Opettajasta opiskelijaksi

Polkuopintoina käynnistetyt liiketalouden opinnot muuttuivat turvallisuusalan tutkinto-opinnoiksi, ja nyt työn alla on jo opinnäytetyö ja silmissä siintää valmistuminen.

Turvallisuusalan monipuolisuus ja kokonaisvaltaisuus ovat aina viehättäneet Marko Jalkasta. Yli 20 vuoden ja useiden eri turvallisuusalan työtehtävien kokemuksella hän päätti päivittää tietojaan ja kehittää ammatillista osaamista opiskelemalla turvallisuusalan tradenomitutkinnon. Polkuopintoina käynnistetyt liiketalouden opinnot muuttuivat turvallisuusalan tutkinto-opinnoiksi, ja nyt työn alla on jo opinnäytetyö ja silmissä siintää valmistuminen.

Osaamisen jatkuva päivittäminen aina tarpeen

Turvallisuusala on yksi nopeimmin kasvavista ja monipuolistuvista aloista. Alalle tulee jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja, ja esimerkiksi digitalisaatio, tekoäly ja automaatio ovat mahdollistaneet ennennäkemättömät turvallisuusinnovaatiot. Verkostoitumisen ja yhteistyön merkitys turvallisuustoiminnassa ovat kasvaneet vuosien myötä. Turvallisuustyö ulottuu yli toimialarajojen, joten erilaisen osaamisen hyödyntäminen on tärkeää.  

Nykyisin turvallisuusalan opettajana työskentelevällä Markolla on kattava kokemus vartioimis- ja turvallisuusalan kouluttajan tehtävistä ennen siirtymistään yli 15 vuotta sitten opettajaksi. Aina aika ajoin hän toimii edelleen erilaisissa turvallisuusalan käytännön työtehtävissä opettajan toimen ohella säilyttääkseen ajantasaisen kosketuksen alaan.  

Liiketalouden polkuopinnoista turvallisuusalan tutkinto-opiskelijaksi  

Marko aloitti tammikuussa 2022 liiketalouden tradenomiopinnot polkuopiskelijana. Liiketalouden opiskelu oli erinomainen alku, sillä samoja opintojaksoja sisältyy myös turvallisuusalan koulutuksen opetussuunnitelmaan eli hän pystyi hyödyntämään kaikki saavutetut opintopisteet osaksi turvallisuusalan tradenomitutkintoa.  

Syksyllä 2022 Marko siirtyi turvallisuusalan koulutuksen polkuopiskelijaksi viimeistellen vaadittavat opintopisteet tutkinto-opiskelijavalintaan, ja ensimmäisen lukukauden jälkeen hän siirtyikin sujuvasti tutkinto-opiskelijaksi. Liiketalouden polkuopinnot oli mahdollista suorittaa täysin verkossa, ja turvallisuusalan opintoja Marko on suorittanut sekä itsenäisesti etäverkko-opiskeluna että päiväopiskeluna Savonlinnassa. 

Turvallisuusalan luento-opetus järjestetään täysin päiväopetuksena Savonlinnassa, mutta Marko päätti osan opinnoista opiskella itsenäisesti etänä turvautuen opettajien Learn-alustalle lataamiin luentomateriaaleihin, tehtäväohjeistuksiin ja muuhun materiaaliin. ”Itsenäinen etäopiskelu vaatii itsekuria ja hyvää ajanhallintaa. Luennoitsijoiden kattavat materiaalit ja tehtävänannot ohjeineen ovat selkeästi saatavilla opintojaksojen Learn-alustalla, joten pystyin niiden pohjalta omaan aikaisempaan kokemukseeni luottaen hyödyntää osittain etäopiskelua”, kertoo Marko.   

Käytännönläheisiä projekteja ja antoisia asiantuntijaluentoja

Turvallisuusalan opinnoissa antoisinta ovat käytännönläheiset työelämäprojektit ja asiantuntijavierailut ja -luennot. Onnistumisten, epäonnistumisten ja erilaisten oppien jakaminen omaan kokemukseen perustuen antaa paljon samalla, kun käytännön tekemisen voi yhdistää teoriatietoon.  

Marko kertoo saaneensa paljon omaan opettajatyöhönsä uutta oppia sekä turvallisuusalan substanssiopetuksesta että pedagogiikasta. ”On mielenkiintoista nähdä erilaisia tapoja toteuttaa opetusta näin opiskelijan näkökulmasta”, hän kertoo.  

Työelämässä olevien henkilöiden hän toivoi löytävän tien turvallisuusalan koulutukseen oppimaan uutta ja päivittämään ammatillista osaamista. Oppilaitoksen markkinointi on suunnattu ehkäpä enemmän nuorille, eivätkä työelämässä jo toimivat henkilöt välttämättä ole löytäneet esimerkiksi polkuopintojen tarjoamaa mahdollisuutta. Tähän olisi hienoa saada muutos.  

Pin It on Pinterest