OKR (Objectives and Key Results) – tehokkuutta tavoiteasetantaan

Yritysmaailman dynaamisessa ympäristössä menestyvät organisaatiot tarvitsevat selkeitä tavoitteita ja tehokkaita keinoja mitata niiden saavuttamista. Tähän tarpeeseen vastaa OKR (Objectives and Key Results), tavoiteasetannan menetelmä, joka auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa entistä tehokkaammin.

OKR  jakautuu kahteen keskeiseen osaan: tavoitteisiin (Objectives) ja avainmittareihin (Key Results).  

Tavoitteet ovat selkeitä ja motivoivia päämääriä, jotka ohjaavat organisaation strategiaa. Ne toimivat suuntaviivoina ja inspiroivat työntekijöitä pyrkimään kohti yhteistä määränpäätä.

Tavoitteet voivat olla suuria, joten niitä ei kannata olla liian montaa yhtäaikaisesti – kaksi tai kolme tavoitetta riittää. Tavoite voi olla esimerkiksi: ”yrityksen liikevaihto viisinkertaistuu tämän vuoden aikana”. 

Avainmittarit puolestaan ovat mitattavissa olevia tuloksia tai saavutuksia, jotka osoittavat, onko tavoitteet saavutettu vai ei. Ne tarjoavat objektiivisen mittapuun ja selkeyttävät, mitä tavoitteiden saavuttaminen käytännössä tarkoittaa. Näin organisaatio voi arvioida omaa suorituskykyään ja tehdä tarvittavia muutoksia matkan varrella. 

Avainmittareita taas on hyvä olla enintään viisi jokaista tavoitetta kohti. Esimerkiksi yksi edellä mainitun esimerkkitavoitteen avainmittareista voisi olla: ”myyntitiimi ottaa yhteyttä viikossa sataan potentiaaliseen asiakkaaseen”. 

OKR on menetelmänä avoin ja joustava. Organisaatio asettaa tyypillisesti OKR:nsä tiettynä ajanjaksona, usein kvartaalikohtaisesti, ja jokainen tiimi ja työntekijä voi luoda omat OKR:nsä, jotka tukevat organisaation yhteisiä tavoitteita. 

Tämä luo läpinäkyvyyttä ja antaa organisaation sisällä kaikille selkeän käsityksen siitä, mitä organisaatio pyrkii saavuttamaan. Jotta organisaatio voi menestyä ja kasvaa, on tärkeää, että sillä on selkeä yhteinen visio, johon kaikki yrityksen työntekijät ovat sitoutuneita. 

Kuva 1. OKR-seuranta voi yksinkertaisimmillaan näyttää esimerkiksi tältä.

Jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä 

OKR ei suinkaan ole pelkästään tavoitteiden asettamista – se on myös jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä. Organisaation tulee seurata säännöllisestä OKR:nsä edistymistä ja tehdä tarvittavia säätöjä ja kokeiluja. 

Tämä joustavuus mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin olosuhteisiin ja pitää organisaation polullaan kohti menestystä. 

Menetelmän soveltuvuus 

OKR ei ole menetelmänä rajoitettu tiettyihin toimialoihin. Se on osoittautunut hyödylliseksi työkaluksi kaikenlaisille organisaatioille – koosta tai toimialasta riippumatta. 

Niin kasvuhakuiset teknologiayritykset, perinteiset yritykset, voittoa tavoittelemattomat järjestöt kuin julkishallinnon organisaatiotkin ovat kaikki hyötyneet OKR:n käytöstä. 

Se auttaa organisaatioita keskittymään olennaiseen, mittaamaan edistymistä objektiivisesti ja lisäämään yhteistyötä ja sitoutumista organisaation jokaisella tasolla. 

Kaiken kaikkiaan OKR on tehokas työkalu, joka auttaa yrityksiä asettamaan selkeät tavoitteet, mittaamaan niiden edistymistä ja saavuttamaan parempia tuloksia. Se ei ole vain ohimenevä trendi, vaan jatkaa suosionsa kasvattamista organisaatioissa ympäri maailman.  

Lähteet

Luukkainen, M. 2021. Kasvuhakkeroinnin pikaopas. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://drive.google.com/file/d/1HIAB35NV5sisygSrorMby-SsPeZxOYhW/view 

Luukkainen, M. 2022. Kasvuhakkeroi tai kuole. ML Editions. 

Pin It on Pinterest