Voimasanoja

Kuva: Arja Hämäläinen

Voimavarat ja vahvuudet ovat henkilökohtaisia ja yksilöllisiä. Ne auttavat selviämään arjessa.

Omien voimavarojen tunnistaminen on tärkeää, jotta niitä voi hyödyntää, vahvistaa ja vaalia. Osan voimavaroista tunnistat ehkä helpostikin, vaikkapa osaatko hoitaa talouttasi riittävällä pieteetillä vai oletko huoleton rahankäyttäjä. Mutta osaatko nimetä ne voimavarat, joilla selviät stressaavasta tilanteesta tai kuormittavasta keskustelusta?

Mielekäs tekeminen lisää elämänhallinnan tunnetta ja tuo voimavaroja arkeen. Pieni puuhastelu liittyy usein siihen, että saa käyttää omia vahvuuksiaan. Teet mielelläsi asioita, joissa koet olevasi hyvä, eikö niin?

Kun vahvuuksiaan etsii ja löytää jo opiskeluaikana, se kantaa hedelmää myös jatkouralla. Koulutusalojen kehittämisfoorumeissa opiskelijoiden viesti on ollut selvä: he kaipaavat lisää suoraa palautetta, sekä positiivista että rakentavaa. Erityisesti ongelmaksi koetaan myönteisen palautteen niukkuus. Työntekijä voi kehityskeskustelussa pohtia palautteensa laatua ja määrää.

Jos ei saa koskaan kannustavaa sanaa siitä, missä on onnistunut, miten oppii tuntemaan vahvuuksiaan ja kasvattamaan uskoa kykyihinsä? Totta kai epäkohdistakin on mainittava, mutta jatkuva muistutus pelkistä virheistä kapeuttaa näkökulmaa.

Mistä saa apua vahvuuksien etsintään?

Kun ihminen rämpii opiskeluihin, työhönsä ja muuhun elämään liittyvissä hankaluuksissa, hän alkaa kaivata tukea tilanteeseensa. Silloin usein etsitään yhteystietoja; mistä löytyy apu? Apua on tarjolla monenlaista, joten mahdollisuuksien moninaisuudesta saattaa jopa hämmentyä. Mitä oikein tarvitsen? Mistä lähteä liikkeelle?

Xamkissa vastaus opiskelijalle on Opiskeluhyvinvointi ja henkilökunnalle Neuvonta ja tuki. Näistä opiskelijat ja henkilökunta saavat lisätietoja Lux-intranetistä.

Heikkous on vahvuutta. Kuulostaa höttöiseltä iskulauseelta, mutta voisiko siinä olla vinha perä?

Kun kohtaa sisimpänsä kipukohdat ja myöntää ajautuneensa umpikujaan opiskelu- tai työpolulla, avun pyytäminen on suurta vahvuutta. Yksityiselämän pattitilanteessa opiskelijaa auttaa terveydenhuollon keskusteluapu (YTHS), koulujumeissa opiskeluhyvinvointi, ja työntekijän apuna on työterveyshuolto.

Opintojen aikana korkeakoulussa voidaan auttaa opiskelijaa löytämään ja tunnistamaan vahvuuksiaan. Osaaminen kasvaa vahvuuksien kautta. Xamkissa on monia ohjaajia ja väyliä, joiden kanssa ja avulla voi sparrata vahvuuksiaan, esimerkiksi opiskeluhyvinvoinnin ja hyvinvointihankkeiden työntekijät.

Vahvuutta voi etsiä opiskelun ja työn ulkopuolelta. Myönteiset kulttuurielämykset, kokijana ja tekijänä, haihduttavat päästä epäonnistumisten taakkaa. Liikunnan ja urheilun harrastaminen lisää fyysis-psyykkis-sosiaalista voimaa. Hiljentyminen ja meditointi tyhjentävät mieltä ja sitä kautta vahvistavat vastoinkäymisten vastustuskykyä. Luonto saa ihmisen tajuamaan oman pienuutensa, mikä tuo paradoksaalisesti lisää voimia.

Yhteistyö tuo voimaa

“Yhdessä olemme vahvoja.” Xamkin slogan muistuttaa siitä, että kannattaa liittyä muihin. Ryhmässä löytyy ratkaisuja yksilönkin ongelmiin, ja porukalla ideointi saa luovuuden kukkimaan. Kaipaamme hyväksyntää ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Näistä saamme nauttia ikään kuin huomaamatta joka päivä arjessamme, palavereissa ja oppitunneilla. Kiittäminen tekee yhteisen vahvuuden näkyväksi.

“Näissä olen vahva!” Joka aamu kannattaa kerrata omat vahvuudet, vaikka peilin edessä, sekä arki- että juhlapäivinä. Jos on oikein huono päivä, voi ajatella ensin pienesti: “Tässä olen vahva.” Sinussa on vahvuutta. Tunnista se, löydä se, hyödynnä sitä!

Luettavaa

Mieli ry:n harjoituksia 2021. Osoitteessa Harjoitukset – MIELI ry; luettu 16.12.2021.

Työterveyslaitoksen materiaaleja 2021. Osoitteessa Työn tuunaaminen – Työterveyslaitos (ttl.fi); luettu 16.12.2021.

Pin It on Pinterest