Savonlinnan kampuksen opiskelijoille tunnustusta Suomen Fysioterapeuttien opinnäytetyökilpailussa

Savonlinnan kampukselta 2022 fysioterapeuteiksi valmistuneet Sanni Miikkulainen ja Paula Ahonen sekä Monialisen toimintakyvyn edistämisen YAMK-koulutuksesta 2022 valmistuneet fysioterapeutit (YAMK) Niina Pekkola ja Tiia Tervonen voittivat Suomen Fysioterapeuttien vuosittain järjestämän valtakunnallisen Paras opinnäytetyö -kilpailun.

Korkeakoulut voivat ehdottaa kilpailuun mukaan parhaat fysioterapian alaan liittyvät opinnäytetyöt sekä alemman korkeakoulututkinnon sarjaan että ylemmän korkeakoulututkinnon sarjaan (YAMK-opinnäytetyöt ja Pro Gradu -tutkielmat).

Tänä vuonna Suomen Fysioterapeuttien arviointiraati katsoi, että mainitut opinnäytetytöt Xamkista olivat pieteetillä ja huolella toteutettuja. Töiden aiheet ovat ajankohtaiset ja yhteiskunnallisesti merkittävät.

Sepelvaltimotautipotilaiden liikunnallinen kuntoutus sekä kehitysvammaisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ovat aiheina ajankohtaisia ja tärkeitä

Opinnäytetyöpalkinnot jaettiin Helsingissä Suomen Fysioterapeuttien 80-vuotisjuhlagaalassa. Kuvassa Niina Pekkola, Sanni Miikkulainen, Paula Ahonen ja Tiia Tervonen.

Ahosen ja Miikkulaisen fysioterapian AMK-opinnäytetyö on toteutettu kuvailevan kirjallisuuskatsauksen menetelmällä ja se käsittelee Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallista kuntoutusta ja sen soveltuvuutta (Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus ja sen soveltuvuus – Theseus). Opinnäytetyö tehtiin osana Xamkin ja Kelan KEKUT -hanketta, joka on Kelan kuntoutuksen toimeenpano ja toimivuus -hanke.

Aiheesta on opinnäytetyön ilmestymisen jälkeen julkaistu myös Fysioterapiasuosituksen päivitys (Hautala ym. 2022 Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus – Duodecim (terveysportti.fi)) Molemmissa raporteissa todetaan samansuuntaisesti, että liikunnallinen kuntoutus on hyödyllistä ja tarpeellista sepelvaltimotautipotilaalle (Ahonen ja Miikkulainen 2022, Hautala ym. 2022).

Pekkolan ja Tervosen Monialaisen toimintakyvyn edistämisen YAMK-opinnäytetyö käsittelee kehitysvammaisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittämistä Kehitysvammaisten lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen – Theseus.

Opinnäytetyö on tehty osana Xamkin VAKEVA-hankketta. Työn menetelmänä on käytetty palvelumuotoilua sekä yhteiskehittämisen menetelmiä perheiden, lääkinnällisen kuntoutuksen terapeuttien sekä harrastus- ja järjestötoimijoiden kanssa.

Osallistamalla perheitä ja eri toimijoita yhteiskehittämiseen, työssä on päästy tulokseen, jossa todetaan, että optimitilanteessa kuntoutus ja harrastaminen kulkevat tiivisti käsikädessä. Harrastusmahdollisuuksien lisääminen koulupäivän yhteyteen harrastekerhoissa olisi toimivin ratkaisu. Tähän tarvitaan lisää ohjaaja- sekä avustajaresursseja eri toimijatahoilta tai toimijatahojen yhteistyönä. Osallistuminen itselle mieluisiin toimintoihin kuuluu kaikkien lasten perusoikeuksiin (Pekkola ja Tervonen 2022).

Savonlinnasta valmistuneiden opiskelijoiden saama tunnustus Suomen Fysioterapeuteilta osoittaa myös, että Savonlinnan kampuksen ja hyvinvoinnin alan koulutusten yhteinen, pitkäjänteinen kehittämistyö opinnäytetyön ohjausprosesseissa mahdollistaa korkeatasoiset opinnäytetyöt. Opettajat ja ohjaajat iloitsevat palkittujen puolesta vilpittömästi.

Pin It on Pinterest