Hyvinvointi tulee, ole valmis

Opiskelijalla on takanaan pitkä kesäloma. Jollekin se voi tarkoittaa kesäopintoja, toinen puolestaan on viettänyt kesänsä kesätöissä ja kolmas on saattanut vain nauttia ihanista kesäsäistä. Arkeen paluu voi toisille olla ihanaa ja toisille kamalaa. Paluu rutiineihin ja arkisiin askareisiin ei aina välttämättä suju ongelmitta, ja arki voi tuoda mukanaan keväällä taakse jätetyt ja unohdetut möröt.

Arkeen paluu ei tapahdu kaikilla nopeasti. Syksyn alussa opiskelijan elämässä tapahtuu isoja mullistuksia: uusi paikkakunta, uusi koti, uudet ystävät. Rutiineja ja aikatauluja voi joutua opettelemaan useamman kerran, ennenkuin sujuva ja notkea toiminta tulee luontevasti ja ponnistelematta. Sosiaalisen verkoston tuomat uudenlaiset vaateet ja opiskeluympäristön haltuunotto vievät aikaa. Opiskelijan ponnistelut kaikkeen edellämainittuun joskus peittävät alleen myös mahdollisia ongelmakohtia. Opettajalta voi jäädä huomaamatta opiskelijan yksinäisyys, jaksaminen tai oppimisen haasteet.

Monilla opiskelijoilla kesäaika menee täysin työelämässä, ja varsinaista kesälomaa ei ole silloin vietetty. Näin ollen se paljon puhuttu palautuminen ja loman tuomat hyvinvointivaikutukset ovat saattaneet jäädä kokonaan puuttumaan. Lisääntynyt työmäärä opinnoissa, tekemättä jätetyt tehtävät ja esimerkiksi yksinäisyyden tunteet voivat yhdistelmänä jopa kiihdyttää stressiä. Opiskelijan kokemat kuormituksen ja uupumisen tuntemukset on hyvä ottaa vakavasti, sillä niiden kauaskantoiset vaikutukset heijastuvat opinnoissa jaksamiseen.

Kampuksilla on paljon enemmän kuhinaa kuin parina aikaisempana lukuvuonna, ja toiveissa on, että jokainen kokisi olevansa tervetullut ja tulisi kohdatuksi.

Opiskeluhyvinvoinnilla on tarjolla tänä lukuvuonna taas paljon opiskelua tukevia palveluita ja yhdessä hankkeiden ja YTHS:n kanssa toimintaa on paljon tarjolla. Kehitämme myös palveluitamme jatkuvasti ja niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan on mahdollista antaa kehittämisideoita Hautomoon. Luxin sivuille on päivitetty valtakunnalliset tuki-chatit ja niiden aikataulut.

Opiskeluhyvinvoinnin yksikkö sekä Opiskelijakunta Kaakko yhdessä kehittävät Xamkin hyvinvointipalveluita. Syksyllä 2022 on luvassa vanhoja ja uusia kokeiluja. Esimerkiksi keväällä startanneet Teams-infot saavat jatkoa sekä opparit laitetaan myös tänäkin syksynä ojennukseen. Lisäksi syksy tarjoaa erilaisia arkea piristäviä tapahtumia, kuten Hyvinvoinnin syyskuun, YTHS hyvinvointiviikon, Kumoa kaamoksesi! -viikon sekä opiskelukulttuurin viikon. Näistä lisätietoja luvassa myöhemmin Luxissa ja palveluitamme kehittävän OOO-hankkeen verkkosivuilla. Kirsikkana kakun päällä on luvassa myös muita mukavia tempauksia ja tapahtumia opiskeluhyvinvoinnin ja Opiskelijakunta Kaakon toimesta. Kannattaa siis ottaa seurantaan Lux ja opiskelijakunta Kaakon viestintäkanavat.

Tukea ja apua on siis tarjolla, mikäli tuntuu sille, että arki ei lähde sujuvasti käyntiin. Opiskelijaa voi kannustaa matalan kynnyksen palveluiden pariin, jos herää huoli tai jokin asia mietityttää enemmän kuin tavallisesti. Uskalla kysyä apua. Rohkaise ja ohjaa opiskelijaa avun piiriin.

Pin It on Pinterest