Yrittäjän uusi aika: HIOMOn työkalut auttavat ”biohakkeroimaan” omaa suorituskykyä yrittäjänä

Yrittäjän keskeiset arjen haasteet ovat kiire ja stressi. Siksi olemme HIOMO – Mikro- ja pienyritysten tuottavuuden ja elinvoimaisuuden kehittäminen -hankkeessa luoneet mikroyrittäjien käyttöön työkaluja, joiden avulla voi selättää kiirettä.

Ajan puute ja jaksamiseen liittyvät vaikeudet aiheuttavat stressiä ja autonomisen hermoston ylivireystilan. Pitkään jatkuneessa ylivireystilassa väistämättä meillä kaikilla

  • ajattelu kapeutuu,
  • tunteiden ja ärtymyksen hallinta vaikeutuu,
  • omat kognitiiviset taidot eivät ole enää optimaalisesti käytössä ja kaikki tekeminen alkaa siksi sakata.

Jotta ylivireystilasta päästäisiin eroon, on autonomista hermostoa rauhoitettava. Erilaisten tekniikoiden avulla se on mahdollista. Tällaista vaikuttamista omaan kehoon sekä mieleen voi kutsua oman autonomisen hermoston ja aivojen biohakkeroinniksi.

Ryder Carrollin – The Bullet Journal Method -kirjaan perustuen bullet journaling eli bujoilu on tapa hallita arjen tekemisiä. Metodi keskittyy nopeaan muistiinpanojen tekemiseen ja asioiden listaamiseen. Bujo voi sisältää osioita päivittäisten tehtävien kirjaamiseen, kuukausi- tai viikkokalenterin pitämiseen, sekä muistiinpanojen, kuten viikon ruokalistan, tekemiseen.

Hyvä keino autonomisen hermoston rauhoittamiseen on konkreettinen käsillä tekeminen, kuten esimerkiksi ns. Bullet Journaling -teknikka työn ja arjen suunnittelun osana. Tätä tekniikkaa kutsutaan bujoiluksi.  Bujoilu on siis arjen suunnittelutekniikka, joka sisältää paljon konkreettista käsillä tekemistä.

Olemme HIOMO -hankkeessa luoneet mikroyrittäjien käyttöön tämän tyyppistä tekniikka hyödyntäviä arjen ”bujo” suunnittelutyökaluja. Niiden vaikuttavuus ja tehokkuus edellyttää pysähtymistä, sillä autonomiselle hermostolle on annettava aikaa rauhoittua. Siksi niiden avulla työn ja yritystoiminnan suunnittelusta tulee laadukkaampaa ja arjen hallinta helpottuu.

Työkalujen käyttämisessä on hyvä soveltaa paljon (ehkä lapselliseltakin tuntuvia!) tekniikoita kuten värittäminen, tarrat tai piirtäminen. Näiden graafisten ja visuaalisten tekniikoiden käytön avulla voi yrittäjä ”biohakkeroida” omia aivojaan ja autonomista hermostoaan yritystoiminnan suunnittelun kannalta optimaaliseen olotilaan. Siksi värittäminen ja tarrat ovat tärkeä osa tekniikan toimivuutta. – Kokeile HIOMOn bujoilu-välineitä ja -tekniikoita arjen hallintaan ja tekemisen monitorointiin – saatat yllättyä! Se mikä vaikuttaa ”askartelulta” …onkin tehokas yritystoiminnan työkalu.

Aikapula on kokemuksellinen asia

Ajanpuute on jatkuva haaste yrittäjälle. Aikapulaa ei kuitenkaan kannata ratkaista pelkästään tekemällä (itse) enemmän, sillä silloin vaarantaa oman terveyden ja samalla myös yrityksen tärkeimmän ”tuotannontekijän”.

Suunnittelutyökalujen avulla arjen hallinta helpottuu.

Jatkuva kiire on myös usein yrittämisen arjessa yleinen tarina, jota toistetaan. Jatkuvan kiireen ajatellaan olennaisesti kuuluvan yrittäjän elämään. Jatkuva kiire on kuitenkin vaarallista, koska se usein alkaa estää liiketoiminnan kehittämistä, sillä liiketoiminnan kehittäminen edellyttää aina kykyä myös pysähtyä ja alkaa nähdä asioita toisin.

Aika on yrittäjälle tosiasiallinen ja aina rajallinen resurssi, mutta tämän (tosiasiallisen) aikapulan lisäksi on huomioitava, että samoin kuten aika, myös aikapula on ennen kaikkea kokemuksellinen asia. Siinä missä työaika on taloudellinen resurssi, aikapula on aina yksittäisen ihmisen kokemus. Siten aikapulan kokemusta vähentämällä voi konkreettisesti myös yrityksen kehittämiseen käytettävissä olevaa aikaa. Aikapulan kokemus johtuu nimittäin usein siitä, että hallinnan tunne vähenee tai katoaa. Siksi kannattaa kokeilla HIOMOn arjenhallinnan työkaluja hallinnan tunteen lisäämiseen ja aikapulan kokemuksen häätämiseen. Kokeile rauhoittua hetkeksi näiden työkalujen ääreen, inspiroidu suunnittelun mahdollisuuksista ja aloita yrittäjän elämässä uusi aika. Arki on nyt – ainakin hetken – kokonaan sinun käsissäsi!

Hankkeesta

HIOMO – väylä menestyvään yritystoimintaan ja hyvinvointiin 05/2020 – 04/2022.

Hankkeen tavoitteena oli kehittämistyöllä parantaa pienten yritysten ja mikroyritysten liiketoiminnan tuottavuutta ja lisätä sekä yritystoiminnan kannattavuutta että yrittäjien hyvinvointia koulutusta ja vertaistukea tarjoamalla. Hankkeen rahoittajana toimi Hämeen ELY-keskus, päärahoituslähde oli.Euroopan sosiaalirahasto

Pin It on Pinterest