Tiimissä diversiteettiä – yhteistyöllä uusia näkökulmia ennakointikoulutukseen

Tamara Mezina ja Clarissa Soares esittelevät harjoitustyön tuloksia Future Proof -hankkeen Kati Viljakaiselle (oik.) (kuva: Minna Nieminen 2023)

Monimuotoisuuden lisääntyminen on yksi työelämää muuttavista megatrendeistä, mutta miten tiimien diversiteettiä voi lisätä ja miten hyödyt konkretisoituvat? Talven 2022–23 aikana tätä kokeiltiin käytännössä, kun kansalaisuuksiltaan monimuotoinen maahanmuuttajanaisten tiimi tarjosi apua Future Proof -ennakointikoulutusten suunnitteluun. Tiimin tuottama lopputulos oli paljon enemmän kuin toimeksiantaja osasi edes toivoa.

Maahanmuuttajanaisten tiimi on harjoitellut palvelumuotoilua kuluneen talven ajan Future Proof Kymenlaakso -hankkeen teemojen parissa. Ei niinkään helppoa, kun tiimiläisille sekä palvelumuotoilu ja ennakointi teemoina että suomenkielinen koulutustarjonta ovat olleet täysin uusia tuttavuuksia.

Isossa kuvassa yhteistyö DiversCity-hankkeen kanssa heijastelee väestön monimuotoistumisen megatrendiä. Vaikka lähtökohtaisestikin pikkuruista hanketiimiämme voi pitää jo sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan monimuotoisena, on nyt saatu kosketus myös kansalaisuuksiltaan ja kielitaustoiltaan täysin uusiin ryhmiin.

Työelämän monimuotoisuus parantaa kilpailukykyä

Väestön monimuotoistuminen näkyy työelämässä ryhmän jäsenten erilaisina taustoina: esimerkiksi eri ikäiset tai eri sukupuoliset, eri yhteiskuntaluokista tulevat tai eri kansalaisuuksia ja kieliryhmiä edustavat henkilöt voivat lisätä ryhmän diversiteettiä.

Työpaikan näkökulmasta myös erilainen koulutustausta, eri osaamiset ja työnteontavat voivat tarjota mahdollisuuksia monipuolistaa organisaation kyvykkyyttä ideoida uudenlaisia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat yhä monimuotoistuvan asiakaskunnan tarpeisiin.

Organisaation sisäisen diversiteetin on monissa tutkimuksissa todistettu vaikuttavan myönteisesti yrityskuvaan, riskienhallintaan, myyntiin ja tuottavuuteen. Monimuotoisuuden hyödyt ovat siis varsin selvät.

Opiskelijatiimiltä vinkkejä ennakointikoulutuksen suunnitteluun

Future Proof -hankkeelle työskennelleen opiskelijatiimin tehtävänä oli benchmarkata ennakointiin liittyviä verkkokoulutuksia ja kerätä pienyrittäjiltä asiakasymmärrystä ennakoinnista ja mikrokursseilla opiskelusta. Vaikka tiimi pienenikin ennen työn valmistumista neljästä kahteen henkilöön, ei tämä heikentänyt tekemisen tahtia.

Pyydettyjen sisältöjen lisäksi tiimi muodosti erilaisista yritysasiakkaista profiilit, ideoi erilaisia tapoja toteuttaa ennakoinnin koulutusta sekä testasi markkinointiviestintää.

Benchmarkkaus osoitti, että kansainvälistä tarjontaa ennakointikoulutuksiin löytyy runsaasti. Tästä huolimatta näyttäisi Suomeen räätälöidyllä sisällöllä olevan tilausta, ja siitä voisi kiinnostua myös suomenkielistä kohderyhmää laajempi yleisö. Future Proof -ennakointikoulutuksiin saatiinkin hyviä vinkkejä siitä, miten koulutusmateriaaleja voidaan muokata saavutettavammiksi myös aiottua kohderyhmää kielellisesti monimuotoisemmalle joukolle.

Haastetta alussa, kiitosta lopussa

Monimuotoisen tiimin työskentelyssä voi olla aluksi omat haasteensa: Miten kielellisiä ongelmia ratkaistaan? Tai miten ylipäätään käsiteltävät aiheet ymmärretään? Näin myös DriversCityn ja Future Proofin yhteistyössä.

Alun haasteet aihepiirin ja kielen suhteen kuitenkin ylitettiin, ja lopputulos oli kattavampi kuin Future Proof toimeksiantajan roolissa osasi edes toivoa. Tehtävänantoon kuuluneet yrittäjien haastattelut onnistuivat englanniksi ja kirjallista materiaalia käännettiin verkosta löytyvillä ohjelmilla. Aina ylimääräinen vaivannäkö ei olekaan pahasta: oman mukavuusalueen ylittäminen auttaa myös keskittymään asioihin aivan uudella intensiteetillä.

Voin täydestä sydämestä todeta, että tämä tiimi heittäytyi hienosti oppimaan uutta, mutta lisäksi he hyödynsivät myös aiempaa osaamistaan. Laadukkaan sisällön lisäksi materiaaleja koristivat Tamaran inspiroivat kuvitukset. Huikeaa osaamista naiset!

Lue lisää

FIBS 2021. Tietoa monimuotoisuudesta. Saatavissa: https://monimuotoisuusarviointi.fi/tietoa/

Hankkeesta

Future Proof Kymenlaakso -hankkeessa pilotoidaan ennakointikoulutuksia pk-yrityksille. Palvelumuotoilullisten metodien avulla varmistetaan, että ennakoinnista kerrotaan yrityksiä kiinnostavalla tavalla. Tavoitteena on lisätä yritysten tulevaisuusosaamista käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi.

DriversCity -hanke on tarjonnut palvelumuotoilukoulutusta maahanmuuttajataustaisille henkilöille, erityisesti naisille. Kurssin aikaiset harjoitustyöt ovat perustuneet eri toimeksiantajien aitoihin kehittämistarpeisiin. Yksi näistä toimeksiantajista on ollut Future Proof Kymenlaakso -hanke.

Molempia hankkeita rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeet ovat osa unionin Covid-19 –pandemiasta johtuvia toimia.

Pin It on Pinterest