YAMK antaa hyvät eväät tohtoriopintoihin

Mikä kertoo hyvästä opetuksesta? Se, että lehtorin puhelinnumero on ensimmäisiä, johon soitetaan isoista uutisista!

Kuva 1: Satu Koskinen, ict-johtaja

Satu Koskinen valmistui Xamkin Kotkan kampuksen Kyberturvallisuuden YAMK -opinnoista ja nappasi paikan tohtorinopintoihin Jyväskylään ’samalta istumalta’.  

“Pohdin vuonna 2021, että työn oheen mahtuisi jotakin mukavaa ja mielenkiintoista opiskeltavaa. Kovin kauaa ei tarvinnut pohtia, kun ajankohtaisuuden vuoksi opinnoiksi valikoitui kyberturvallisuus. Olen toiminut yli 25 vuotta IT-alalla joista 16 vuotta Tietohallintojohtajana. On tärkeää pitää osaamisensa ajan tasalla ja muutenkin uskoin opiskelun tuovan uudenlaista ajattelua ja uusia herätyksiä työhöni.” 

“Opintojen alussa tavoite oli suorittaa opinnot aikataulussaan maaliin. Vasta toisen vuoden alussa alkoi opiskelun ohessa kyteä ajatus opintojen jatkamisesta. Tosin olin kyllä joskus nuorena todennut, että voisihan sitä joskus tohtoriksikin asti kouluja jatkaa. Olen kokenut opiskelun aina omaksi jutuksi, missä ikinä opiskelinkin”, Satu kertoo. 

Innostus on tarttuvaa  

Xamkin kyberturvallisuuden lehtori Vesa Kankare oli mukana ohjaamassa ja tukemassa Satun tavoitteita opintojen aikana. Opinnoista saatu innostus on helppo säilyttää, kun opetuksen tuki ja oikea aihe osuvat kohdalleen.   

Vesan mukaan opettajan työssä parhaita hetkiä on kokea se innostus ja tekemisen meininki, joka syntyy aidosta halusta oppia uutta ja ennakkoluulottomasti kehittää omaa osaamistaan. Tästä kumpuava keskusteleva ilmapiiri luo myös opettajalle paremmat edellytykset viedä opetusta ja ohjausta paremmin osaamisen kehittymistä palvelevaan suuntaan. 

“Jo opintojen aikana Satu osoitti erinomaista aktiivisuutta lähestyä omiin opintoihinsa liittyvissä kysymyksissä. Tällainen luo hyvää pohjaa sille, että opinnoista saa kaiken mahdollisen irti. Samalla myös opettajana saa tunteen siitä, että tekee merkityksellistä työtä. Puhumattakaan siitä, että YAMK-opiskelijoiden valtavasta ammatillisesta kokemuksesta saa myös itse uusia näkökulmia aiheisiin. Tämä korostui eritysesti Satun opinnäytetyön aiheen alkumetreillä. Matkan varrella jäi itsellekin paljon uutta osaamista, niin menetelmien kuin itse mielenkiintoisen substanssin osalta. Opettajana suurin palkinto tulee siitä, että oma ohjattava onnistuu tavoitteissaan niin upeasti, että saa olla ylpeänä ensimmäinen, jolle jatko-opintoihin valinnasta kerrotaan!”  Vesa kertoo. 

Opettajan innostus oli myös tarttuvaa ja se vahvisti Satun motivaatiota: “Vesasta näki aidosti, että hän oli unelmassani mukana. Hän kommentoi lopputyötäni myös tavalla, josta tiesin sanomattakin, että hän ei aio päästää minua helpolla läpi. Vesa oli myös opintojen aikana kannustava.” 

Paljon valmisteluja ja kirjoittamista – eikä haitannut yhtään! 

Opintojen ohessa Satu tutki myös paljon tohtoriopintojen pääsyvaatimuksia ja eri yliopistojen kriteerejä. 

“Halusin sellaiseen yliopistoon, jossa varmasti viihdyn ja jonka maine olisi hyvä.  Arvosanojen piti olla mieluiten kiitettäviä, kuten keskiarvonkin ja eikä haittaisi, että lopputyökin olisi kiitettävä. Eli töitä piti painaa kovasti. Lisäksi valitsin ylimääräisin kurssin “Steps towards a Doctoral Path” Helsingin yliopiston ja 3 eri AMK:n yhteistyössä järjestämänä”, Satu muistelee.  

Satu haluaa rohkaista ja poistaa mystiikkaa jatko-opintoihin liittyen. Hänen mukaansa YAMK-koulutus on laadukasta ja ei ole mitään estettä, miksi jatkaminen tohtorinopintoihin ei olisi mahdollista. 

“Kannattaa lukea hyviä lopputöitä, niin YAMK-töitä että graduja. Molemmista löytyy loistavia sekä hätäisemin tehtyjä. Jokainen asettaa tavoitteensa ja työnsä sille tasolle, kun juuri sillä hetkellä pystyy ja mikä on oma tavoite. Joskus on myös viisasta joustaa omista tavoitteistaan. Koska omana tavoitteenani oli tohtoriopinnot, käytin itselleni vertailutasona lopputöitä, jotka oli tehty erityisen laadukkaasti ja tutkimukselliset menetelmät olivat hyvin esillä.” 

“Lopputyön aihe kannattaa valita niin että se on aidosti sinua kiinnostava. Kiinnostuin kyberturvallisuuden toteutumisesta alihankintaketjuissa opintojen alkupuolella. Aihetta piti työstää hetki mutta sitten kiinnostus ja innostus oli valtava. Kirjoittaminen sujui hyvin ja loppua kohden en olisi malttanut edes lopettaa!” Satu kertoo innostuneesti. 

Opinnäytetyö on ikään kuin käyntikortti opinnoista ja siihen kannattaa panostaa.

Opinnäytetyö on ikään kuin käyntikortti opinnoista ja siihen kannattaa panostaa. Itse tutkintotodistus on luonnollisesti hyvin arvokas, mutta heti sen jälkeen opinnäytetyö on hyvinkin merkityksellinen osaamisen näyttö. 

YAMK-opinnäytetyö on vaativa, mutta se ei kuitenkaan ole ylitsepääsemätön suoritus. Usein suurimmaksi haasteeksi nousee menetelmällisyys ja tutkimuksellisuus. Kun työn suunnittelee hyvin, niin tutkimuksen tekeminen melko lailla suoraviivaista työskentelyä, joka johtaa usein todella hyviin tuloksiin. Ohjaava opettaja auttaa ja tukee aiheen tarkentamisessa ja toteutuksen suunnittelussa. 

Kyberturvallisuuden koulutuksissa on selkeä yhteinen näkemys siitä, että koulutuksen tulee olla vaativa, jotta sillä on työelämässä mahdollisimman paljon painoarvoa. Laadukkaalla opinnäytetöiden ohjauksella varmistamme sen, että opinnäytetyötä tehdessä opiskelija ei kohtaa ylitsepääsemättömiä esteitä. 

Koulutuksen kautta saatu osaaminen on arvokasta pääomaa ja meidän tehtävänä on mahdollistaa opiskelijalle tämän pääoman kerryttäminen! 

Pin It on Pinterest