Opiskelijakunta Kaakko mukana häirinnänvastaisessa työssä

Aloittaessaan korkeakoulun, moni varmasti ajattelee, että koulukiusaaminen on nuorempien opiskelijoiden kohtaama ongelma ja sitä ei enää tarvitse kohdata ammattikorkeakoulussa. Valitettavasti kuitenkin myös korkeakouluopiskelijat kohtaavat kiusaamista ja häirintää.

Kiusaamista ilmenee edelleen korkeakoulukentällä

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen uusien tulosten perusteella kiusaamista ilmenee edelleen korkeakouluissa. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi naisista 9,2%  on kokenut kiusaamista muiden opiskelijoiden taholta satunnaisesti tai usein (KOTT 2021). Opiskelijakunta Kaakko haluaa olla mukana kiusaamisen ja häirinnänvastaisessa työssä tarjoamalla tukensa kiusatuille tai häirintää kokeneille henkilöille.  

Kiusaamisen ja häirinnän vastaisen työn tueksi Opiskelijakunta Kaakko kouluttaa Xamkissa häirintäyhdyshenkilöitä. Koulutuksen ovat vuosien mittaan saaneet vaihtelevasti joko opiskelijakunnan hallituksen jäsenet, opiskelijayhdistysaktiivit tai tutorit. Opiskelijakunnan virallisten häirintäyhdyshenkilöiden määrä vaihtelee vuosittain neljästä kymmeneen. 

Mitä häirintäyhdyshenkilö tekee?

Häirintäyhdyshenkilöön voi olla yhteydessä, jos kokee kohdanneensa häirintää tai jos näkee toisen henkilön kokeneen häirintää. Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä on kuunnella häirintää kokenutta henkilöä ja pyydettäessä puuttua häirintätilanteeseen. Kaikki häirintäyhdyshenkilöt toimivat luottamuksella omassa tehtävässään ja heitä koskee vaitiolovelvollisuus.  

Häirintäyhdyshenkilö on vertainen, koulutuksen käynyt opiskelija.

Häirintäyhdyshenkilö on vertainen, koulutuksen käynyt opiskelija. Hänen ei siis tarvitse olla sosiaalialan ammattilainen tai muun vastaavan alan ammattilainen. Toimintaa toteutetaan opiskelijalta opiskelijalle. Tarpeen tullen häirintäyhdyshenkilö voi ohjata myös keskustelemaan ammattilaisen kanssa.

Uusia häirintäyhdyshenkilöitä Xamkiin

Opiskelijakunta Kaakko kouluttaa opiskelija-aktiiveja säännöllisesti eri teemoihin. Tänä vuonna yhtenä koulutusillan teemana oli häirintäyhdyshenkilökoulutus. Tapahtumiin osallistui opiskelijayhdistyksissä toimivia opiskelija-aktiiveja. Uusia häirintäyhdyshenkilöitä koulutettiin noin 20 henkilöä Kotkasta, Kouvolasta ja Mikkelistä. Uudet häirintäyhdyshenkilöt tulevat toimimaan Xamkin opiskelijayhdistyksissä. 

Opiskelijakunta Kaakolla toimii tänä vuonna neljä häirintäyhdyshenkilöä, yksi kullakin kampuksella. Opiskelijakunnan häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa yhteyttä sähköpostitse. Lisätietoa häirintäyhdyshenkilötoiminnasta ja häirintäyhdyshenkilöistä löydät Opiskelijakunta Kaakon verkkosivuilta. https://www.opiskelijakuntakaakko.fi/hairintayhdyshenkilot/ 

Lähteet

KOTT 2021 -tutkimuksen tuloksia. 2021. Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus KOTT. WWW-dokumentti. Saatavilla: https://www.terveytemme.fi/kott/tulokset/index.html [viitattu 23.1.2023]. 

Pin It on Pinterest