Turvallisuusala mahdollistaa hyvin monipuoliset työtehtävät

Turvallisuusalan tradenomiksi valmistunut Juuso Koho uskoo turvallisuusalan kasvavan ja monipuolistuvan.

Ennen turvallisuusalan tradenomiopintoja pääosin majoitus- ja ravitsemisalalla järjestyksenvalvojana ja esihenkilönä toiminut Juuso Koho kertoo turvallisuusalan kiinnostaneen häntä niin kauan kuin hän muistaa. ”Turvallisuusala on tuntunut aina omimmalta alalta, ja ala mahdollistaa hyvin monipuoliset työtehtävät oman kiinnostuksen perusteella,” kertoo Juuso. Turvallisuusalan tradenomiksi marraskuussa 2022 pikavauhdilla valmistunut Juuso näkee turvallisuusalan kasvavan merkityksen tulevaisuudessa.

Liiketalouden osaaminen on olennaista turvallisuusalan asiantuntijatehtävissä

Turvallisuusalan koulutus käynnistyi Savonlinnassa syksyllä 2020. Koulutus sisältää pääosin turvallisuusalan opintoja muutamaa liiketalouden opintojaksoa lukuun ottamatta. Liiketalouden opinnot antavat hyvän liiketalousosaamisen pohjan kaikille opiskelijoille, kun he alkavat syventää osaamistaan turvallisuusalan eri osa-alueisiin.   

”Koulutus antoi kattavan käsityksen siitä, mitä erilaisia toimintoja ja osa-alueita turvallisuusalalla on ja mitä niiden osalta tulisi ottaa huomioon,” listaa Juuso. Turvallisuuteen liittyvät opintojaksot mahdollistivat koulutuksen aikana perehtyä laajasti erilaisia osa-alueita niin, että valmiudet työskennellä erilaisissa tehtävissä ovat varsin laajat. Turvallisuusalan opettajina toimivat niin Xamkin omat lehtorit kuin alalla asiantuntijoina toimivat sivutoimiset ja luento-opettajat. Opintojen lisäksi Juuso hyödynsi opiskeluajan luomalla henkilökohtaisia verkostoja turvallisuusalan eri toimijoiden kanssa, mistä varmasti on hyötyä tulevaisuudessakin.  

Turvallisuus kasvussa ja integroituna kaikissa organisaation toiminnoissa   

Juuso näkee turvallisuuden olevan osa jokaista organisaation toimintoa, jolloin sen merkitystä ei voida korostaa liikaa. Nykyään turvallisuuden merkitys on kasvanut entisestään useiden eri tekijöiden, kuten uusien tuotteiden ja palvelujen, kasvavan ja monipuolistuvan rikollisuuden sekä erilaisten verkostojen kasvamisen myötä. Huolehtimalla turvallisuuden tasosta saavutetaan myös muita hyötyjä organisaatiolle.  

Yksittäisen työntekijän työpanos on merkittävä turvallisuuden edistämisessä, sillä arkipäivän valinnat edesauttavat turvallisuuden tason kehittämisessä. Toimintaohjeet, säännöt ja prosessit antavat toiminnalle raamit. Organisaation henkilöstön tehtävänä on laittaa ne käytäntöön, ja raportoida myös havaitsemistaan turvallisuuden kehittämiskohteista. Turvallisuus on yhteispeliä, ja jokaisen pelaajan panos on tärkeä.   

Laajempi koulutustarjonta ja mahdollisuus yksilöllisiin opiskeluvalintoihin

Vuonna 2020 käynnistynyt uusi koulutus rajoitti jonkin verran opiskelijoiden etenemistä opinnoissa yksilöllisesti ja oman aikataulun mukaisesti, sillä turvallisuusalan opintojaksoja ei juurikaan ollut saatavilla esimerkiksi vapaasti valittaviin opintoihin. Onneksi tilanne on parantunut vuosien aikana, ja yksilöllisiä valintoja on nyt jo mahdollista tehdä.  

”Tulevaisuudessa turvallisuusalan koulutuksen kehittämisessä tulisi entistä enemmän panostaa nykyistä laajempaan koulutustarjontaan niin, että opiskelijat voivat itse suunnata opintojaan vastaamaan paremmin omia mielenkiinnonkohteita,” toivoo Juuso. ”Näin pystyttäisiin minimoimaan päällekkäisyydet opintojaksojen sisällöissä, ja valmistuva opiskelija olisi erityisesti perehtynyt itseään kiinnostaviin kokonaisuuksiin ajatellen tulevaisuuden työtehtäviä ja osaamista,” hän jatkaa.  

Juuso mainitsee päällimmäisenä opiskeluaikana solmitut kaveruus- ja ystävyyssuhteet tärkeimpinä asioina koulun ulkopuolisesta ajasta. Kaverien ja ystävien kanssa vietetty aika erityisesti opiskeluiden alkupuolella edistivät ryhmäytymistä ja kasvattivat yhteisöllisyyden tunnetta. Mieleen on jäänyt myös Savonlinna kampuskaupunkina. ”Etelä-Suomesta Savoon muuttaneelle Savonlinna näyttäytyy pienenä, mutta mukavana kampuskaupunkina erityisesti luonnon ja kaupungin puolesta,” hän kuvailee.  

Xamkin turvallisuusalan tradenomikoulutus antaa valmistuville opiskelijoille valmiudet toimia vaativissakin turvallisuusalan tehtävissä. 3,5-vuotinen koulutus sisältää monipuolisia turvallisuusalan tietoja ja taitoja muun muassa erilaisista asiakastilanteista, turvallisuusalan toimintaympäristöstä ja tulevaisuuden teknologioista.   

Pin It on Pinterest