Aallon harjalla –Xamkin ja Aalto-yliopiston yhteistyötä ruohon-juuritasolla

Xamkin ja Aalto-yliopiston strategisen yhteistyösopimuksen avulla opiskelijoille avautuu mahdollisuus suorittaa kursseja toisen oppilaitoksen valikoimasta. Ristiinopiskelu laajentaa osaamista ja luo kontakteja, vaikka rajoitteita opintojaksoille osallistumisessa onkin. Opiskelijoiden myönteiset kokemukset kannustavat yhteistyön laajentamiseen, mikä edistää monipuolisempaa korkeakoulutusta.

Opiskelijan reitti oman HOPS:n kautta Xamkin opintojaksotarjottimelle, osa 1. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto ovat sopineet strategisesta yhteistyöstä. Yhteistyömuotoja on henkilökunnan osaamisen jakamisesta koulutusvientiin, mutta opiskelijan näkökulmasta yhteistyön merkitys näkyy mahdollisuutena suorittaa opintoja toisessa oppilaitoksessa sekä jatko-opintoihin siirtymisen joustavuutena.

Lisäksi Xamk ja Aalto-yliopisto ovat mahdollistaneet toistensa opiskelijoille osallistumisen tietyille opintojaksoilleen. (Aalto-yliopiston ja Xamkin strateginen yhteistyö – Xamk)

Ristiinopiskelu antaa korkeakouluopiskelijalle mahdollisuuden suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa näiden erillisellä sopimuksella vahvistetuilla kursseilla, joiden listaus päivitetään vuosittain. Opintojaksoille osallistumisessa on siis rajoitteita.

Xamkin insinööriopiskelijoille Aalto tarjoaa polkuopintoja, muiden alojen opiskelijoille on tarjolla lähinnä englannin kielen kieliopintoja. Rajoitteita on myös toisin päin, eli Aallon opiskelija voi tietyin edellytyksin maksuttomasti osallistua Xamkin opintojaksolle. (Muiden korkeakoulujen opinnot (sharepoint.com))

Aalto-yliopistolla on strateginen yhteistyösopimus Xamkin lisäksi myös Metropolian ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyön tavoitteena on suunnitelmallisesti avata ja tuottaa yhteistä opintotarjontaa. Campus online sen sijaan sisältää vain ammattikorkeakoulujen välisiä opintojaksoja. (Ammattikorkeakoulut ja Aalto-yliopisto | Aalto-yliopisto)

Missä mennään – ristiinopiskelu liiketaloudessa

Opiskelijan reitti oman HOPS:n kautta Xamkin opintojaksotarjottimelle, osa 2. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Kovin yleistä ristiinopiskelu ei ainakaan liiketalouden opiskelijoidemme keskuudessa ole. Tiedustellessani opiskelijoilta, onko joku suorittanut opintoja Aalto-yliopistossa, ei ilmoittautuneita ollut. Kun kollegapiiristä kyselin, onko heidän opintojaksoillaan ollut Aallon opiskelijoita, vastausten tulokset olivat yhtä niukkoja. Kiistaton todellisuus löytyisi tietysti opintorekisteriä tutkimalla.

Edellä mainittua taustaa vasten olin positiivisesti yllättynyt, kun Xamkin avoimen ammattikorkeakoulun kautta opintojaksolleni ”eksyi” Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa juridiikkaan erikoistuva opiskelija. Kiinnostuin tämän hyvin aktiivisen opiskelijan taustasta ja motivaatiosta hakeutua verkkokurssilleni, ja sain tilaisuuden keskustella hänen kanssaan oppilaitosyhteistyöstä sekä hänen käytännön kokemuksistaan niin opintojaksolle hakeutumisesta kuin kurssin jälkeisistä kokemuksistakin.

Opiskelijan kokemus riistiinopiskelusta ja siihen liittyvästä prosessista

Opiskelija sisällytti Xamkissa suoritetut 5 opintopistettä tutkintoonsa kuuluviin vapaavalintaisiin opintoihin. Tutkintoon sisällytettävät opinnot edellyttävät etukäteishyväksyntää. Tutkintoon sisällytettäväksi voidaan ottaa toisen korkeakoulun opintoja siinä tapauksessa, ettei yliopistolla itsellään ole tarjolla vastaavia opintoja. Lisäksi opiskelijalta edellytetään myös perustelua, miksi haluaa valita juuri kyseisen kurssin.

Opiskelijan reitti oman HOPS:n kautta Xamkin opintojaksotarjottimelle, osa 3. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Opiskelija löysi suoritettavan Xamkin opintojakson Pulsen sivustolta Aalto-Yliopiston opiskelijoille Xamkin opintotarjontaa – Xamk, jolle sivulle opiskelija pääsi oman HOPS:nsa kautta kohdasta vapaasti valittavat opinnot. Reitti on opiskelijan kannalta itseasiassa suhteellisen vaivaton ja se on esitetty artikkelin lopussa olevassa kuvasarjassa. Mainittakoon, että tutustuessani itse Xamkin kurssitarjontaan kyseisellä sivulla olevan Study searchin kautta viikolla 9, oli haluoptiosta syksy 2024 (tai vuosi 2025) huolimatta näkyvissä vain kesäkaudella järjestettävät opinnot. Eli esimerkiksi omaani tulevan syksyn opintojaksoa ei haussa löytynyt. Opiskelijan tulee siis olla oikeaan aikaan liikkeellä.

Kohtuullisen yllättäväksi opiskelija koki sen, että kovin laajalti Xamkin yhteistyömahdollisuutta ja ristiinopiskelua ei Aallossa tunnettu. Opintojen maksuun liittyen opiskelija otti yhteyttä opintosuunnittelijaan, joka ei ollut järjestelyistä tai ylipäätään opiskelumahdollisuudestakaan tietoinen.

Opiskelijan reitti oman HOPS:n kautta Xamkin opintojaksotarjottimelle, osa 4. Voit klikata kuvan suuremmaksi.

Ajastaan opiskelija pääsi Xamkin opintojaksolle ja kirjautumaan Learniin Haka-tunnusta käyttämällä. Erillinen opintojaksoavain hänelle tuli erikseen toimittaa, sillä peppiin hänellä ei ollut pääsyä. Opiskelu sujui ongelmitta ja opintojakson hän suoritti loistavasti. Arvioinnin jälkeen hän sai suorituksensa Opintopolku-järjestelmään opintosuoritusotteen kera, minkä pohjalta hän voi yliopistolta hakea hyväksymismenettelyä.

Millainen kokemus sitten yhteistyöstä jäi opiskelijalle ja opettajalle? Opettajan näkökulmasta vieraileva opiskelija ei erottunut mitenkään erityisesti muista opiskelijoista. Aktiivinen opiskelija on aina myönteinen kokemus. Opiskelija piti opintojakson toteutusta erilaisena oppimiskokemuksena. Hän ei ollut aikaisemmin ollut mukana itseopiskelukurssilla vaan tottunut perinteiseen luennointiin ja kirjatentteihin. Tämän opintojakson saattoi suorittaa pitkälti omaan tahtiin. Harjoitustehtävät, joissa teoriaa sovellettiin käytännön laskenta- ja raportointitehtäviin, hän koki positiivisina.

Myönteinen kokemus sai aikaan sen, että opiskelija toimii jatkossa Xamkin lähettiläänä ja levittää omalta osaltaan tietoa ristiinopiskelumahdollisuudesta. Tulen myös itse tiedottamaan siitä omissa yhteistyöverkostoissani.

Pin It on Pinterest