Puuduttavat paperit -podcast-sarja

Opiskelijoiden toiveesta teimme podcast-sarjan Xamkin tärkeistä ohjeista. Sarjaan on koottu ne ohjeet, joista opiskelijan on syytä olla tietoinen. Yksi jakso sisältää aina yhden ohjeen pääasiallisen sisällön. Ohjeet sisältävät tärkeää opiskelijan arkeen liittyvää tietoa, ja tällä podcast-sarjalla pyritään parantamaan ohjeiden levikkiä. Lisäksi sarja parantaa ohjeiden saavutettavuutta.

Voit kuunnella sarjan jaksot yksittäin tästä artikkelista. Kunkin jakson alta löytyy myös luettava versio podcastista. Koko Puuduttavat paperit -podisarjan voit kuunnella Soundcloudista.

Jakso 1 – Opetussuunnitelma

Puuduttavat paperit -sarjan ensimmäisessä jaksossa katseet suunnataan opetussuunnitelmien perusteisiin yhdessä Kirsin ja Sirpan kanssa! Mitkä säännöt ja säädökset vaikuttavat opetussuunnitelmiin sekä tutkintorakenteisiin? Millä tavalla opetussuunnitelmalla varmistetaan ihmisten pätevyys työelämässä?

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Jakso 2 – Tutkintosääntö

Mikä ihmeen tutkintosääntö? Tiesitkö, että Xamkin tutkintosäännössä määritellään opiskelun kannalta olennaisia asioita esimerkiksi koulutuksista, opiskelijavalinnasta, kielitaitovaatimuksista ja opinnäytetyöprosessista? Puuduttavat paperit -sarjan toisessa jaksossa Kirsi ja Sirpa vastailevat opiskelijoita askarruttaviin kysymyksiin tutkintosäännöistä, opinto-oikeuksista sekä yksittäisten kurssien arvioinnista.

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Jakso 3 – Järjestyssäännöt

Kolmannen jakson teemana on Xamkin järjestyssäännöt. Teemaa käydään läpi yhdessä Ellun ja Karon kanssa! Millaisia sääntöjä Xamkista löytyy ja mihin ne pohjautuvat? Tiesitkö, että järjestyssäännöt pohjautuvat aina johonkin lakiin ja sääntöjä rikkoessa voidaan soveltaa muun muassa työlainsääntö-, amk- sekä rikos- ja vahingonkorvauslakeja?

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Jakso 4 – Eettiset ohjeet

Tässä jaksossa pääset tutustumaan Xamkin eettisiin ohjeisiin Ellun ja Karon avulla! Mitä kaikkea Xamkin eettiset ohjeet pitävät sisällään? Millaisia vaikutteita eettisillä ohjeilla on yksittäisen opiskelijan arjessa?

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Lue tämä podcast.

Jakso 5 – SORA

Mikä ihmeen SORA? Kirsi ja Karoliina avaavat käsitettä Puuduttavat paperit -podcastin viidennessä jaksossa. Kuuntele lisää SORA-toimintaohjeesta!

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Lue tämä podcast.

Jakso 6 – Päihdeohjelma

Kuudennessa Puuduttavat paperit -jaksossa keskustellaan päihteidenkäytöstä ja Xamkin päihdeohjelmasta Kirsin ja Karoliinan kanssa. Millä tavalla päihteet kytkeytyvät opiskelijaelämään ja mitä kautta on mahdollista saada apua matalalla kynnyksellä?

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Jakso 7 -Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunitelma

Puuduttavat paperit -podcastin seitsemännessä jaksossa tutustutaan Tasa-arvo- ja yhdenvertaissuunnitelmaan Karoliinan ja Elinan johdolla. Millaisia keinoja Xamk hyödyntää edistäessään tasa-arvoa kampuksilla?

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Jakso 8 – Vastuullisuusohjelma

Tässä jaksossa pääset tutustumaan Xamkin vastuullisuusohjelmaan yhdessä Kirsin ja Karon kanssa. Vastuullisuus on Xamkissa jokapäiväistä toimintaa, mutta se on myös yksi strategisista linjauksista.

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Jakso 9 – AHOT

Oletko suorittanut opintoja ennen Xamkiin saapumista? Tämä jakso on tarkoitettu juuri sinulle! Puuduttavat paperit -podcastin yhdeksännessä jaksossa Sirpa ja Elina käsittelevät aiemmin hankittua osaamista. Tiesitkö, että aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksyä kahdella eri tavalla?

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Jakso 10 – Valmistuminen

Puuduttavat paperit -podcastin kymmenennessä jaksossa keskitytään valmistumiseen yhdessä Elinan ja Sirpan kanssa! Mitä kaikkia vaiheita opiskelijan tulee käydä läpi ennen virallista valmistumista? Entä millainen on tämän päivän virallinen tutkintotodistus?

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Jakso 11 – Saavutettavuussuunnitelma

Mikä on saavutettavuussuunnitelma? Karoliina ja Xamkin saavutettavuusyhdyshenkilö Kirsi keskustelevat jaksossa saavutettavuudesta sekä esteettömyydestä.

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Jakso 12 – Uusintatentti

Eikö tentti mennyt kerralla läpi? Ei hätää! Tässä Puuduttavat paperit -podcastin jaksossa keskitytään uusintatenttiohjeeseen yhdessä Sirpan ja Elinan kanssa!

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Jakso 13 – Hops

Puuduttavat paperit -sarjan viimeisessä jaksossa katseet suunnataan jokaisen opiskelijan parhaaseen kaveriin eli HOPSiin! Sirpa ja Kirsi tutustuttavat opiskelijat henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Millä tavalla opinnot suunnitellaan ja saako suunnitelmaa muuttaa matkan varrella?

Ole hyvä ja salli evästeet nähdäksesi tämän sisällön.

Kasvot Puuduttavien papereiden takana

OOO-hanke on Xamkin opiskelijoiden asialla! Tavoitteena on tasoittaa opiskelijoiden oppimisvajetta ja tukea opintojen etenemistä matalan kynnyksen ohjauspalveluiden avulla. Tavoitteena on myös tuoda näkyvämmäksi Xamkin eri opiskelupalveluita.

Lisäksi OOO-hanke haluaa elvyttää pandemia-aikana tauolle joutuneen opiskelijakulttuurin yhdessä opiskelijakunnan kanssa!

Äänituotanto

Pin It on Pinterest