Xamkissa opetetaan opiskelu- ja hyvinvointitaitoja

Suuren suosion saaneella Xamkin opintopsykologien pitämällä verkko-opintojaksolla opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus opetella tulevaisuuden työelämätaitoja itsensä johtamisen ja oman hyvinvoinnin tukemisen kautta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun – Xamkin – opintopsykologien verkko-opintojakso ”Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi” tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omia opiskelutaitoja ja -hyvinvointia. Opintojaksolla käsitellään tärkeitä opiskeluhyvinvointiin liittyviä teemoja. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus opetella tulevaisuuden työelämätaitoja itsensä johtamisen ja oman hyvinvoinnin tukemisen kautta.

Uudenlaista opiskeluhyvinvointipalvelua

Syksyllä 2019 me Xamkin opintopsykologit halusimme laajentaa opiskeluhyvinvointipalvelujen tarjontaa ja kehitimme vapaavalintaisen verkko-opintojakson ”Opiskelukyky ja opiskelijan hyvinvointi”. Meille on tärkeää, että tarjoamme opiskelijoille ajasta ja paikasta riippumattomia mahdollisuuksia tarkastella omaa hyvinvointia ja opetella siihen liittyviä taitoja.

Opiskelukyvyn vahvistaminen on taitoharjoittelua ja aktiivista jatkuvaa oppimista.

Tarve opiskelutaitojen oppimiseen ja opiskeluhyvinvoinnin taitojen kehittämiseen on noussut niin opiskelijoilta kuin henkilökunnalta. Tausta-ajatuksena opintojaksolla on, että opiskelukyky on opiskelijoiden työkykyä ja pitää sisällään taitoja, joita jokainen voi oppia. Opiskelukyvyn vahvistaminen on siis taitoharjoittelua ja aktiivista jatkuvaa oppimista.  Hyvinvointitaidot ovat kaikille tärkeitä tulevaisuuden työelämätaitoja, joten opintojakso on rakennettu niin, että se sopii jokaiselle opiskelijalle koulutuksesta riippumatta.

Opintojaksolta tukea opiskelijoiden yleisimpiin huoliin

Kahden opintopisteen opintojakso kestää kahdeksan työviikkoa. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Opintojaksolla on tieteellisesti tutkittua materiaalia ja itsenäisesti tehtäviä harjoitteita seuraavista teemoista:

  • Oppiminen, opiskelu korkeakoulussa ja opiskelutaidot
  • Hyvä arki (ravitsemus, uni, liikkuminen ja vapaa-aika)
  • Stressi ja rentoutuminen
  • Jännittäminen
  • Ajatukset hyvinvoinnin tukena
  • Tunteet ja itsetuntemus
  • Ihmissuhteiden merkitys hyvinvoinnille ja vuorovaikutustaidot

Aihealueet on valittu opintopsykologien yksilökäynneillä opiskelijoilta yleisimmin nousevista teemoista. Opintojakson aikana opiskelijat lukevat aiheista tieteellisiä artikkeleja, vierailevat tutkittua tietoja sisältävillä nettisivuilla ja katsovat valtakunnallisesti tunnettujen tutkijoiden luentoja. Opintojakso ohjaa opiskelijoita kokeilemaan opiskelutaitojensa ja hyvinvointinsa tueksi erilaisia harjoitteita, kuten rentoutusharjoituksia ja huolihetkeä stressiin. Myös omiin ajatuksiin ja omaan itseen suhtautumisen tarkasteluun ohjataan erilaisin harjoituksin. Opiskelijat jakavat kokemuksiaan keskustelualueilla ja vahvistavat oppimaansa muun muassa monivalintatehtävillä.

Opintojakso saavuttanut suuren suosion

Opintojakson suuri suosio on yllättänyt meidät opintopsykologit. Syksyllä 2019 opintojakson ensimmäiselle toteutukselle ilmoittautui noin 100 opiskelijaa, joista reilu 80 suoritti opintojakson hyväksytysti. Onnistumisen myötä päätimme tarjota opintojakson keväällä 2020 suomeksi ja englanniksi. Yhteistyökumppanina englanninkielisessä toteutuksessa toimi Minnesotan yliopisto ja se sisälsi opiskelijoiden välistä yhteistyötä opintojakson teemojen ympärillä.

Kevään 2020 aikana saatu opintojaksopalaute on myös yllättänyt meidät. Ensimmäisestä toteutuksesta emme osanneet pyytää opintojaksopalautetta, olihan tämä opintojakso ensimmäinen meille. Kevään 2020 toteutuksista palautetta antoi hieman yli 100 opiskelijaa ja palautteiden kokonaiskeskiarvo on 4,5 (asteikolla 1-5). Erityisesti opiskelijat kiittivät mahdollisuudesta tarkastella omaa hyvinvointia ja oppia uusia opiskelutaitoja. Myös opintojakson toteutustapa sai paljon kiitosta. Jatkossa opiskelijat toivoivat opintojaksolle verkkoluentoja ja lisää monivalintatenttejä.

Opintojakso osaksi Xamkin pysyvää opintotarjontaa

Jatkossa tavoitteena on vakiinnuttaa opintojakso osaksi Xamkin pysyvää opintotarjontaa ja tarjota verkko-opintojaksoa suomeksi ja englanniksi yhteensä 3-4 kertaa vuodessa n. 120 opiskelijalle kerrallaan. Opintojaksoa tarjotaan englanniksi myös Campus Onlinen kautta syksyllä 2020. Lisäksi tavoitteena on, että mahdollisimman moni opiskelija löytäisi opintojakson jo opintojen alussa. Tämä todennäköisesti vähentäisi opiskelijoiden kuormittumista ja vahvistaisi opinnoissa jaksamista.

Opintojaksolla opitut taidot tukevat opiskelijaa suoriutumaan opinnoista määräajassa. Lisäksi ne tukevat valmistuvan opiskelijan siirtymistä työmarkkinoille mahdollisimman hyvinvoivana ja laajoilla työelämätaidoilla varustettuna.

Pin It on Pinterest