Opiskelijaedustus sitoo osaksi korkeakouluyhteisöä

Opiskelijoiden ääni kuuluu Xamkissa monessa paikassa. Mitä se tarkoittaa opiskelijoille ja mikä on sen merkitys koululle?

Opiskelijakunnan yhtenä tehtävänä on valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Lisäksi tärkeä lain suoma tehtävä on nimetä opiskelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun eri toimielimiin. Opiskelijajäsen vaikuttaa työryhmissä omalla panoksellaan tuoden valmisteluihin, suunnitelmiin ja päätöksiin opiskelijan näkökulman.

Monet työryhmät ja toimielimet kokoontuvat arkipäivisin, jolloin järjestetään opetusta. Osallistuminen korkeakoulun toimielimiin voi aiheuttaa sen, että osa Kaakon opiskelijaedustajista ei pysty osallistumaan opetustunneille. Joillakin toimijoilla opinnot voivat viivästyä, kun taas toiset suorittavat opintonsa normaalissa ajassa.

Opettajien on tärkeää ymmärtää, että opiskelijaedustajien työ on monipuolista ja arvokasta. He tuovat oman näkemyksensä korkeakoulun toimintojen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Esimerkiksi opiskelijakunnan edustajiston varapuheenjohtaja Ilkka Lohilahti toimii Mikkelin kampuksen Green Office työryhmässä, Laatu-tiimissä ja Älykäs ohjaus – tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa.

Ilkka tuo opiskelijan näkökulman vastuullisuuteen ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin asioihin  ja opiskelijan paremman tulevaisuuden kehittäjänä. Hän kokee, että opiskelijan antamaa mielipidettä arvostetaan ja opiskelijan näkemyksiä kysytään. Yhtenä merkittävimpänä työryhmäsaavutuksena Ilkka kokee Mikkelin kampuksen Green Office -ympäristöjärjestelmän sertifioinnin.

Opiskelijan mielipide auttaa korkeakoulun toiminnan kehittämisessä

Opiskelijakunnan hallituksen 1. varapuheenjohtaja Rico Martikainen toimii opiskelijoiden edustajana TKI-johtoryhmässä, Mikkelin kampustyöryhmässä ja Mikkelin kampuksen opiskelijaravintola Kasarmiinan asiakastoimikunnassa.

Rico kertoo työryhmätoiminnasta seuraavasti:

“TKI-johtoryhmässä käydään monia hankehakemuksia läpi ja niiden lähettämistä eteenpäin tai tarvittavia tarkennuksia. Kampustyöryhmä keskittyy kampuksen ja kiinteistön hoitoon ja kehittämiseen. Asiakastoimikunnassa käydään läpi opiskelijoiden antamaa palautetta ruoasta ja palveluista.”

Hänen mielestään opiskelijoiden mielipide on tärkeää ja niitä kaivataan enemmän. Hän kokee, että opiskelijakunnalla on hyvät mahdollisuudet tuoda esiin opiskelijoiden näkökulmaa eri korkeakoulun toimielimissä.

Rico on päässyt kertomaan kampustyöryhmässä opiskelijoiden mielipiteitä kampukseen liittyen ja  siten vaikuttamaan opiskelijoiden viihtyvyyteen. Seuraavana kampustyöryhmä alkaa käydä keskustelua kirjaston kanssa pienistä uudistuksista, jotka tulevat Ricon mielestä vaikuttamaan paljon opiskelijoiden viihtyvyyteen kampuksella.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rehtori Heikki Saastamoinen kommentoi opiskelijaedustajien merkitystä seuraavalla tavalla:

“Korkeakoulumme on yhteisö, jossa suurin osa on opiskelijoita. Vaikka teemme runsaasti tutkimusta, tuotamme palveluita, avoimen ammattikorkeakoulumme tarjonta on Suomen suurinta, on toimintamme suurin osa kuitenkin tutkintokoulutus.”

”Näin ollen on luontevaa, että opiskelijat osallistuvat erityisesti opetukseen liittyviin työryhmiin yhdessä henkilökunnan kanssa.”

”Minulle itselle lähimpänä opiskelijoiden edustajana toimii ammattikorkeakoulun hallitukseen opiskelijoiden valitsema jäsen. Hallituksen jäsenistä kuusi on omistajakaupunkien edustajia, yksi opiskelijoiden valitsema ja yksi henkilökunnan valitsema. Tämä on myös lainsäädännön edellyttämä rakenne, eikä lakia ei ole säädetty turhaan. Asioista perillä oleva, asiallinen ja vaikuttamiskykyinen opiskelija voi monessa asiassa omalla panoksellaan parantaa hallituksen päätöksentekoa – onhan hän suurimpaan osaan jäsenistä verrattuna päätoimisesti perehtynyt ammattikorkeakouluyhteisömme ja sen suurimman ryhmän, opiskelijoiden arkeen. Samanlaista ymmärrystä ja osaamista on päätoimisesti ulkopuolella toimivan mahdotonta hankkia.”

”Edustaminen, vaikuttaminen ja opiskelijan äänen kuuluminen on tärkeä ja merkityksellinen osa korkeakouluyhteisöä. Tehdään yhdessä paremmin!

Pin It on Pinterest