Ohjauksen kehittäminen ja sen jatkuvuus

Ohjauksen ensisijainen tarkoitus Xamkissa on opiskelijan opintojen edistymisen, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saa juuri hänen tarpeitaan vastaavaa ohjausta opintojen ja uraohjauksen kysymyksissä.

Ohjauksen käsite kattaa opintojen ohjauksen lisäksi muunlaisen ohjauksen. Opiskelijan ohjaus on jokapäiväinen, arkinen toiminto korkeakoulussa.

Ohjaus on opintojen ja oppimisen lisäksi sitä toimintaa, jolla opiskelija muun muassa kiinnittyy opiskeluyhteisönsä jäseneksi, toimii aktiivisena oppimisympäristön jäsenenä, suunnittelee oman ajankäyttönsä ja opintojensa ajoituksen, kehittää opiskelutaitojaan ja vahvistaa osaamistaan, kantaa vastuunsa opinnoista, on oma-aloitteinen, innostava, joustava ja suorittaa opinnot tavoiteajassa – tai mielellään jopa nopeammin.

Laadukasta ohjausta toki helpottaa, että opiskelija on itse motivoitunut, opinnot etenevät suunnitellusti ja tavoitteen mukainen valmistuminen on realistista. Kuulostaa helpolta ja vaivattomalta ohjaustehtävältä.

Ohjauksessa on aina(kin) kaksi puolta. On se puoli, jossa työskennellään opiskelijan kanssa. Opiskelijalla on usein suuret odotukset sujuvasta opiskeluarjesta, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumisesta opintojen tukena ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta, nämä kaikki mielellään heti ensimmäisellä opiskeluviikolla käsittelyyn ja toteutumaan.

Ohjauksella tuetaan kasvua ammattilaiseksi, annetaan eväät itsenäiseen ja vastuulliseen toimintaan.

Se vaatii ohjaajaltaan venyviä aikatauluja, loputtoman pitkää ymmärrystä monitahoisten toiveiden kanssa sekä jonkin verran ihmetekoja.

Sitten on se puoli, jota tehdään yhdessä muiden ohjaustoimijoiden kanssa. Ohjausosaaminen, asiantuntijuus sekä tiivis yhteistyö ovat laadukkaan ohjauksen perustekijöitä.

Ohjauksen ja hyvinvoinnin tiimissä tartutaan tämän syksyn alussa hyvän ohjauksen kriteerien haasteeseen, ja niiden avulla pyritään rakentamaan Xamkin korkeakouluohjaukselle hyviä ja toimivia toimintamalleja. Näin suuressa korkeakoulussa on paljon erittäin hyviä käytänteitä, joita toivoisin vielä enemmän jaettavaksi ohjaustoimijoiden kesken. Kaikille yhteisten tiedotuskanavien seuraaminen, uusiin ideoihin tutustuminen ja tarttuminen tuovat vipuvoimaa kaikille.

Yhteisen ohjausmallin tarkastelun tuloksena Xamkin ohjauksen kehittämisen painopisteet 2021–23 ovat ohjausosaamisen vahvistaminen, matalan kynnyksen moniammatillisten ohjauspalveluiden ja verkko-ohjauksen kehittäminen, järjestelmien ja tiedon entistä parempi hyödyntäminen ohjauksessa sekä ohjauksen arvioinnin kehittäminen vastaamaan ohjauksen tavoitteita. (Jussila, 2021)

Parin viime vuoden aikana ohjausta on kehitetty monella tasolla ja osin olosuhteiden vaateissa taivuttu uusiin, notkeisiin toteutustapoihin. Ja yhteisten toimintamallien kehittäminen jatkuu edelleen. Ohjauksen kysynnän ja tarjonnan välille ei saisi tulla kuilua.

Kovaa vauhtia erilaiset botit ja sähköiset varausjärjestelmät ujuttautuvat arkeemme, tekevät ohjausta näkyvämmäksi ja ehkä madaltavat kynnystä yhteydenottoon. Samaan aikaan konkreettisen ihmisen tuottaman ohjauksen tarve lisääntyy ja opiskelijoiden monimuotoisuus kasvaa. Ryhmäytymisen, lähiopetuksen ja vertaisoppijoiden merkitys ohjaustyössä korostuvat.  Ohjauksen perusajatus pysyy kuitenkin aina samana: laadukasta ohjausta pitää olla saatavilla opintojen etenemisen tueksi.

Läpinäkyvyys ohjauspalveluissa varmistaa sen, että jokaiselle opiskelijalle on tarjolla yhdenvertainen mahdollisuus saada ohjausta. Keskeistä on, miten ohjaus näyttäytyy opiskelijalle: kuka sitä tekee, miten sitä saa ja millaisiin tilanteisiin. Ohjaus on yhteistä työtä.

Pin It on Pinterest