TäsmäKoulutuksella aikaan vaikuttavia tuloksia

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on yritykselle mittava kilpailuetu. Erityisesti yrityksen muutos- ja kasvuvaiheissa on usein tarve parantaa yrityksen henkilöstön osaamista tiettyjen osaamisalueiden osalta, ja se onnistuu räätälöidyllä TäsmäKoulutuksella. TäsmäKoulutus on räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta osaamisen päivittämiseen liittyen yrityksen ja koulutettavan muutostarpeisiin.

Pieksämäkeläisessä teollisuuden palveluiden kokonaisuuksia tarjoavassa Pro-Tot Oy:ssä on suuri muutos käynnissä, kun yritys kasvaa monipuolisten ja kattavien palvelujen ansiosta. Ympäri Suomen toimivassa Pro-Tot Oy:ssä kasvu vaati tekemään muutoksia yrityksen toimintaan, organisoitumiseen ja esimiestyöskentelyyn, kun koneistuksia, hitsauksia, suunnittelua, sähkötöitä, mekaanista ja sähköistä huoltoa sekä asennuksia, putkihitsausta ja käytön valvontaa tarjoavan yrityksen kasvu edellytti jokaiselle osastolle omaa päällikkötason henkilöä ja työhön osallistuvaa työnjohtoa. Laadukkaiden palvelujen tarjoaminen vaati hyvää esimiestyöskentelyä, ja liiketoiminnan laajaa ymmärrystä. Yrityksellä on toimipisteet Pieksämäellä, Mikkelissä ja Kuopiossa.         

Pro-Tot Oy:n TäsmäKoulutuksen esittelyvideolla yrittäjä ja toimitusjohtaja Joni Karhinen sekä TäsmäKoulutettu Joni Hänninen kertovat näkemyksiään koulutuksen annista. Tuore tuotantopäällikkö Hänninen kertoo saaneensa koulutuksesta valtavasti työkaluja esihenkilön eri osa-alueilla mahdollistamaan onnistuneen esihenkilötyön. Lisäksi asioiden laajempi omaksuminen ja henkinen kasvu ammatillisesti koulutuksen aikana olivat suurimpia valtteja ja valmiuksia uusiin vastuutehtäviin.

Katso Pro-Tot Oy: esittelyvideo tästä. 

Koulutuksella esihenkilötaidot ja liiketalouden osaaminen haltuun  

Xamkin tarjoamassa koulutuksessa henkilöstön ammattitaitoa kehitetään ajatellen erityisesti heidän tulevia työtehtäviään ja niissä vaadittavia taitoja. Koulutuksen sisällöt perustuvat tutkittuun teoriatietoon, jota sitten sovelletaan käytäntöön koulutettavien ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Kouluttajina toimivat oman osa-alueensa asiantuntijat, joilla on vahva käytännön kokemus opettamastaan aiheesta työelämästä. Työelämäkokemus mahdollistaa teoriatiedon yhdistämisen käytäntöön, ja konkreettisten esimerkkien esilletuomisen.    

 Xamk tarjoaa räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta hyvin monipuolisesti eri koulutusaloilla. Pro-Tot Oy:n osalta koulutus keskittyi esihenkilötoimintaan ja liiketalouden laajempiin kokonaisuuksiin, kuten yllä olevassa esittelyvideossa kerrotaan. Tärkeintä on räätälöidä koulutusten sisällöt täysin koulutettavien omien kehittymistarpeiden mukaan, jotta koulutuksella on mahdollisimman suuri vaikuttavuus ammatillisen kasvun kehittymisessä.     

TäsmäKoulutus on yksi vaihtoehto yhteishankintakoulutuksista 

TE-hallinnon mahdollistama TäsmäKoulutus on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet henkilöt sijoittuvat saman työnantajan palvelukseen. Koulutus päivittää yrittäjän ja henkilöstön osaamisen uusien vaatimusten tasalle (TE-palvelut).  

TäsmäKoulutusmahdollisuus on avoinna erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä myös julkisen sektorin toimijat – valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat. Koulutus ei ole tavanomaista perehdytys- ja henkilöstökoulutusta, jotka kuuluvat työnantajan kustannettavaksi, vaan kyseessä on räätälöity ammatillinen koulutus esimerkiksi uusien työtehtävien haltuunottamiseksi (TE-palvelut).

Lue täältä lisää TäsmäKoulutuksesta. 

TE-palvelut tarjoaa TäsmäKoulutuksen lisäksi muitakin vaihtoehtoja uusien tai nykyisten työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseen. RekryKoulutus on työelämälähtöistä koulutettavan ammatillisen osaamisen kehittämistä työnantajan tarpeiden mukaan. Se on kilpailukykyinen vaihtoehto, kun ammattitaitoisen työntekijän löytäminen on haastavaa, eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina. RekryKoulutus voidaan suunnitella ajatellen myös useamman työnantajan tarpeita, jolloin koulutettavan työmahdollisuudet paranevat entisestään (TE-palvelut).   

MuutosKoulutus puolestaan ajoittuu aikaan, jolloin työt loppuvat, yritys joutuu irtisanomaan henkilöstöä tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai henkilöstöä joudutaan lomauttamaan, ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa. MuutosKoulutuksen avulla yritys kantaa vastuuta henkilöstön tulevaisuudesta, ja mahdollistaa ammatillisen osaamisen kehittymisen uusien työtehtävien näkökulmasta.  

Lisätietoja

Tutustu TE-palvelujen tarjoamiin koulutuksiin tästä.  

Kysy lisää yhteishankintakoulutuksista:
Koulutussuunnittelija Piia Pöysä
p. 040 630 2520
piia.poysa@xamk.fi

Pin It on Pinterest