelmä tuo vaihtelua koulutyöhön.  Opiskelijat arvostavat sitä, että tehtäviä ja työtapoja voi valita, tosin vastuu tehtävän tavoitteen täyttymisestä on myös huomioitava.

Mielestäni tehtävä oli mahtava, koska jokainen sai itse valita kiinnostuksensa mukaisesti. Myös esittelyt olivat persoonallisia ja sai haastaa luovuuttaan.

Opettajan tehtävä on kannustaa ja ohjata oppimistavoitteiden suuntaan, mutta hän voi tehtäviä laatiessaan ja niitä ohjatessaan käyttää myös luovuuttaan. Ilmapiirin ollessa avoin ja luova, syntyy ryhmän sisällä kokemuksia luottamuksesta ja arvostuksesta. Nämä tunteet kannustavat ja motivoivat opiskelemaan. Arvioinnissa on huomioitava hienovaraisuus ja kannustaminen, koska opiskelija on näissä menetelmissä usein avannut itseään ja ajatuksiaan henkilökohtaisella ja aralla tavalla.

Lisätietoa kokemuksellisesta oppimisesta Kupias, P. 2001. Oppia opetusmenetelmistä. Helsinki: Educa-Instituutti Oy.

Pin It on Pinterest