Valmistautumista opettajavaihtoon Kenian Masenon yliopistoon

Sosiaali- ja terveysalan opettajia ja opiskelijoita Viktoriajärven auringonlaskussa.

Hain ensimmäisen kerran opettajavaihtoon Terve Afrikka -verkoston kautta vuonna 2018. Silloin pääsin kisassa loppusuoralle, mutta hävisin kolmen opettajan välisessä arvonnassa. Tappion jälkeen laitoin heti seuraavan mahdollisuuden koettaessa uuden hakemuksen vetämään.

Tällä kertaa tärppäsi ja tulin valituksi, mutta Covid 19 -pandemian pitkittyminen ja lopulta kiireinen työtilanteeni siirsi lähtöäni. Helmikuussa 2023 kuitenkin unelmani toteutui, ja 10.2. pääsin matkaan, ensin parin viikon lomalle Keniaan ja 27.2. alkaen opettajavaihtoon.

Samaan aikaan opettajavaihtonsa tekivät kaksi hoitotyön opettajaa Kajaanista ja Seinäjoelta. Lisäksi neljä sosionomiopiskelijaa ja neljä terveysalan opiskelijaa eri ammattikorkeakouluista aloittivat harjoittelunsa, neljä heistä xamkilaisia. Meitä oli siis koolla mukava joukko voimakkaita naisia.

Terve-Afrikka-verkosto

Vuonna 2022 julkaistua teosta juhlistettiin useissa tapaamisissamme.

Vaihtopaikkani oli Masenon yliopisto noin 610 000 asukkaan Kisumun kaupungissa Länsi-Keniassa. Yhdyshenkilömme ja Terve Afrikka -verkoston pitkäaikaisen toimijan professori Agatha Christine Onyangon avulla me opettajat orientoiduimme tuleviin kahteen viikkoon ja opiskelijat tulevaan kolmeen kuukauteen todella hyvin. Agatha vastasi toiveisiimme tutustumis- ja harjoittelukohteista sekä opetuksesta. Hän myös antoi meille hyviä selviytymisohjeita Keniassa sekä huolehti hyvinvoinnistamme ja turvallisuudestamme. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, sillä levottomuudet ovat arkea eri puolilla Keniaa.

Agathan opetus- ja tutkimusala on ravitsemustiede, ja hänen laitoksensa on ravitsemus- ja terveystieteen laitos (kts. Department of Nutrition and Health | Maseno – School of Public Health). Agatha tekee Kisumun ympäristössä myös vapaaehtoistyötä erilaisissa yhteisöissä.

Terve Afrikka -verkosto on kehitysyhteistyöjärjestö, joka perustettiin vuonna 1999 tavoitteena edistää terveys- ja sosiaalialan kansainvälistä osaamista sekä terveyden edistämistä Suomessa ja Afrikan maissa. Yhteistyökumppanit ovat Ugandan Clarken kansainvälinen yliopisto ja Kenian Masenon yliopisto sekä Kampalan ja Kisumun kaupunkien lähialueilla toimivat paikallisyhteisöt. Suomessa mukana verkostossa ovat seuraavat ammattikorkeakoulut: Centria, Häme, Kaakkois-Suomi, Kajaani, Lappi, Seinäjoki, Tampere ja Vaasa.

Vuonna 2022 julkaistua teosta juhlistettiin useissa tapaamisissamme.

Tapasimme ensimmäisinä vaihtopäivinämme Kisumussa Terve Afrikka -verkoston suomalaiset pitkäaikaiset toimijat ja hallituksen jäsenet Merja Seppälän (puheenjohtaja) ja Ilmo Anttilan. He kertoivat Terve Afrikka -verkoston perustamisesta, toiminnasta sekä hauskoista sattumuksista vuosien varrella. Tapasimme myös heidän ystäviään, Masenon yliopiston professoreita, jotka ovat olleet mukana verkoston toiminnassa ja vierailleet Suomessakin. Oli ilahduttavaa kuulla lämpimistä yhteistyösuhteista verkoston toiminnassa. Terve Afrikka -verkosto julkaisi hiljattain kirjan toiminnastaan, joka löytyy sekä painettuna että verkkoversiona.

Valmistelut vaihtoa varten

Hakeutuminen Terve Afrikka -järjestön opettaja- ja opiskelijavaihtoon alkoi hakemuksen tekemisellä. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhdyshenkilö verkostossa on Riitta-Liisa Jukarainen, joka ilmoitti hakuajoista. Saapuneet hakemukset käsiteltiin verkoston kokouksessa, jossa valittiin vaihtoon osallistuvat opiskelijat ja opettajat.

Terve Afrikka -verkosto järjesti ennen vaihtoa kaksi valmennusta, joihin valitut opiskelijat ja opettajat osallistuivat joko paikan päällä tai verkkoyhteydellä. Valmennuksissa käsiteltiin sekä käytännön asioita liittyen esimerkiksi rokotuksiin ja erilaisiin sairauksiin, viisumeihin ja matkojen järjestelyihin, että verkoton toimintaan ja harjoittelukohteisiin liittyviä kysymyksiä. Toisessa tapaamisessa oli mukana myös yhdyshenkilöt Keniasta ja Ugandasta Teamsin välityksellä. Oli todella hyödyllistä tavata sekä kenialaisia ja ugandalaisia yhteyshenkilöitä että edellisellä kerralla vaihdossa mukana olleita.

Runsaita viemisiä jaettiin useiden lähtijöiden matkalaukkuihin.

Yhdyshenkilöllemme Agatha laati oppimistavoitteidemme perusteella alustavan ohjelman sekä opiskelijoiden kolmen kuukauden harjoitteluun, että meidän opettajien kahden viikon vaihtoon. Kokoonnuimme lähtijöiden kanssa Teams-palavereihin aina tarpeen mukaan ennen vaihtoon lähtöä.

Ryhmämme muotoutui aktiiviseksi, itseohjautuvaksi ja hyvin toimivaksi jo ennen vaihtoa. Tämä on tärkeää siinä mielessä, että vaihdon aikana etenkin opiskelijaryhmä työskenteli ja eli hyvinkin tiiviisti yhdessä jakaen esimerkiksi asunnon. Aidatun talon ulkopuolella ei voi liikkua turvallisuussyistä yksin. Lisäksi kulttuuriset ja ammatilliset käytännöt sekä maan epävakaa tilanne herättävät tunteita sekä kysymyksiä, joiden käsitteleminen vaatii ryhmän tukea.

Valmennusten ja käytännön asioiden lisäksi valmistauduimme vaihtoamme varten lukemalla Keniasta, opettelemalla hieman swahilia ja katsomalla elokuvia sekä ohjelmia.

Keräsimme myös lahjoitustavaraa vietäväksi eri yhteisöihin. Itse sain lahjoituksia Mikkelin I apteekista, Mikkelin Intersportista ja Xamkista. Lisäksi Xamkin hyvinvointialan henkilöstö ja muutama yksittäinen ystäväni lahjoitti rahaa, jolla ostin reilun kaupan jalkapalloja sekä koulutarvikkeita. Näitä lahjoituksia jaettiin sairaaloihin ja järjestöihin. Omat matkatavarani olivat hyvinkin maltilliset siitä syystä, että laukkuun ei viemisten takia juurikaan mahtunut mitään.

Pin It on Pinterest