Tuotettu tieto käyttöön

Datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti ja moni on jo kuullut sanonnan ”data on uusi öljy”. Tällä hetkellä kuitenkin käsitys öljyn eri käyttötarkoituksista, sen kuljetuksesta ja säilönnästä on paljon selkeämpi.

Datan säilyttäminen, siihen liittyvä lainsäädäntö ja käyttö voi monelle olla vielä hämärän peitossa. Myöskään avoimen datan liiketoimintamahdollisuudet eivät ole kunnolla realisoituneet Suomessa.

Mistä yhteinen alusta tiedon jakamiselle?

Word-tiedosto vain vedetään ja tiputetaan (Drag-and-Drop) Google Driveen.

Myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun TKI-toiminta tuottaa dataa ja muuta digitaalista materiaalia, joista varmasti on myös hyötyä muille alueen toimijoille ja asukkaille. Paljon myös julkaistaan hyödyllistä tietoa esimerkiksi artikkelien ja kirjoitusten muodossa Xamkin verkkolehdissä ja Xamkin julkaisusarjat digitaalisessa muodossa Theseus-palvelussa.

Julkaisut ja artikkelit ovatkin tällä hetkellä tärkein työkalu, jolla ammattikorkeakoulu jakaa tietoa ja osaamista.  Erilaista materiaalia olisi näiden lisäksi vielä jaettavaksi, mutta yhteisen alustan, joka samalla mahdollistaisi avoimesti jakamisen ulkopuolisille, käyttöönotto onkin vaikeampi tehtävä.

Useimmilla TKI-työtä tekevillä on paljon jaettavaksi sopivaa materiaalia, joka ei aina ole artikkelin muodossa, esimerkiksi erilaiset prosessikuvaukset, työpajasisällöt ja hankkeissa luodut toimintamallien kuvaukset.

Nämä olisi hyvä olla julkisesti jaossa, jotta myös ammattikorkeakoulun toimialueen asukkaat, yritykset ja yhdistykset voisivat hyödyntää tuotettua tietoa. Tämä myös nostaa esiin ammattikorkeakoulussa työskentelevien asiantuntijuutta ulkopuolisille ja selkeyttää TKI-toiminnan alueelle tuottavaa arvoa.

Haastajana kuluttajille suunnatut pilvipalvelut

Yksityisten käyttäjien määrän perusteella kaiken tiedon jakamisen suurimmat toimijat ovat Applen iCloud, Google Drive, Dropbox ja Microsoft OneDrive, joiden myötä internetin käyttäjät on totutettu Drag-and-drop-mekaniikan helppouteen ja mobiilissa toimimiseen.

Esimerkiksi Theseukseen artikkelin lisääminen tuntuu todella työläältä prosessilta, kun sitä vertaa tiedoston jakamiseen Google Drivessä työkaverille. Ongelma on se, että Google Drive ja Microsoft OneDrive ovat henkilökohtaisia säilytyspaikkoja tiedostoille. Tämä taas tarkoittaa sitä, että siellä säilytetyt tiedot usein katoavat ennemmin tai myöhemmin.

Tarvetta olisi helppokäyttöiselle verkkosivulle tai sovellukselle, johon tiedostojen jakaminen olisi mahdollisimman luonnollista jokaiselle.

Myöskin tieto pitäisi olla järkevästi esillä ja haettavissa, eli sovellus kysyisi tai mahdollisesti itse generoisi materiaalin hakusanat ja metatiedot, joiden avulla tietoa tarvitsevan olisi helppo löytää etsimänsä.

Yhteen paikkaan koottu tieto, joka löytyy helposti, kannattaisi myöskin olla visuaalisesti ja käyttölogiikaltaan sellainen, jollaista jokainen on jo valmiiksi tottunut käyttämään. Visuaalisesti miellyttävä käyttöliittymä vaikuttaa myös positiivisesti motivaatioon jakaa tietoa.

Pin It on Pinterest