Liiketalouden tehtävistä turvallisuusalalle ja matka jatkuu

”Nautin suuresti käytännönläheisestä ja merkityksekkäästä turvallisuusalan työstä, jossa saan auttaa ja ratkoa ihmisten erilaisia ongelmia ja haasteita”, toteaa turvallisuusalan tradenomiksi valmistunut Janina Laakso.   

Janina Laakso on nuori ja määrätietoinen vastavalmistunut turvallisuusalan tradenomi, jonka turvallisuusala vei mennessään. Hän on aikaisemmin toiminut useissa eri liiketalouden työtehtävissä eri organisaatioissa etsiessään ”omaa juttuaan”. Hän valmistui ensimmäisten opiskelijoiden joukossa turvallisuusalan tradenomiksi marraskuussa 2022 nopeutettujen opiskelujen ansiosta. Nyt hän suuntaa katseensa tradenomiopintojen ohessa käynnistettyjen turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon (TVEAT) opintojen loppuunsaattamiseen kevään 2023 aikana.

Liiketalouden tehtävistä turvallisuusalalle ja matka jatkuu

Turvallisuusala on vienyt Janinan mennessään. Kaikki alkoi 2016 keväällä suoritetusta järjestyksenvalvojan peruskurssista. Ennen tätä hän tietoisesti keräsi työkokemusta monipuolisesti liiketalouden eri työtehtävistä etsiessään sitä ”omaa juttuaan”. Työtehtävät muun muassa Postissa, palkanlaskennassa ja taloushallinnossa eivät kuitenkaan pystyneet kilpailemaan turvallisuusalan käytännönläheisten ja merkityksellisten työtehtävien kanssa.   

Järjestyksenvalvojan perustutkinto sytytti kipinän hakea naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen, jonka Janina suorittu 2017 Säkylän Huovinrinteellä komentopaikkajoukkueen ryhmänjohtajana. Tämän jälkeen hän on kouluttautunut turvallisuusalalla laaja-alaisesti, sillä hän on suorittanut muun muassa IBA:n kansainvälisen henkivartijakoulutuksen ja turvallisuusalan ammattitutkinnon. Tradenomiopintojen lisäksi Janina aloitti muutama vuosi sitten turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon (TVEAT), josta hänen on tarkoitus valmistua keväällä 2023. 

Nautin suuresti käytännönläheisestä ja merkityksekkäästä turvallisuusalan työstä, jossa saan auttaa ja ratkoa ihmisten erilaisia ongelmia ja haasteita”, listaa Janina. ”Viihdyn turvallisuusalalla myös alan tarjoaman monipuolisuuden ja moninaisuuden ansiosta,” hän jatkaa.  

Tradenomikoulutuksesta laaja-alaiset valmiudet edetä uralla haastaviin asiantuntijatehtäviin  

Janina näkee tradenomitutkinnon täydentäneen erinomaisesti hänen aikaisemmista koulutuksistaan kertynyttä osaamistaan, ja mahdollistavan asiantuntijatehtävät turvallisuusalalla syvällisemmin. Lisäksi hänellä on nyt laaja-alaiset valmiudet edetä urallaan. ”Olen vaikuttunut siitä, kuinka paljon sain koulutuksesta irti, ja miten paljon harjoittelujaksot opettivat ja kehittivät minua turvallisuusalan asiantuntijuudessa,” Janina kehuu koulutusta. ”Olen äärimmäisen otettu opettajien ja vierailevien luennoitsijoiden ammattitaidosta,” hän jatkaa. ”Saimme vieraileviksi luennoitsijoiksi muun muassa tutkijatohtorin, jonka ammattitaito turvallisuusalalla on Suomen parhaimmistoa.”  

Määrätietoista ja mielekästä opiskelua

Savonlinnassa vietetty opiskeluaika syksystä 2020 on jäänyt Janinalle mieleen erittäin mielekkäänä aikana. Oppimistehtävät eri opintojaksoilla olivat monipuolisia, ja valmistivat hyvin uusiin työtehtäviin turvallisuusalalla. Panostus opiskeluihin nopeutetussa aikataulussa ei sulkenut pois kuitenkaan urheiluharrastuksia, joille löytyi myös aikaa.  

Xamkin turvallisuusalan koulutus on hänen mielestään huippuluokkaa. ”Yritysvierailuja olisin ehkäpä toivonut enemmän. Ne ovat aina hyvin mielenkiintoisia ja toisivat koulutukseen nykyistä enemmän moniulotteisuutta,” Janina pohtii. ”Yritys- ja asiantuntijavierailuilla saa paljon esimerkkejä ja taustatietoa käytännön tekemisestä sekä pääsee kysymään yrittäjältä tai asiantuntijalta itseltään lisätietoja,” hän jatkaa.   

Xamkin turvallisuusalan tradenomikoulutus avaa valmistuneelle turvallisuusalan tradenomille monia uravaihtoehtoja. Hän voi työskennellä turvallisuusalan asiantuntijana, kehittäjänä ja esihenkilönä. Lisäksi hän voi luoda uraa turvallisuusalan yrittäjänä. Xamkin omien opettajien lisäksi koulutuksessa hyödynnetään runsaasti turvallisuusalalla toimivia asiantuntijoita luento-opettajina.  

Pin It on Pinterest