Opintopsykologi opiskelijan ja korkeakouluyhteisön tukena

Me opintopsykologit työskentelemme Xamkissa Opiskeluhyvinvoinnin palveluissa. Teemme hyvinvointityötä korkeakoulussa ja yhteistyötahojen kanssa.

Opiskelija voi ottaa yhteyttä meihin, kun häntä mietityttää opiskelu, oppiminen tai hyvinvointi. Usein myös opettaja tai muu henkilökunnan jäsen, opiskelijan läheinen tai YTHS:n työntekijä ohjaa opiskelijan palveluidemme pariin. Koettu pulma voi olla pieni tai suuri, tärkeintä on opiskelijan oma halu saada aikaan jokin muutos asiassa. Opiskelija voi ottaa opintopsykologiin yhteyttä esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä:

  • Miten säädellä opinnoista johtuvaa kuormitusta?
  • Mistä saisin apua ajankäytön suunnitteluun?
  • Olenko oikealla alalla?
  • Keskittyminen on vaikeaa, mikä auttaisi?
  • Mitä tehdä, kun motivaatio opintoihin on hukassa?
  • Mitä tehdä, kun opiskelu ja luokassa puhuminen jännittää?
  • Valmistuminen pelottaa, kuinka uskaltautua työelämään?

Nopeaa, ajantasaista apua opiskelijan arkeen

Opintopsykologien ohjauskäynnit ovat tarjolla Xamkin tutkinto-opiskelijoille, ja ne voidaan järjestää Teamsin kautta, puhelimitse tai kampuksilla. Palvelemme suomeksi ja englanniksi. Opiskelija varaa ajan käynnille Xamkin sähköpostilla. Palvelulupaukseemme kuuluu, että tarjoamme ensimmäistä ohjausaikaa kahden viikon sisällä yhteydenotosta. Xamkissa opintopsykologille ei tarvitse jonottaa.

Ohjauskäyntimme ovat luottamuksellisia ja ratkaisukeskeisiä. Niitä on tavallisesti yhteensä 1–5, ja yksi ohjauskäynti kestää noin tunnin. Tapaamisilla keskustellaan opiskelijan kanssa asiasta, johon hän toivoo muutosta. Yhdessä pohditaan, mitä opiskelija on jo yrittänyt asian ratkaisemiseksi, millaisiin esteisiin hän on törmännyt asiaa ratkaistessaan ja miten näitä esteitä voitaisiin yhdessä taklata. Suunnitelma ja tavoitteet tapaamisille muotoillaan yhdessä. Tapaamisilla keskustellaan myös opintoihin liittyvistä ajatuksista, tunteista ja toiminnasta.

Miten opintopsykologi eroaa opiskeluterveydenhuollon psykologista?

Opintopsykologeina työotteemme on ohjaava ja neuvova. Tarjoamme ajantasaista kynnyksetöntä tukea opiskelijan hyvinvointiin. Työtehtäviimme opintopsykologeina ei kuulu terapia, kriisityö tai psykologiset tutkimukset. YTHS sen sijaan tarjoaa opiskelijoille terveydenhuollon palveluja, joissa keskitytään arviointiin, tutkimuksiin ja terapeuttiseen hoitoon.

Hyvinvoinnin psykologiaa kaikille xamkilaisille

Xamkin henkilökunta voi ottaa yhteyttä meihin ja konsultoida opiskelijoihin liittyvissä asioissa. Olemme mukana monissa työryhmissä opiskeluhyvinvoinnin edustajina. Käymme myös opiskeluterveysneuvotteluja yhteistyössä opiskelijoiden ja YTHS:n kanssa. Osallistumme tarvittaessa myös yhteisiin tapaamisiin opetushenkilöstön ja opiskelijan tai opiskeluryhmän kanssa.

Opetamme opiskelu- ja työelämätaitoja kaikille Xamkin opiskelijoille suunnatulla verkko-opintojaksolla Opiskelijan hyvinvointitaidot opiskelukykyä edistämässä (2 op). Toteutuksia on vuosittain niin suomeksi kuin englanniksi. Opintojakso kuuluu vapaasti valittaviin opintoihin ja se tukee opiskelijoiden opiskelukykyä eri näkökulmista. Suosittelemme opintojaksoa erityisesti aloittaville opiskelijoille.

Työhömme kuuluu myös hyvinvointimateriaalin tuottaminen niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle. Olemme tehneet podcasteja opiskeluun ja korkeakouluarkeen liittyvistä teemoista. Lisäksi ylläpidämme Xamkin intranet Luxissa Opiskelu- ja työelämätaidot sivustoa, jossa on konkreettisia vinkkejä mm. opiskelutaitoihin, stressiin, ajanhallintaan ja keskittymiseen.

Teemme mielellämme yhteistyötä kaikkien xamkilaisten kanssa. Pyrimme pysymään ajan hermolla ja keksimään uusia tapoja tehdä työtä. Uudet ideat ovat aina tervetulleita. Ottakaahan reippaasti yhteyttä!

Pin It on Pinterest