Ajatuksena elämys – luontomatkailua vastuullisesti

Kuvaaja Jaana Ahola.

Työelämäjaksolla tutustuin luontomatkailun ohjelmapalveluyrityksen toimintaan Seikkailuviikari Oy:ssä. Yrityksen oranssinvärinen liivi päällä pystyin hetkellisesti kokemaan luontomatkailun työntekijän monipuolisen työsaran; siihen liittyvät ilot ja haasteet.

Työelämäjakson kokemukset ja keskustelut voi tiivistää yhteen, jatkuvasti ajankohtaiseen kysymykseen: kuinka voimme tuottaa ja kokea haluamamme luontoelämyksen luontoarvoja kunnioittaen?

Luontomatkailu lisääntyy, kansallispuistot kiinnostavat

Kalliokiipeilyä. Kuvaaja Tuula Höglund.

Suomen luonto on matkailun tärkein vetovoimatekijä. Matkailussa tuotteistaminen on tärkeää, ja niin myös luonto tuotteistetaan houkutteleviksi paketeiksi tai päiväretkiksi.

Kotimaan matkailu ja luonnossa virkistäytyminen ovat olleet vahvassa nosteessa koronapandemian aikana. Koronapandemia ei kuitenkaan ole ainoa syy luontomatkailun kasvuun.

Esimerkiksi ensikertalaisten retkeilijöiden ja luonnosta eri tavoin nauttivien asiakasryhmien määrät ovat kasvaneet. Yhä useammin poluilla tulee vastaan nuoria ja lapsiperheitä. Myös perinteisesti syrjäisten tai rauhallisten kohteiden suosio on kasvanut. Yhteistä kaikille kävijöille on luonnonrauhan hakeminen ja kauniista luonnosta nauttiminen.

Vastuullinen elämyksen tuottaminen

Vastuullinen luontomatkailu on sekä omatoimisten kulkijoiden että ohjelmapalveluyritysten yhteinen ponnistus. Perinteiset jokamiehenoikeudet ja maamme metsät sekä vesistöt antavat erinomaiset puitteet liikkua, virkistäytyä ja kokea monenlaisia elämyksiä luonnossa.

Luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa, jokamiehenoikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa. Suojelualueilla luonnonsuojelulaki antaa mahdollisuuden rajoittaa liikkumista alueen suojelutavoitteen saavuttamiseksi.

Työelämäjakson monipuolinen anti

Melontaopastusta. Kuvaaja Tuula Höglund.

Työelämäjakso vauhditti alkuvuodesta alkavan Lumoava luontomatkailu Suomessa -opintojakson syntymistä ja toimi tehokkaana ja käytännönläheisenä perehdytyksenä opintojakson suunnitteluun.

Näin, koin ja keskustelin paljon luontomatkailun moninaisuudesta. Jokainen retki ”samoissa maisemissa” on ainutlaatuinen, sillä pelkästään luonto, vuodenaika, sää ja asiakas tai asiakasryhmä muokkaavat kokemuksen omanlaisekseen.

Valokuvia ja videoita näistä hetkistä kertyi lukuisia opetuksessa hyödynnettäväksi. Myös opinnäytetöiden aiheita kehiteltiin.

Yrittäjä Jaana Ahola kertoi saaneensa keskusteluista toivottua ulkopuolista näkökulmaa päivittäiseen toimintaan ja löytäneensä kehittämistehtäviä. Yhteistyö on jatkunut Teams-vierailuina mm. palveluosaamisen sekä liiketoimintakonseptit ja palvelujärjestelmät opintojaksoilla, joilla Jaana on kertonut omia kokemuksiaan matkailun opiskelijoille.

Havahduin työelämäjaksollani muun muassa siihen, kuinka paljon valistustyötä, ohjeistusta ja toimintatapojen ohjaamista luontomatkailuun kuuluu. Tasapainoilu luonnonarvojen ja virkistyksen yhteensovittamisessa on jatkuvaa.

Kasvavat kävijämäärät tuovat mukanaan myös lieveilmiöitä, kuten roskaamista, vaikka valtaosa luonnossa liikkuvista noudattaakin retkietikettiä. Luontoon heitetyt roskat eivät maadu vuosiin, esimerkiksi nenäliinan maatuminen kestää 1-2 vuotta ja muovipussin 100 vuotta.

Kansallispuistoissa on myös paljon erilaisia kasveja, joista osa on todella harvinaisia. Tästä syystä tulisi liikkua ainoastaan merkityillä reiteillä. Näin voidaan toimia, jos alueen eläimistön tai kasviston säilyttäminen sitä vaatii. Oletko sinä retkeillessäsi miettinyt polttopuiden kuljetusta, kulkulupia alueella tai roskien kierrätystä?

Sain työelämäjakson aikana paljon opetuksessa hyödynnettävää materiaalia; ideoita kehittämistehtäviin, videoita ja valokuvia. Työelämäjakson ajoittaminen pitkälle aikavälille osoittautui hyödylliseksi, sillä näin kehittämisajatukset muovautuivat ajan saatossa.

Kannattaa suunnitella ja miettiä työelämäjakson antia ja odotuksia etukäteen sekä sitä, mitä annettavaa sinulla on yritykselle. Kumppanuusajattelun kannattajana uskon, että molempien osapuolten täytyy saada jotain lisäarvoa yhteistyöstä. Näin yhteistyö jatkuu ja kehittyy.

Pin It on Pinterest