Fysioterapiaopiskelijan yritysidea pääsi testiin Savonlinnan kampuksen tapahtumapäivässä

Xamkin fysioterapiaopiskelija Minna Kansikas 14.2.2023 Savonlinnan kampuksen auditoriossa luennoimassa kehosuhteesta. Kuva Piia Soikkeli

Savonlinnan kampuksella järjestettiin 14.2.2023 kaksi tapahtumaa samaan aikaan: Sote, turvallisuus- ja liikuntamessut sekä Työpaikat tutuiksi -tapahtuma. Tapahtumapäivän yhteydessä Savonlinnan kampuksen fysioterapeuttiopiskelija Minna Kansikas pääsi testaamaan omaa yritysideaansa, kun hän toimi yhtenä pääluennoitsijana.

Sote- turvallisuus- ja liikuntamessut sekä Työpaikat tutuiksi -tapahtuma Savonlinnan kampuksella

Messuille oli kutsuttu yhteistyökumppaneita esittelemään omia palvelujaan, apuvälineitään sekä laitteitaan. Työpaikat tutuiksi tapahtumassa työelämänedustajat esittelivät opiskelijoille mahdollisia harjoittelu- sekä työpaikkoja. Molemmat tapahtumat olivat suunnattu Xamkin eri alojen opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille sekä hyvinvointialueemme asiantuntijoille.

Näytteilleasettajia messuilla oli 17 yritystä ja työ- ja harjoittelupaikkojen edustajina 13 yritystä. Lisäksi Xamkin Savonlinnan kampuksen oman väen toimesta esiteltiin toimintakykylaboratorion toimintaa sekä opiskelijat järjestivät toimintapisteitä ympäri kampusta. Näytteilleasettajiin ja toimintapisteisiin tutustumisen ohessa oli osallistujilla mahdollisuus käydä kuuntelemassa luentoja aamu- ja iltapäivän aikana.

Tapahtumapäivänä Savonlinnan kampuksella oli iloista ja innostunutta messuväkeä runsain joukoin liikkeellä. Kaiken kaikkiaan tapahtumaan osallistui yli 300 kävijää. Pääosin osallistujat olivat Xamkin opiskelijoita, henkilökuntaa, näytteilleasettajia, yritysten edustajia sekä yhteistyökumppani Samiedun opiskelijoita ja opettajia.

Xamk Startup Fund: Opiskelijoilla mahdollisuus kehittää ja testata omaa yritysideaa

Xamkin tavoitteena on tukea opiskelijoiden yrittäjyyttä monin eri tavoin. Startup Fund sisältyy Ship akatemian tarjoamiin opiskelijoiden yrittäjyyttä edistäviin opintoihin, tapahtumiin ja tukipalveluihin. Startup Fund on Xamkin Xentren hallinnoima tukiraha, josta opiskelija voi hakea rahoitusta lupaavan yritysideansa kehittämiseen. Hakijana voi olla yksittäinen opiskelija tai tiimi. Toukokuussa 2023 Kotkan kampuksella on loistava tilaisuus päästä tutustumaan yritysideoihin ja startup-toimintaan Xamkin Ship Startup festivaalilla.

Minna Kansikas, neljännen lukukauden fysioterapeuttiopiskelija on hyvä esimerkki siitä, mihin motivaatio ja rohkeus oman yritysidean kehittämisessä Xamkin Startup Fundin myötä voi viedä. Minna oli yritysideallaan yksi kolmesta pääpuhujasta Xamkin Savonlinnan kampuksen tapahtumapäivässä 14.2.2023. Minnan luennon aiheena oli Kehot mediassa ja mainonnassa – työkaluja asiakkaan kehosuhteen ymmärtämiseen.

