Jalkojen hyvinvointia edistämässä

Hyvä jalkaterveys vaikuttaa yleiseen hyvinvointiin. Erityisen tärkeää jalkojen huomioiminen ja omahoito ovat silloin, kun työtä tehdään jalkojen päällä.

.Toteutimme teollisuuden työntekijöiden jalkahyvinvoinnin edistämiseksi kokeilun Ahlstrom-Munksjön Mikkelin ja Karhulan tuotantolaitoksiin.

Yhdessä jalkaterapeuttiopiskelijoiden kanssa tarjosimme tehtaiden henkilöstölle mahdollisuuden yksilölliseen jalkojen analyysiin sekä laadimme jalkojen hyvinvointia tukevan tietopaketin.

Jalkojen hyvinvointi työssä jaksamisen perustana

Jalkaterveys on tärkeä osa työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Jalkaterveys on työntekijän omalla vastuulla ja jää usein pienemmälle huomiolle.

Pitkät seisomajaksot väsyttävät jalkoja ja altistavat jalat alaraajojen ongelmille. Työikäisillä yleisimpiä alaraajojen ongelmia ovat kiputilat polvissa, lonkissa ja jalkaterissä. Nämä voivat johtua raajojen virheasennoista, lihasepätasapainosta tai huonoista jalkineista.

Huonot jalkineet ja jalkaterän virheasennot altistavat työntekijän myös kovettumille, känsille ja kynsiongelmille.

Hyvän työkengän valinnassa tärkeää on kengän istuvuus. Jokaisen ihmisen jalka on yksilöllinen ja eri kokoinen. Kengän valinnassa mielletään kengän koko usein pelkästään jalkaterän pituuden mukaan. Istuvuuden kannalta tärkeimmät ominaisuudet kengältä ovat kuitenkin sen laajuus, leveys ja pituus. Näihin vaikuttavat työntekijän jalan muodot ja virheasennot.

Esimerkiksi vaivaisenluu leventää jalan lestiä ja tällöin useat kengät normaalilla lestillä voivat painaa ja aiheuttaa kipua jalassa. On tärkeää muistaa, että hyvä kenkä ei paina, purista tai hankaa vaan on tukeva jalassa ja pysyy tukevasti paikoillaan kävellessä.

Omahoito

Seisomatyössä on usein työtehtäviä, jotka ovat toistuvia ja yksipuolisesti kehoa kuormittavia. Vaikka alaraajavaivat saattavat syntyä tai pahentua työnteosta, jaloista huolehtimista on pidetty vain kauneudenhoitona.

Jalkojen omahoidolla voidaan kuitenkin ylläpitää jalkaterveyttä sekä hoitaa ja ennen kaikkea ehkäistä erilaisia jalkavaivoja.

Vaikka työnantaja tarjoaa työntekijöille turvakengät, tämä yksistään ei riitä. Työntekijöiden omilla toimilla on tärkeä merkitys omaan jalkaterveyteen. Pysytään pinnalla –hankkeessa mukana olleiden Ahlstrom-Munksjön Mikkelin ja Karhulan tuotantolaitoksilta tuli toive koko henkilöstölle suunnatusta jalkaterveyteen keskittyvästä tapahtumasta.

Tämä toteutettiin työhyvinvoinnin teemaviikolla ja viestiä vahvistettiin sen jälkeen tietoiskuilla ja jaettavilla vihkosilla.

Opiskelijat asiantuntijoina

Hankkeessa työskentelevät eivät ole jalkaterveyden asiantuntijoita, joten apuun pyydettiin alan opiskelijoita. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa jalkaterapeuttiopintojaan viimeistelevä Jyri Lakka osallistui käytännön toteutukseen tehtailla osana työharjoitteluaan.

”Teemapäivissä pääsimme tarjoamaan työntekijöille tietoa työterveydestä ja työssäjaksamisesta. Pääsimme myös konkreettisesti tarjoamaan työntekijöille yksilöllistä arviointia nykyterveyden tilasta kehonkoostumuksen ja jalkaterveyden näkökulmista”, Jyri kertoo.

”Työntekijät ottivat meidät hyvin vastaan tehtailla ja hakeutuivat itsenäisesti pisteillemme hakemaan tietoa työterveydestä. Uskon että pystyimme antamaan työntekijöille uutta tietoa, miten he voivat itse vaikuttaa työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen”, hän jatkaa.

Lisäksi ensimmäisen vuoden jalkaterapeuttiopiskelijat tuottivat tarvittavaa materiaalia opintojakson yhtenä tehtävänä. Näistä muokattiin tiiviit tietoiskut tehtaiden taukotilan info-tv:ssä pyöritettäväksi.

Lyhyitä tietoiskuja on helppo ja nopea lukea ja sisäistää. Lisäksi materiaalit muokattiin tulostettavaan muotoon, joita voi laittaa vaikkapa taukotilaan jaettavaksi ja omatoimisesti tutustuttavaksi.

 

Pysytään pinnalla

Pysytään pinnalla on neljän ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteuttama ESR-rahoitteinen hanke.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu hallinnoi hanketta, osatoteuttajina ovat Kaakkois-Suomen, Oulun ja Lahden ammattikorkeakoulut.

Hankkeen tavoitteena on resilienssin kehittäminen kohderyhmän yrityksissä. Kohderyhminä ovat kivijalkayritykset, kiinteistö- ja isännöintitoimistot sekä pk-teollisuus.

Pin It on Pinterest