Xamkin henkilöstö julkaisi ennätyslukemiin vuonna 2019

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun julkaisumäärä kasvoi jälleen vuonna 2019. Xamkin tulos oli valtakunnallisesti toiseksi suurin LAB-ammattikorkeakoulun jälkeen.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen jälkilasketuista tiedoista näkyy, että vuonna 2019 Xamkin henkilökunnalta ilmestyi 874 julkaisutiedonkeruuseen ilmoitettua julkaisua. Julkaisuista avoimia oli tiedonkeruun päättyessä peräti 87 %. Avoimesti internetistä saatavilla ja löydettävissä olevien julkaisujen osuus kasvaa vielä tiedonkeruuseen ilmoitettujen julkaisujen muuttuessa avoimiksi jälkikäteen.

Kaikista julkaisuista avoimien osuus on ollut Xamkissa koko sen historian ajan suuri. Kirjastonjohtaja Pekka Uotila toteaa Xamkin kirjasto- ja julkaisupalveluja kehitettävän siten, että avoimen julkaisemisen määrä ja laatu pysyvät korkealla tasolla.

Moni kirjoittaa ja julkaisee

”Xamkin hyvä tulos julkaisujen määrässä kertoo TKI-toiminnan ja opetuksen korkeasta tasosta ja henkilöstön hyvästä osaamisesta,” päättelee Uotila. Myös julkaisujen eri tekijöiden määrä onkin ilahduttavasti noussut Xamkissa vuosi vuodelta.

Vuonna 2019 Xamkin henkilöstön jäsenistä 369 oli tekijänä vähintään yhdessä julkaisussa.

Odotetusti suurimman kirjoittajaryhmän muodostivat tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan parissa työskentelevät asiantuntijat, joiden julkaisuja oli 65 % julkaisujen kokonaismäärästä. Opetushenkilöstöltä ilmestyi julkaisuista 28 %. Loput kirjoittajista olivat laajasti muuta henkilöstöä.

Julkaisut tutkimustiedon välittäjinä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kerännyt tietoja ammattikorkeakoulujen henkilöstön tekemistä julkaisuista vuodesta 2012 alkaen. Julkaisutiedonkeruu kattaa korkeakoulujen henkilöstön tekemät julkaisut, taiteellisen toiminnan, audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat.

Julkaisutietoja keräämällä OKM on muun muassa tuottanut tietoa suomalaisen tutkimusjärjestelmän toiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Julkaisut ovatkin yksi korkeakoulujen perusrahoituksen jakokriteereistä [1].

9.6.2020 julkaistaan kansallisen tutkimustietovarannon avoin selailu- ja hakukäyttöliittymä osoitteessa tiedejatutkimus.fi. Tutkimustietovarantoon on koottu tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta – tutkijoista, julkaisuista, tutkimusaineistoista, -hankkeista ja -infrastruktuureista. Palvelu kokoaa ja jakaa tietoa avoimesti tutkijoille, tutkimusorganisaatioille, hallinnolle ja kansalaisille. Tutkimustietovarannosta löytyvät myös Xamkin julkaisut sekä julkaisuista kerättyjä tietoja.

Lähteet

1. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tilastot. Opetus- ja kulttuuriministeriö. WWW-sivu. Saatavissa: https://minedu.fi/korkeakoulu-ja-tutkimustilastot [viitattu 28.5.2020].

Pin It on Pinterest