Hyvinvointia opiskelijalta opiskelijalle – Teams-kokeilun pyörteissä

Opiskelijalta opiskelijalle –keskustelutuokioissa Teamsissa on pohdittu syksyn mittaan opiskelijaelämään liittyviä ilmiöitä. Keskustelua on käyty unesta, jännittämisestä, opinnäytetyöstä sekä monesta muusta aiheesta. Kaikkiaan Hyvinvointia Verkossa eli HyVe-hankkeeseen (2021) liittyneen etäohjauskokeilun voi nähdä onnistuneena.

Korona-pandemian aikana Xamkissa on kokeiltu uusia etäohjauksen muotoja HyVe-hankkeen (2021) puitteissa. Tarkoituksena on ollut tukea yhteisöllisyyttä ja opiskeluhyvinvointia. Hankkeessa toteutetussa kyselyssä yksi esiin nousseista opiskelijoiden toiveista oli avoimien keskusteluhetkien järjestäminen. Tähän toiveeseen vastasimme järjestämällä syyslukukauden aikana viikoittain keskustelutuokioita Teamsissa.

Opiskelijoiden ehdoilla opiskelijoita varten

Tuokioiden nimeksi valitsimme Opiskelijalta opiskelijalle välittääksemme kuvan vuorovaikutteisesta tapahtumasta. Opiskelijoiden oli mahdollista osallistua keskusteluun anonyymin Padletin, Teams-tapahtuman chatin tai mikrofonin välityksellä.

Samalla kuitenkin korostimme sitä, että tapahtumaan voi halutessaan tulla vain kuuntelemaan. Näin pyrimme pitämään osallistumisen kynnyksen mahdollisimman matalana.

Keskustelujen teemoja ideoidessamme mietimme, millaiset aiheet olisivat hyödyttäneet meitä omien opintojemme aikana. Ammensimme omista kokemuksistamme myös keskusteluissa tehdäksemme aiheista sekä elävämpiä että helpommin lähestyttäviä.

Esimerkiksi opinnäytetyötä käsitelleellä kerralla jaoimme omia haasteitamme vastaavien töiden parissa. Tästä saimme osallistujilta positiivista palautetta.

Markkinointi, markkinointi, markkinointi

Opiskelijoiden tavoittaminen on tunnetusti haastavaa. Niinpä keskustelutuokioita mainostettiin monissa eri väylissä. Käytimme tarkoitukseen sähköpostia, Lux-intranetiä, kampusten digitaalisia infotauluja, ilmoitustauluja, opiskeluhyvinvoinnin Teams-kanavaa, Xamkin Instagramia sekä Opiskelijan infotaulu -Facebook-ryhmää.

On vaikeaa sanoa, mikä väylistä tavoitti opiskelijat parhaiten. Aavistelemme kuitenkin erityisesti sähköpostin sekä Facebook-julkaisujen toimineen.

Osallistujia oli tapaamisilla keskimäärin 4–5. Vähimmillään opiskelijoita osallistui yksi, enimmillään noin 16. Taulukosta 1 löytyvät tapaamisten teemat sekä osallistujien lukumäärät.

Taulukko 1. Avointen Teams-keskustelujen aiheet ja osallistujamäärät syyslukukaudella 2021.

Aihe Osallistujamäärä keskimäärin
Meidän opiskelumokat – tai kuinka selvisin kaikesta huolimatta (7.9.) 9
Miten napata ajasta kiinni? (14.9.) 5
Opiskelijan arki ja juhla pandemian kourissa (21.9.) 2
Mistä energiaa syksyyn (28.9.) 4-5
Keskittymiskykyspesiaali (5.10.) 6-7
Jännittäminen – mörkö vai mahdollisuus? (12.10.) 4-5
Oppari – selviytyjän opas (19.10.) 15-16
Mitähän muut minusta ajattelevat? (26.10., syysloma) 1
Unta palloon (2.11.) 2-3
Opiskelumotivaatiota etsimässä (9.11.) 2
Prokrastinoijan elämä ja (epä)teot (16.11.) 5
Itsemyötätunto – miten ja miksi? (23.11.) 2
Osaanko rentoutua? (30.11.) 5-6
Olenko oikealla alalla? (7.12.) 2-3
Elämää (opintojen) lopun jälkeen? (14.12.) 3-4

 

Osallistujamäärien perusteella opiskelijoita kiinnostivat eniten konkreettiset opiskeluun liittyvät teemat, kuten opinnäytetyö, opinnoissa selviäminen ja keskittyminen. Lähes kaikilla kerroilla aiheet herättivät keskustelua.

Tulimme pohtineeksi opiskelijoiden kanssa esimerkiksi opintojen ja työn yhteensovittamista sekä sitä, miten tehdä arkiaskareista mielekkäämpiä. Palautteissa opiskelijat kiittivät mm. keskustelujen ilmapiiriä ja pitivät esiin nousseita vinkkejä hyödyllisinä.

Lopuksi

Kaikkiaan voisi todeta, että opiskelijat lähtivät mukaan kokeiluun verrattain aktiivisesti. Lisäksi heidän antamansa palaute viittaa siihen, että samankaltaisille keskusteluhetkille voisi olla kysyntää jatkossakin.

On hyvä huomioida, että tämäntyyppinen toiminta vaatii vähintään kaksi ohjaajaa ja yhteistä aikaa ideointiin ja suunnitteluun. Sisällön osalta vaikuttaa siltä, että opiskelijat ovat kiinnostuneita keskustelemaan konkreettisista opiskeluteemoista sekä näihin liittyvistä vinkeistä.

Viitteet

HyVe – Hyvinvointia verkossa (2021). Osoitteessa https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/hyve-hyvinvointia-verkossa/.

Pin It on Pinterest