Kulttuurihyvinvointia näkyväksi monialaisilla yamk-opinnäytteillä

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä tai yhteisöllisesti jaettua kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Viime vuosina taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on saatu vahvaa tutkimusnäyttöä. Myös kunnat ovat aktivoituneet tekemään kulttuurihyvinvointisuunnitelmia ja kulttuurihyvinvoinnin merkityksestä puhutaan jo poliittisella tasollakin.

Uudessa YAMK-koulutuksessa luodaan mahdollisuus yhdistää kulttuuriosaaminen kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan osaamiseen ja mallinnetaan taiteilijoiden ja soteammattilaisten yhteistyötä palvelumuotoilun menetelmin.

Opinnäytteillä kehitetään kulttuurihyvinvoinnin palveluita ja menetelmiä

Kulttuurihyvinvoinnin ensimmäisen valmistuvan ryhmän myötä on syntynyt vaikuttavia opinnäytteitä. Kehittämistä painottavien töiden runkona on käytetty palvelumuotoilun periaatteita ja hyvinvoinnin teoreettisia malleja. Esimerkkinä aiheista voidaan listata:

  • Suunnitelmia: kahden kunnan kulttuurikasvatussuunnitelma ja kulttuurihyvinvointisuunnitelma Kymenlaaksoon
  • Menetelmiä: tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistava menetelmä MLL:n kautta valtakunnalliseen jakoon, kannattelevan kirjoittamisen menetelmä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä tanssillisen hyvinvointipalvelun kehittäminen keski-ikäisille naisille
  • Opiskelijoiden ryhmäytykseen ja hyvinvointiin liittyviä tavoitteita: ryhmäyttämisen mallinnusta ja kulttuurihyvinvointia toiselle asteelle.

Ensimmäiset kulttuurihyvinvoinnin YAMK-opiskelijat valmistuivat vuonna 2022. Koulutukseen otettiin yhteensä 30 opiskelijaa, 15 hyvinvoinnin 90 opintopisteen ja 15 kulttuurin puolelta 60 opintopisteen tutkintoon. Opinnäytteitä valmistui vuonna 2022 kaikkiaan 12, joista puolet parityönä.

Koulutuksessa suosittiin nimenomaan kulttuuri- ja hyvinvointialan koulutustaustaisen opiskelijan yhteistä tiedon rakentamista ja oppimista. Opinnäytteiden arvosanat ovat vaihdelleet kahdesta viiteen, keskiarvo on kuitenkin todella hyvä 3,8. Arviointi on ollut monialaista ja Xamkin arviointikriteereitä tarkasti seuraava. Opinnäytteiden hyvä taso osoittanee opiskelijoiden innostuneisuutta niin metodologiseen osaamiseen kuin aihesisältöihin.

Koulutuksen tulevaisuuden näkymiä

Kolmas sisäänottoryhmä aloittaa opintonsa tammikuussa 2024. Haku koulutukseen on syksyn 2023 yhteishaussa. Vastaavaa kulttuurihyvinvointiin keskittyvää YAMK-koulutusta järjestetään vain muutamassa ammattikorkeakoulussa, joiden kanssa on verkostoiduttu jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa ja profiilit eroavat selkeästi toisistaan.

Kulttuurihyvinvoinnin koulutuksen myötä opiskelijoiden odotetaan työllistyvän aiempaa paremmin sosiaali- ja terveysalan palveluihin ja hyvinvointialueille. Kulttuurihyvinvointisuunnitelmien myötä kunnilla löytyy myös rahoitusta taiteilijoiden palkkaamiseen, joilla on erityisosaamista hyvinvointityöhön. TEAviisarin välityksellä kulttuurihyvinvointi on mukana kuntien rahoitusmallissa.

Tieto sekä tutkimus taiteen ja kulttuurin yhteyksistä hyvinvointiin ja terveyteen on vahvaa. Kulttuurihyvinvoinnin tutkimustietoa kokoaa Taikusydän, joka on kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöverkosto. Kulttuurihyvinvointikoulutusten yhteistyö toimii tämän verkoston yhteydessä.

Taide- ja kulttuurielämykset kuuluvat kaikille (Houni, Turpeinen, Vuolasto 2020). Monialaisella yhteistyöllä ja verkostoilla on iso merkitys palveluiden koordinoinnissa, rahoituksessa sekä kehittämisessä asiakkaiden osallisuuden ja saavutettavuuden mahdollistamiseksi.

Me ihmiset olemme jo ammoisista ajoista lähtien soitelleet, tanssineet, piirrelleet ja pelailleet oman hyvinvointimme eteen, emmekä ole juurikaan muuttuneet näinä vuosituhansina tämän hyvinvointitekijän suhteen.

Pin It on Pinterest