Tulevaisuuden osaajat ja sote

Tulevaisuuden osaajat ja sote

Valmistelussa oleva sote- ja maakuntauudistus muokkaa perusteellisesti Kaakkois-Suomen hyvinvointipalveluiden sekä laajemminkin kehittämispalveluiden rakennetta.

Sote-uudistuksella tavoitellaan asiakkaille valinnanvapauden lisääntymisen myötä parempaa pääsyä lääkärin, sairaanhoitajan tai sosiaalityöntekijän vastaanotolle sekä yhteiskunnalle yhteistyön ja rakenteiden kehittymisen myötä taloudellista säästöä. Tavoitteet ovat ehdottomasti tavoiteltavan arvoisia, mutta pääsevätkö nykyisessä valmistelussa eri toimijat riittävästi tuomaan omat näkemyksensä ja oman asiantuntemuksena mukaan? Mielestäni uudistuksen onnistunut toimeenpano voi perustua vain maakunnittain yhteisesti jaettuun käsitykseen tulevaisuudenkuvasta, jota ovat muodostamassa Etelä- Savon ja Kymenlaakson maakuntien sote-alan palveluiden järjestäjien lisäksi myös alueen koulutuksen järjestäjät.

Sote-uudistuksen seurauksena Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää valtakunnallisen sote-osaamisen kehittämisprosessin, jossa kartoitetaan osaamisen uudistamisen tarpeet ja varmistetaan niihin vastaaminen korkeakouluissa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Henkilöstön ammattitaito ja osaaminen ovat avainasemassa sote-uudistuksen onnistumisessa. Jokaisella ammattihenkilöllä tulee olla korkeatasoinen osaaminen ja koulutusjärjestelmän tulee vastata yhteiskunnan tarpeita.

Xamk ja sote

Xamk ja sen hyvinvointiala on mielellään tuomassa asiantuntemustaan sote- ja maakuntauudistukseen. Xamk voi tuoda laaja-alaisen osaamisensa mukaan sekä maakunnallisten sote-palvelujärjestelmien rakentamiseen että alueen yksittäisten kuntien uusien palveluiden suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. Ammattikorkeakoulu kouluttaa tulevaisuuden sote-asiantuntijoita sekä maakunnallisen palveluiden järjestäjän, yritysten että myös kuntiin jääviin terveyden edistämisen tehtäviin. Hyvinvointialan ammatillisten taitojen lisäksi ammattikorkeakoulu voi liittää opetukseensa alueella tarpeellisiksi katsottuja taitoja, kuten esimerkiksi liiketoimintaosaamisen, ikäryhmäosaamisen, tietohallinto-osaamisen, palveluohjauksen, verkkopalveluosaamisen jne. taitoja. Ammattikorkeakoulu haluaa tukeutua tiiviisti alueeseensa ja kouluttaa osaajia juuri sen nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Pelkkä ammattiosaaminen ei enää riitä

Yrittäjyys ja yrittäjämainen tapa toimia työyhteisöissä lisääntyvät sote-uudistuksen myötä.

Ammattiosaamisen rinnalla arvostetaan entistä enemmän asiakaspalvelun selkeyttä, nopeutta ja laatua, palveluneuvonnan sujuvuutta, tiedonkulun joustavuutta, kotiin tuotavien palveluiden helppoutta sekä myös mahdollisuutta saada palvelut itselleen yksilöllisesti ”räätälöityinä”.

Asiakkaat ja potilaat ovat parhaita asiantuntijoita kertomaan minkälaisia palveluita he tarvitsevat. On selvä, että palveluiden muotoilu yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa tulee alati tärkeämmäksi, ja tällä pystytään säästämään suuresti sekä asiakkaiden että palveluiden tuottajien aikaa ja rahaa. Ammattikorkeakoululla on tässä erityistä osaamista, ja se on mielellään mukana em. palvelumuotoilun ulottamisessa osaksi työyhteisöjen kehittämistä.

Pin It on Pinterest