Turvallisuusalan tradenomi on palvelualtis liiketalouden ja turvallisuusalan osaaja

Xamkissa syksyllä 2020 alkavassa uudessa 3,5-vuotisessa turvallisuusalan tradenomikoulutuksessa otetaan turvallisuuden eri näkökulmat monipuolisesti huomioon. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet turvallisuusalan vaativiin tehtäviin.

Turvallisuus on tunne, jonka keskiössä ovat luottamus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Korona-pandemian myötä kaikille kansalaisille on tullut varmasti selväksi, ettei turvallisuus voi olla enää pelkästään perinteisten turvallisuustoimijoiden ja viranomaisten harteilla, vaan koko yhteiskunta osallistuu aktiivisesti turvallisen yhteiskunnan ja kaikkien sen toimintojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Toki viranomaiset tarjoavat puitteet, joskin jokainen kansalainen rakentaa turvallista yhteiskuntaa omalla toiminnallaan.

Turvallisuusala on yksi yhteiskuntamme keskeisimpiä palvelualoja. Alan yritykset tarjoavat palveluja tyypillisesti niin yrityksille eri toimialoilla, yhteisöille, kuluttajille kuin julkiselle sektorillekin. Lisäksi eri toimialoilla toimivien yritysten tarpeet ja vaatimukset voivat olla hyvin erilaisia, ja sisältää yksityiskohtaisia ja toimialakohtaisia vaatimuksia ja velvollisuuksia.

Ennaltaehkäisy sekä häiriöttömän toiminnan mahdollistaminen ja varmistaminen ovat turvallisuusosaajan toiminnan lähtökohtia. Oman toiminnan tiedostaminen suhteessa toimintaympäristöön, hyvä paineensietokyky sekä sujuvat asiakaspalvelutaidot nousevat esille tässä palveluammatissa. Ala on hyvin vaativa, sillä alalla täytyy olla valmiina toimimaan myös epämiellyttävissäkin poikkeustilanteissa. Oma aktiivisuus, sosiaaliset taidot sekä halu kehittyä varmistavat jatkuvan ammatillisen kehittymisen.

Turvallisuusalan tradenomissa yhdistyvät liiketalouden ja turvallisuusalan osaaja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa – Xamkissa – syksyllä 2020 alkavassa uudessa 3,5-vuotisessa turvallisuusalan tradenomikoulutuksessa otetaan turvallisuuden eri näkökulmat monipuolisesti huomioon. Koulutus antaa erinomaiset valmiudet turvallisuusalan vaativiin tehtäviin.

Turvallisuusalan tradenomi (AMK) voi työskennellä tyypillisesti turvallisuusalan asiantuntijana, kehittäjänä ja esimiehenä. Tradenomi-tutkinnon suorittaneena hän voi tehdä uraa myös menestyvänä yrittäjänä. Turvallisuusalan lisäksi turvallisuusalan tradenomi voi hyvin työllistyä myös muiden kuin turvallisuusalan yritysten palvelukseen. Turvallisuusalan asiantuntijat parantavat hyvinkin erilaisten yritysten ja organisaatioiden turvallisuutta ja kannattavuutta.

Turvallisuusnäkökulmat ovat vahvasti läsnä eri yritysten ja organisaatioiden toiminnassa, joten turvallisuusalan tradenomin osaamisen täytyy kattaa hyvin monipuolisesti tietoja ja taitoja. Turvallisuusalan koulutuksen perustana ovat liiketoiminnan perustaitojen opiskelu turvallisuuden toimintaympäristössä. Yhteiskunnallisen ja yksityisen turvallisuusalan substanssiosaamisen lisäksi hyvät kirjalliset viestintätaidot ovat tärkeässä roolissa erilaisten ennakointi-, seuranta- ja riskiarviointiraporttien laatimisessa sekä menettelytapojen ja toimintaohjeiden kirjaamisessa.

Hyvä tilannetaju ja sujuva toimiminen digitaalisissa viestintäalustoilla ja ympäristöissä on tärkeää.

Samalla selkeät suulliset viestintätaidot ja selkokielisyys korostuvat, sillä turvallisuusala on mitä suurimmissa määrin yhteistoimintaa eri viranomaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Hyvä tilannetaju ja sujuva toimiminen digitaalisissa viestintäalustoilla ja ympäristöissä on tärkeää.

Turvallisuusalan tradenomikoulutusta tarjoaa Suomessa kaksi ammattikorkeakoulua, joista Xamk on toinen. Turvallisuusalan ammattikorkeakoulutusten lisäksi Poliisiammattikorkeakoulu ja Pelastusopisto tarjoavat omia poliisi- ja pelastusalan koulutuksia. Xamkin turvallisuusalan koulutus järjestetään Savonlinnan kampuksella.

Lue lisää Xamkin turvallisuusalan tradenomikoulutuksesta.

Pin It on Pinterest