Ohjelmistokehittäjien kilta kokoaa yritykset ja opiskelijat yhteiskehittämiseen

Joukko miehiä seuraa esitystä.

Kiltatapaamisessa Xamkin ohjelmistosuunnittelija Henri Riissanen esittelee Ohjelmistojen laadunvarmistuspajan perustaminen -hankkeessa kehiteltyä virtuaalista laadunvarmistuslaboratoriota (Kuva: Timo Hynninen)

Ohjelmistokehittäjien kilta syntyi vuoden 2022 aikana ajatuksesta saattaa yhteen Etelä-Savon ohjelmistoyritykset, alan opiskelijat, sekä ammattikorkeakoulun henkilökunta. Mistä kiltatoiminnassa siis oikein on kyse?

Ohjelmistokehittäjien kilta kokoaa alan toimijat

Etelä-Savon ohjelmistokehittäjien kilta luotiin kohtaamispaikaksi ohjelmistoyritysten sekä Xamkin henkilöstön ja opiskelijoiden välille. Killan tapaamisissa pyritään kokoamaan ohjelmistoalan toimijoita yhteen, ja yhteiskehittämisen avulla tunnistamaan TKI- ja koulutustoimintaan liittyviä mahdollisuuksia, tulevaisuuden näkymiä ja päivänpolttavia haasteita. Pidemmän aikavälin tavoitteena kiltatoiminnalla on muodostaa alueen toimijoista klusteri ja kehittää vaikuttavampia yhteistyön muotoja ja mahdollisuuksia.

Käytännössä killan tapaaminen on afterwork-tapahtuma, joka sopii mainiosti verkostoitumiseen muiden alan ammattilaisten kanssa. Lisäksi tapaamisissa on teemana jokin osallistujia kiinnostava, aiemmin sovittu aihe.

Kiltatapaamisessa on puhuttu esimerkiksi ammattikorkeakoulun TKI- ja opetustoiminnan tuomisesta näkyvämmäksi yrityksille, ohjelmistoalan laadunvarmistuskäytännöistä, sekä opiskelijoiden siirtymisestä työelämään.

Tilaisuutta fasilitoimaan on kutsuttu yksi tai useampi asiantuntijapuheenvuoro teemaan liittyen. Osallistujien ajatukset kerätään talteen vapaamuotoisessa yhteiskehittämisen työpajassa. Kehittäminen ja seuraavien tapaamisten aiheet ideoidaan pienen tarjoilun ja virvokkeiden voimalla.

Killassa toimivat paikalliset yritykset yhdessä Xamkin asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa

Killan tapaamiset ovat kaikille avoimia ja ne ovat suunnattu kaikille ohjelmistoalalla työskenteleville sekä alan opiskelijoille. Säännölliset tapaamiset aloitettiin kesäkuussa 2022 ja jouluun mennessä niitä oli järjestetty kolmesti. Tapahtumien järjestäminen käynnistettiin Xamkin ohjelmistoalan TKI- ja opetushenkilöstön voimin. Järjestelyjä on rahoitettu Ohjelmistojen laadunvarmistuspajan perustaminen -hankkeen osana.

Ensimmäisessä kiltatapaamisessa paikalla oli kymmenkunta aiheesta kiinnostunutta aktiivia. Toisessa kiltatapaamisessa osallistujia oli jo parikymmentä ja vuoden viimeisessä tapaamisessa osallistujamäärä oli kasvanut yli kolmenkymmenen. Erityisesti opiskelijoiden runsas määrä lämmitti paikalla olleiden yritysten edustajien mieltä.

Ohjelmistokehittäjien kilta tarjoaa avoimen ja matalan kynnyksen kohtaamispaikan yrityksille, oppilaitoksille, kehityshankkeille ja opiskelijoille. Tapaamiset tarjoavat ohjelmistoalalla työskenteleville verkostoitumisen mahdollisuuksia. Lisäksi kiltatapaamisissa muotoillaan Etelä-Savon ohjelmistoalan tulevaisuuden näkymiä.

Lisätietoa ohjelmistokehittäjien killasta

Ohjelmistokehittäjien kilta on kaikille avoin tapaamispaikka, jossa kehitetään alueen ohjelmistoalan toimintaa ja verkostoidutaan muiden alan toimijoiden kanssa. Tietoa killan tapaamisista löytyy verkkosivuilta.

Voit myös tilata uutiskirjeen sähköpostiin.

Tietoa hankkeesta

Ohjelmistojen laadunvarmistuspajan perustaminen (https://xamk.fi/laatupaja)
Käynnissä 01.09.2021 – 30.06.2023
Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Rahoittaja ja päärahoituslähde: Etelä-Savon maakuntaliitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Pin It on Pinterest