Minnan polku: ideasta luentoon

Minnalla on takanaan kauppatieteiden maisterin tutkinto ja jo niissä opinnoissa hän kiinnostui ja tutki kehonkuvaa ja erityisesti median ja markkinoinnin luomia mielikuvia kehonkuvasta. Fysioterapiaopintojen aloittamisen myötä Minna sai kehonkuva-ajatteluun uutta näkökulmaa ja hän halusi kehitellä ja jakaa omia oivalluksiaan ja näkemyksiään eteenpäin.

Yrittäminen ei Minnalle ole vierasta, hän tekee sisällöntuotantoa tälläkin hetkellä opintojensa ohella, mutta omat ideat kehonkuvasta, mediasta ja markkinoinnista veivät hänet selailemaan Xamkin yrittäjyys- ja innovaatio-opintojen tarjontaa vuoden 2022 alussa. Sitä kautta hän sai tiedon Xamkin Startup Fundista.

Minna teki hakemuksen Startup Fundille keväällä 2022 ja sai tiedon yritysideansa apurahasta toukokuun puolivälissä 2022. Tässä vaiheessa Minna oli yhteydessä Xamkin Xentren kehityspäällikkö Minna Lehesvuoreen, joka ohjasi hänelle ensistepit sekä ottamaan yhteyttä luentoideansa kanssa oman alan opettajiin Savonlinnan kampuksella. Startup Fundilta saamallaan kehittämisrahalla Minna hankki suunnittelutyökalun, jota hän käytti luentonsa suunnittelussa ja työstämisessä kesän 2022 aikana.

Syksyllä 2022 Minna oli yhteydessä opiskeluista vastaavaan opettajaansa Elina Päykköseen, joka ohjasi hänet fysioterapian lehtori Piia Soikkelin puheille. Minna esitteli ideansa luennostaan opettajalle ja ajatuksia sparrailtiin puolin ja toisin.

“Heti ensimetreillä näin Minnan rohkeuden ja motivaation sekä monipuolisen osaamisen aiheesta, muistelee Piia Soikkeli. Tästä syystä ehdotin Minnalle, että hän voisi esittää luentonsa Savonlinnan kampuksen tapahtumapäivässä 14.2.2023, jatkaa Piia Soikkeli”. Minna kiinnostui heti ajatuksesta ja oli innoissaan saamastaan mahdollisuudesta päästä puhumaan itselle tärkeästä aiheesta.

Rohkeutta yritysideoiden eteenpäinviemiseen

Minna Kansikas pääsi toteuttamaan ja kokeilemaan omaa yritysideaansa olemalla aktiivinen ja rohkea oman yritysideansa kanssa. Minna kertoi, että ensimmäisen luennon pitäminen jännitti jonkin verran, mutta hänelle oli palkitsevaa päästä kokemaan, miten aihe resonoi kuulijakuntaan. Ja kyllä se resonoi, positiivisesti. Minnan luento sai erittäin hyvää palautetta kuulijoilta ja se herätti paljon keskustelua. Luento antoi ajatuksia ja näkökulmia kaikille kuulijoille asiakkaan ja omankin kehosuhteen ymmärtämiseen.

Tulevaisuuden suunnitelmistaan Minna kertoo, että haaveissa on oman yrityksen markkinoinnin kehittäminen nettisivujen työstämisellä, jotta tietoisuus oman yrityksen toiminnasta laajenisi. Ajatuksena on ehkäpä Startup Fundin kautta lisärahoituksen hakeminen tätä tavoitetta varten.  Ja kuka tietää, saatetaanhan Minnan kehosuhde-luento kuulla uudestaankin jollakin Xamkin kampuksella. Minna haluaakin kannustaa Xamkin opiskelijoita rohkeasti lähtemään liikkeelle oman yritysidean kehittämisessä ja kokeilemisessa. Matka voi tarjota positiivisia yllätyksiä, toteaa Minna Kansikas.

Lähteet

XAMK Ship Akatemia sivusto/Startup Fund

Ship Startup festival

Minna Kansikkaan haastattelu 15.2.2023, haastattelija Piia Soikkeli

Pin It on Pinterest