IHQUa ideointia Tekoälytuetun opinto- ja uraohjauksen hackathonissa

IHQU-joukkueen osallistuminen tekoälytuetun opinto- ja uraohjauksen verkkohackathoniin johdatti tiimiläiset tutkimusmatkalle tekoälyn ihmeelliseen maailmaan. Tavoitteena oli synnyttää ideoita ja innovaatioita asiakaslähtöisen tekoälyllä tuetun opinto- ja uraohjauksen toteuttamiseen.

”Näin ilmoituksen Studentissa, Xamkin opiskelijaintrassa, siitä se idea osallistumiseen lähti. Sitten ehdotin Ninalle, kun tiesin hänen olevan kiinnostunut tekoälystä”, kertoi Terhi Vanhalakka.

Näin käynnistyi Terhin ja Nina Piibemannin joukkueen IHQUn tutkimusmatka tekoälyn ihmeelliseen maailmaan, oman mukavuusalueen ulkoreunoille ja yli. Tulosta syntyi.

Vaikka voittoa ei irronnutkaan Tekoälytuetun opinto- ja uraohjauksen hackathonin tiukassa kilpailussa, osallistujien omista tarpeista ja lähtökohdista luotu Succee Portal tuotti paljon ajattelemisen aihetta ja hyödynnettävää ohjauksen kehittämiseen.

Omat opinto- ja uraohjauskokemukset, niihin liittyvät tarpeet yhdistettynä aivan uuteen tulokulmaan eli tekoälyn hyödyntämiseen, synnyttivätkin mielenkiintoisen ratkaisun.

Siinä näkyy vahvasti aikuisopiskelijan tarve sanoittaa ja paketoida tekoälyn avulla yhteen vuosien, jopa kymmenien kertynyt osaaminen sekä niihin liittyvät dokumentit.

Osaamisen tunnistaminen, sanoittaminen ja paketoiminen ovat yksi suurimpia uraohjauksen kysymyksiä, joissa todellakin tekoälyn hyödyntämiselle on tarvetta.

Tässä osaamista tekoälyn avulla näkyväksi tekevässä ja kokoavassa portaalissa opiskelija hallinnoi oman elämänsä dataa – historiaansa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta – toimijuuttaan toteuttaen.

Ratkaisussa näyttäytyvät MyData-ajattelun helmet opiskelijoista oman datansa päsmäröijinä ja esimerkiksi sopivan osaamiskokonaisuuden jakajina työnantajille tai muihin tarpeellisiin kohteisiin.

Tällä tutkimusmatkalla sekä Niina että Terhi kokivat saaneensa oppia tekoälyn hyödyntämisestä eri käyttötarkoituksiin, myös heidän omiin työkonteksteihinsa.

Molemmat ovat nimittäin opintovapaalla omista töistään opiskelemassa liiketaloutta Kouvolassa. Mikäli aikaa olisi ollut enemmän, olisimme ottaneet joukkueeseen graafista osaamista idean visualisoimiseen ja voitto olisi varmasti irronnut, he tuumivat.

Hackathon sopii asiakaslähtöisen toiminnan innovointiin ja teknologioiden kehittämiseen myös ilman teknistä taustaa, kunhan toimeksianto ja haaste ovat sen luonteisia. Koodia ei tässä Hackathonissa tarvinnut tuottaa.

Usein Hackathoneissa ratkotaan ja innovoidaan kinkkisiä teknologisia haasteita myös koodia tuottamalla sekä teknologien ja substanssiosaajien osaamiset yhdistämällä.

Hackathonin järjesti Älykäs ohjaus – tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa -ESR-hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon Ely. Menossa mukana Xamk, Esedu, Samiedu ja HAMK.

 

Alla IHQUn Succee Portalin esittely (CC BY-SA 4.0)

Mikä on hackathon?

Hackathon on tutkimusmatka, jonka aikana voidaan löytää nopeasti ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin tai haasteisiin. Hackathon on kevyt ja tehokas tapa kokeilla ja onnistua. Tälle sivustolle on koottu erilaisia työkaluja onnistuneen oppilaitos-hackathonin järjestämiseen sekä tietoa, mitä hackathoniin osallistuminen käytännössä vaatii.

Lue lisää Xamkin hackathoneista.

Pin It on Pinterest