Miten ottaa oma brändi haltuun videoiden avulla?

Yrityksen maineen ja brändin rakentaminen vaatii pitkäjänteistä pohjatyötä ja jatkuvaa ylläpitoa. Se kuitenkin kannattaa, sillä hyvä maine toimii voiteluöljynä liiketoiminnan rattaissa.

Videoiden käyttö viestinnässä on tehokas väline maineen rakentamiseen ja ylläpitoon. Uudet digitaalisen viestinnän alustat tarjoavat hyviä tilaisuuksia videoiden jakamiseen ja siksi yrittäjän kannattaa oppia hyödyntämään videoiden voimaa.

Hankkeesta

HIOMO – väylä menestyvään yritystoimintaan ja hyvinvointiin 05/2020 – 04/2022.

Hankkeen tavoitteena oli kehittämistyöllä parantaa pienten yritysten ja mikroyritysten liiketoiminnan tuottavuutta ja lisätä sekä yritystoiminnan kannattavuutta että yrittäjien hyvinvointia koulutusta ja vertaistukea tarjoamalla. Hankkeen rahoittajana toimi Hämeen ELY-keskus, päärahoituslähde oli.Euroopan sosiaalirahasto

Pin It on Pinterest