Psykologinen turvallisuus ja muutoskyvykkyys ovat keskeisiä organisaation menestystekijöitä. Mutta mitä ne tarkoittavat käytännössä?

Yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän muutoskykyä, ketteryyttä ja resilienssiä. Mutta mitä nuo käsitteet tarkoittavat käytännössä, erityisesti työn tekemisen ja johtamisen arjessa? Onko muutoskyvykkyys sitä, että kaikkien pitää vain venyä ihan kaikkeen vai mikä oikeastaan on onnistumisen kannalta olennaista?

Kymenlaaksolaiset PK-yritysjohtajat ovat tehneet matkaa tulevaisuuden johtamisen paradigmoihin Xamkin toteuttamassa ja EU:n sosiaalirahaston rahoittamassa Johtajuuden Hiomo -hankkeessa. Psykologinen turvallisuus johtamisen välineenä on ollut matkalla vahvasti läsnä, sillä tunteiden ymmärtäminen ja empatia työssä kuuluvat modernin johtajan työkalupakkiin.

Luottamus ja psykologinen turva rakentuvat sekä turvallisuudesta että uskalluksesta ottaa riskejä. Miten tämä tieto tulisi huomioida johtamisen arjessa? Professori Amy C. Edmonson Harward Business School’ista on tutkinut, millaiset tiimit ja organisaatiot toimivat tehokkaimmin ja paremmin kuin muut.

Tutkimusten tulokset osoittavat, että tehokkuuden ja menestyksen kannalta ratkaiseva avainkysymys on tiimin psykologinen turvallisuus – voiko tiimin sisällä esimerkiksi huoletta esittää uusia ideoita tai jakaa virheitä, ilman pelkoa siitä, että joutuu nolatuksi tai häpäistyksi. Eli psykologisen turvallisuuden kannalta ratkaisevaa on se, onko tiimissä turvallista jakaa myös virheitä ja oppia niistä.

Turvallisuus ja luottamus ovat toimintakyvyn, tehokkuuden ja luovuuden edellytyksiä. Tämän vuoksi johtamisessa pitää erityisesti kiinnostua turvallisuuden tunteen rakentamista. Ketterä moderni organisaatio vaatii innovatiivisuutta ja innovatiivisuus taas edellyttää psykologista turvaa eli ilmapiiriä, jossa virheistä opitaan ja ideoita voi turvallisesti kokeilla, jakaa ja jalostaa.

Organisaation muutoskyvykkyys ja resilienssi vaativat luovia ratkaisuja ja luovuus on ennen kaikkea uskaltamista. Johtamisen kehittämistapahtuma Kasvu X:ssa esiintynyt tutkija Miia Paakkanen on hyvin kiteyttänyt:

”Ihminen ei uskalla, koska käsketään, hän uskaltaa, koska hänestä välitetään.” (Empatian voima työssä, 2022).

Luottamuksen ja turvallisuuden tunteen rikkoutuminen on aina nopeampaa ja helpompaa kuin sen rakentuminen. Siksi johtamisessa pitää kiinnostua myös siitä, mikä erityisesti nakertaa luottamusta. Luottamuksen ja turvallisuuden tunteen tehokkaita rapauttajia ovat korjaamattomat ristiriidat ja laiminlyönnit, oikeudenmukaisuuden ja arvostuksen puute sekä tunne siitä, ettei esihenkilö aidosti turvaa selustaa. Myös välinpitämättömyys ja jatkuva epäselvyys johtavat helposti varuillaan oloon ja turvattomuuden kokemukseen.

Johtaja näyttää aina tietä ja on esimerkki. Siksi johtajan rooli luottamuksen ja turvallisuuden tunteen rakentamisessa on erityisen tärkeä. Oikeudenmukaisuus, avoimuus, rehellisyys ja läsnäolo ovat vahvoja välineitä turvallisuuden tunteen rakentamisessa. Johtajuus lähtee aidosta läsnäolosta, kiinnostuksesta ja välittämisestä. Kuten Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadel on todennut: ”Välittäminen on työpaikan tärkein valuutta.”.

Turvallisuuden kokemus työpaikalla vaatii sekä toimivia rakenteita että toimivia ja turvallisia vuorovaikutussuhteita. Johtajuuden Hiomo -hankkeen toteuttamalla videolla FM, psykoterapeutti Henriika Maikku puhuu psykologisen turvallisuuden tunteesta johtamisessa ja toteaa, että ihmisen turvallisuuden tunne on ennen kaikkea kokemus, ei ajatus. Emme voi pakottaa itseämme tuntemaan olevamme turvassa. Tuomme työpaikalle aina koko ihmisyytemme ja olemme siellä ihmisinä kaikkien inhimillisten ominaisuuksiemme kera. Mitä sinä tuot työpaikalle tullessasi?

Kuuntele Johtajuuden Hiomon uudelta videolta Henriikan ajatukset, miten sinä voit johtajana käyttää turvallisuuden tunnetta yhteisen menestyksenne välineenä.

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Kirjoittajat toimivat asiantuntijoina EU:n sosiaalirahaston rahoittamassa Johtajuuden Hiomo -hankkeessa.

 

 

Pin It on Pinterest