Pelihahmoprojektista uutta yhteistyötä opiskelijoiden ja TKI-toiminnan välille

Suvi-Kukka Tuomisen luonnoksia tiikerihahmosta. Kuva: Suvi-Kukka Tuominen

Ajatus Xamkin Luovien Alojen TKI-tiimin pelihahmoista syntyi käytännön kokeilun kautta CityDrivers –hankkeen palvelumuotoilukoulutuksessa syksyllä 2017. Koulutuksen osallistujista muodostettiin ryhmät, jotka loivat oman pelihahmonsa. Tehtävän kautta osallistujat tutustuivat toisiinsa sekä herättivät keskustelua arvoistaan, omasta osaamisestaan ja muun muassa omaan alaan ja työelämään kohdistuvista huolistaan.

Idea pelihahmoista jäi tuon päivän jälkeen itämään. Mihin muuhun hahmoa voisi soveltaa? Kenelle hahmoja voisi luoda? Entä kuka hahmot voisi tehdä? Entä jos itselläni olisi hahmo, mihin sitä käyttäisin?

Sparrailimme ajatusta eteenpäin CityDriversin hanketiimissä sekä Luovien Alojen TKI-tiimissä. Heräsi yhteinen tahto luoda pelihahmot tiimimme jäsenille. Pelihahmojen avulla Luovat Alat voivat tuoda esiin koko Xamkin osaamista sekä yksikkömme vahvaa pelillisyyteen ja luoviin menetelmiin liittyvää tekemistä. Nostimme tiimin sisällä esiin kysymyksiä, jotka toimivat ponnahdusalustana pelihahmojen syntymiselle; mikä eläin olisit ja miksi? Mitkä kolme asiaa tai esinettä ottaisit mukaan tulevaisuuteen?

Nostimme tiimin sisällä esiin kysymyksiä, jotka toimivat ponnahdusalustana pelihahmojen syntymiselle; mikä eläin olisit ja miksi? Mitkä kolme asiaa tai esinettä ottaisit mukaan tulevaisuuteen?

Lehtori Katariina Silvolalla oli alkamassa keväällä 2018 piirustus- ja maalauskurssi graafisen muotoilun opiskelijoille. Saimme pelihahmotehtävän luontevasti sopimaan yhdeksi opintojakson tehtäväksi.  Luovan alan tiimiläisten eläinhahmoideasta tulisi konkretiaa!

Kävin esittelemässä opiskelijoille tehtävän toimeksiantajan roolissa. Jokainen opiskelija tulisi tekemään A3-kokoisen, värillisen hahmokuvituksen kahdelle eri TKI-henkilölle. Työtä varten opiskelijat saivat luettavakseen taustamateriaalia eläinhahmojen ja esineiden valinnasta. Tämän lisäksi opiskelijat kävivät haastattelemassa omia asiakkaitaan, jolloin he pystyivät hankkimaan lisätietoa kuvituksen tueksi. Monelle opiskelijalle kyseessä oli ensimmäinen asiakastyö.

Pelihahmopiirroksia Gallerian seinällä. Kuva: Tiina Ikkonen

Luonnoskatselmusten jälkeen pääsimme vihdoin katsomaan valmiita töitä Kouvolan kampuksen Paja-Galleriaan koottuun näyttelyyn. Näky oli komea. Uskomattoman lahjakkaat ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat onnistuneet hienosti tehtävässään. Hahmot olivat tunnistettavia ja niihin oli tuotu hienosti mukaan persoonaa ja luonnetta. Opiskelijoille tehtävä oli ollut mielenkiintoinen, joskin jännittäväkin. Niin myös meille.

Pelihahmoprojekti oli uudenlainen tapa ja kokeilu Xamkin opiskelijoiden ja TKI-toimijoiden kohtauttamiseen. Usein opiskelijat tekevät hankkeisiin opinnäytetöitä. Halusimmekin nähdä mihin muuhun yhteistyöhön tällainen tekeminen johtaisi. Pääsimme puolin ja toisin kuulemaan ja näkemään konkreettisesti, mitä Xamkin  eri yksiköissä ja oppitunneilla tapahtuu. Nyt meillä jokaisella TKI-hahmolla on suorat kontaktit opiskelijoihin ja toisin päin.

Nyt meillä jokaisella TKI-hahmolla on suorat kontaktit opiskelijoihin ja toisin pain.

Toivomme, että projektin myötä opiskelijat ottavat meihin suoraan yhteyttä ja tarjoavat osaamistaan projekteihin, kuten hankejulkaisujen kuvittamiseen ja taittotöihin. Jotta Luovat Alat pääsevät hyödyntämään pelihahmoja jatkossa eri tavoin tulee hahmot yhdenmukaistaa ja digitoida. Suuria suunnitelmia on vireillä siitä, miten ja missä hahmot tulevat näkymään, elämään ja edustamaan sekä Luovien Alojen toimintaa, että opiskelijoidemme tekemistä.

Tiia Mäkelän tulkinta Tiina Ikkosen tiikerihahmosta

 

Pin It on Pinterest