Tulevaisuuden työelämätarpeet muuttavat koulutusta

Nopeasti muuttuva työelämä sanelee uudistumistarpeet ammattikorkeakouluopetukselle. Näin tapahtui myös Xamkissa tammikuussa 2019 käynnistyneessä Wellbeing Management -koulutuksessa, joka uudistettiin perusteellisesti vastaamaan tulevaisuuden työelämätarpeita. Dataperusteisia hyvinvointipalveluja luovien ja kehittävien, tulevaisuuden tradenomien opinnot koostuvat liiketoimintaosaamisesta hyvinvoinnin toimialalla.

Ammattikorkeakoulussa koulutusten on uudistuttava jatkuvasti. Wellbeing Management –koulutuksen uudistuksessa tärkeimmiksi uudistustarpeiksi havaittiin verkko-opiskelun kasvava suosio, kaksikielisyyden hyödyntäminen opinnoissa, sekä ammatillisissa verkostoissa sujuvasti toimivan hyvinvointiyrittäjän osaamisen kirkastaminen. Näiden lisäksi Xamkin vahvuudet tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamisessa (TKI) haluttiin niin ikään osaksi koulutusta, sillä TKI-osaamista tarvitaan tulevaisuudessa yrityksissä yhä enemmän. Mikkelin kampuksella lähiopiskeluvuotena hyödynnetäänkin vahvasti Xamkin Active Life Labin oppimisympäristöä yhdistettynä liiketalouden osaamiseen.

Kaikki opintojaksot toteutetaan jatkossa kaksikielisinä

Monipuolinen yritysyhteistyö, erilaiset toimeksiannot ja projektit ovat olennainen osa ammattikorkeakouluopintoja, jolloin teoriatietoon voidaan yhdistää sujuvasti käytännön osaaminen. Suomessa usein täysin englanninkieliset opinnot rajoittavat paljon erityisesti yritysyhteistyötä, sillä yritykset toivovat kehittämistehtävien ja toimeksiantojen loppuraportteja suomeksi. Omalla äidinkielellä toimiminen on luontainen kieli kommunikoida.

Xamkin yksi strateginen kärki on kansainvälisyys elinvoimaksi, joten koulutuksen alkuperäinen opetuskieli haluttiin ehdottomasti säilyttää. Kansainvälisyyden muuttaminen elinvoimaksi vaatii kuitenkin integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan, ja näin ollen vähintään suomen kielen perusteiden hallintaa. Koulutuksen uudistuksessa lisättiin ulkomaalaisille opiskelijoille suomen kielen opintojaksoja. Lisäksi kaikki opintojaksot toteutetaan kaksikielisinä eli opiskelija voi valita kummalla kielellä hän haluaa opintojakson suorittaa. Suomalaiset altistuvat näin luontaisesti englannille läpi koko opintojen, ja ulkomaalaiset puolestaan suomen kielelle.

Xamkin vahva tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaaminen osaksi koulutusta

Koulutuksen uudistuksessa huomioitiin myös hankeosaamisen kasvava tarve tulevaisuuden työelämässä. Xamkin vahvuus TKI-toiminnassa tuotiin osaksi koulutusta. Vahva TKI-integraatio mahdollistaa opiskelijoiden TKI-osaamisen kehittämisen jo opintojen aikana perinteisen projektiosaamisen sijaan.

TKI-osaamisen kasvattamiseen liittyy läheisesti myös Xamkin kansalliset ja kansainväliset hankkeet. Niihin opiskelijat pääsevät mukaan työskentelemään ja tutustumaan, millaista työtä hankkeissa tehdään, miten hankkeita suunnitellaan, millä lailla hankkeista raportoidaan sekä miten hankejulkaisuja kirjoitetaan. Hankkeisiin tutustuminen ja TKI-osaamisen kartuttaminen mahdollistavat myös sen, että opiskelijat voivat jatkossa tehdä harjoittelujaksonsa hankkeissa.

Ensimmäinen ja kolmas vuosi verkossa

Syksyllä 2021 aloittava opiskelijaryhmä aloittaa opiskelemalla ensimmäisen vuoden täysin verkossa opettajien ohjauksessa. Opinnoissa hyödynnetään Xamkin eri verkko-opiskelualustoja joustavasti. Opettajat hyödyntävät opetuksissaan tekemiään tallenteita sekä pitävät lisäksi kontaktiopetusta ja -ohjausta opiskelijoille. Ensimmäisen vuoden verkko-opiskelu antaa erityisesti kansainvälisille opiskelijoille aikaa käytännönjärjestelyille voidakseen matkustaa Suomeen.

Opiskelijat toteuttavat eri asiakasryhmien hyvinvoinnin mittauksia Active Life Labissa, sekä keskittyvät kerätyn datan hyödyntämiseen hyvinvoinnin vaikuttavuudessa.

Toinen opiskeluvuosi keskittyy hyvinvoinnin mittaamiseen, hyvinvointipalvelujen kehittämiseen sekä hyvinvoinnin vaikuttavuuteen. Opiskelijat tulevat toiseksi opiskeluvuodeksi Mikkeliin, sillä opiskelussa hyödynnetään paljon Saimaa Stadiumilla sijaitsevaa Active Life Lab -ympäristöä. Opiskelijat toteuttavat eri asiakasryhmien hyvinvoinnin mittauksia Active Life Labissa, sekä keskittyvät kerätyn datan hyödyntämiseen hyvinvoinnin vaikuttavuudessa.

Kolmas opiskeluvuosi on ensimmäisen vuoden tavoin verkko-opiskelua. Tällöin opiskelijat keskittyvät oman asiantuntijuuden syventämiseen hyvinvointialalla, tekevät syventävän harjoittelun sekä keskittyvät opinnäytetyön kirjoittamiseen. Opinnäytetyöllä on aina toimeksiantaja, joka voi olla yritys, julkishallinto, hanke, yhdistys tai muu voittoa tavoittelematon toimija.

Yrittäjyyden uudet muodot

Yrittäjyyden uudet muodot haastavat perinteisen yrittäjyyden käsitteen. Hyvinvoinnin toimialalla moni asiantuntija toimii yrittäjänä sukkuloiden sujuvasti erilaisissa ammatillisissa verkostoissa. Yrittäjyyden uudet muodot, hyvinvoinnin toimintaympäristön ymmärtäminen ja lisäarvon tuottaminen verkostoissa tuotiin osaksi uudistettua koulutusta, jotta opiskelijat ovat valmistuessaan päässeet tutustumaan verkostomaiseen yrittäjyyteen. Yrittäjyys saattaa tulla ajankohtaiseksi asiaksi jossakin kohtaa, vaikkei se heti valmistuttua olisikaan nuorelle tradenomille luontainen valinta.

Pin It on Pinterest